Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 246-255

Article title

Obiektowy rachunek kosztów usług pasażerskiego transportu samochodowego na przykładzie PKS SA

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W dobie silnej konkurencji, dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych rachunek kosztów odgrywa ważną rolę, bowiem generuje informacje do podejmowania racjonalnych decyzji. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania obiektowego rachunku kosztów w działalności usługowej pasażerskiego transportu samochodowego. Zmierzając do osiągnięcia celu, omówiono istotę obiektowego rachunku kosztów oraz korzyści wynikające z jego stosowania. Przedstawiono informacje o spółce – specyfikę przedmiotu działalności, strukturę organizacyjną, bowiem wpływają one na kształt rachunku kosztów. Do rozwiązania przedstawionego problemu badawczego wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu, dokumentacji wewnętrznej badanej jednostki oraz metody porównań i wnioskowania.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-179daff1-6963-4259-9120-fe586e810a11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.