PL EN


2014 | 2 | 27-44
Article title

JANUSZ KORCZAK A PIENIĄDZE

Authors
Content
Title variants
EN
JANUSZ KORCZAK AND MONEY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wśród licznych, ciągle jeszcze nieodkrytych „twarzy” Janusza Korczaka jest również ta dotycząca wychowania ekonomicznego i umiejętności oszczędnego gospodarowania pieniędzmi. Czy Wielki Wychowawca uczył swoich podopiecznych obchodzenia się z pieniędzmi? Czy sam potrafił właściwie zarządzać swoim majątkiem? Czy miał w ogóle coś na własność? Jak wyglądała sytuacja ekonomiczna Domu Sierot, którym przez ponad dwadzieścia lat kierował Korczak? To część pytań, na które starano się odpowiedzieć w tym artykule. W pierwszej części zrekonstruowano osobiste doświadczenia Starego Doktora dotyczące pieniędzy, począwszy od tych sięgających wczesnego dzieciństwa. Podjęto również próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie: czego właściwie Korczak dorobił się w ciągu życia? Druga część traktuje o sytuacji materialnej Domu Sierot i jego mieszkańców. W trzeciej podjęto próbę odtworzenia Korczakowskiej idei wychowania ekonomicznego. W czwartej i ostatniej części przestudiowano postawę Korczaka w ekstremalnej sytuacji, jaką było uwięzienie w getcie.
EN
Among many, still undiscovered “faces” of Janusz Korczak, there is one concerning economic education and skills of economical expending money. Did this great teacher educate his pupils on managing money? Was he able to properly manage his? Did he own anything at all? What was the economic situation of the orphanage run by Korczak for more than twenty years? These are only a few questions that the article attempts to answer. In the first chapter, the Old Doctor's personal experiences of money have been reconstructed – starting from his early childhood and leading to quite an intriguing question: “What Korczak actually got at in his life?”. In the second chapter, the pecuniary situation of the orphanage and its residents is described. In the third chapter, an attempt to restore Janusz Korczak's idea of economic education has been made. In the final chapter, Korczak's attitude when being held in extreme conditions of Jewish ghetto has been studied.
Year
Issue
2
Pages
27-44
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-175d92d0-534b-471f-93ea-ef588a274b36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.