PL EN


2013 | 8 | 2 | 145-156
Article title

Wykluczenie społeczne ośrodkiem wypowiedzi „w dialogu” przedstawicieli Kościoła

Authors
Content
Title variants
EN
Social exclusion the centre of the Church’s representatives’ statement „w dialogu”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article the concept of dialogue will be related to its quite narrow meaning. It will be understood as the conversation of the Church’s representatives (i.e. John Paul II, Benedict XVI) about social exclusion. This dialogue will be conducted between the eternal truths of the Christian faith codified as the Holy Bible, the dogma’s of the Christian faith, of Christian ethics and the modern world, in which pathologic phenomena, occurrences of social injustice lead to social exclusion (an exclusion nowadays considered a category of public activity, including the problems of poverty, unemployment, homelessness, social inequity) of the people of various continents.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
145-156
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Ankersmit F., Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, pod red. E. Domańskiej, Kraków 2004.
 • Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska, Wrocław 2010.
 • Czermińska M., Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.
 • Damon J., Wykluczenie, przekł. A. Karpowicz, Warszawa 2012.
 • Dziwisz S. kard., Świadectwo w rozmowie z Gian Franco Svidercoschim, Warszawa 2007.
 • http://pl.wikipedia. org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_stopy_bezrobocia, [dostęp 2.08.2012, godz. 19.20].
 • http://www.caritas.pl/aktualnosci/wiadomosci-z-polski-i-ze-swiata/7287-kosciol-awykluczenie-spoleczne [dostęp14.04.2012 godz. 23.30].
 • http://www.comece.org/ [dostęp 14.04.2012 godz. 23.30].
 • http://www.se.pl/kryzys-w-grecji,74256/, http://www.se.pl/wydarzenia/swiat/grecja- -ludzie-z-biedy-porzucaja-dzieci_221589.html, http://www.tvn24.pl/biznes-gospodarka,6/ hiszpania-tonie-bezrobocie-juz-niemal-25-proc,208167.html [dostęp 1.08.2012¸ godz. 20.00].
 • Jahoda M., Lazarsfeld P.F., Zeisel H., Bezrobotni Marienthalu, przekł. R. Marszałek, Warszawa 2007.
 • Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2009.
 • Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2009.
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2009.
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2009.
 • Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2009.
 • Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2009.
 • Knabit O. L. OSB, Alfabet, pod red. M. Latasiewicza, Kraków 2006.
 • Kordys J., Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Kraków 2006.
 • Mader J., Filozofia dialogu, przekł. R. Kijowski, [w:] Filozofia współczesna, pod red. J. Tischnera, Kraków 1989.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z jęz. Oryginalnych, opr. zespół. biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań 1996.
 • Podgórecki A., Patologia życia społecznego, Warszawa 1969.
 • Pyszka S. ks., Katolicka nauka społeczna w pytaniach i odpowiedziach, Kraków 1999.
 • Pytania do Papieża, wybór i układ J. Kiliańczyk-Zięba, posł. W. Bonowicz, Kraków 2004.
 • Rosner K., Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2003.
 • Różewicz T., Ocalony, [w:] T. Różewicz, Niepokój. Wybór wierszy, Warszawa 2000.
 • Savidan P., Wielokulturowość, przekł. E. Kozłowska, Warszawa 2012.
 • Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 2000.
 • Słowniku języka polskiego, t. 1., pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1978.
 • Tischner J. ks., Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków 2005.
 • White H., Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2002.
 • Życiński J. Abp, Na zachód od domu niewoli, Poznań 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17b754ea-f44d-4b1c-9926-84e1446b7abb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.