PL EN


2013 | 1(80) | 98-110
Article title

Metoda DELTA w przygotowaniu młodzieży do zawodu – doświadczenia z projektu „CLL – Uczenie się poprzez karierę jako czynnik sukcesu w uczeniu się przez całe życie”

Authors
Content
Title variants
EN
DELTA method to prepare young people to the profession – experience from the project “CLL – Career Learning as a Success Factor for Lifelong Learning”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article the author presents assumptions of the international project „CLL – Career Learning as a Success Factor for Lifelong Learning”, conducted by the Academy of So-cial Sciences in Lodz. Particularly it is focused on describing the DELTA method – that was used in this project. This method can be useful tool in career and education counse-ling for young people. DELTA method helps in connection with the dialogue between the counselor and the student and develops the student`s own self-awareness. It can be also useful in vocational education and for preparing students for a profession.
PL
W artykule prezentuję założenia i zadania międzynarodowego projektu „Uczenie się poprzez karierę jako czynnik sukcesu w uczeniu się przez całe życie” (CLL – Career Learning as a Success Factor for Lifelong Learning) , realizowanego przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. Omawiam szerzej tylko jeden wybrany element opisywany i analizowany w projekcie – metodę DELTA. Stanowi ona pomocne narzędzie w pracy doradców i nauczycieli w inicjowaniu dialogu z uczniem lub studentem, a przede wszystkim w przygotowaniu go do pracy zawodowej i rozwijaniu samoświadomości własnego działania. Może być także bardzo przydatna w kształceniu zawodowym oraz na etapie przygotowywania ucznia do zawodu.
Contributors
author
References
  • Bendl M., García S. (2012), „Rozpoznawanie rynku pracy” Materiały dla nauczycieli, wy-tyczne sporządzono na potrzeby projektu „Rozwój Innowacji”.
  • Geerligs J. (2012), Presentation at the project meeting at Kokkola Business Institute, Fin-land.
  • Geerligs J. et al. (2012), Experiences in practice. Drawing from a goldmine of experience. Brochure for teachers, practical supervisors, landscape managers, programme managers and executives of Landstede.
  • Geerligs J. (2006) Innovatie in zicht. www.raccent.nl
  • Strona projektu CLL: https://sites.google.com/site/eucareerlearning
  • Pańków M. (2012) „Młodzi na Rynu pracy. Raport z badania”, Instytut Spraw Publicz-nych, link do raportu: http://www.isp.org.pl/publikacje,42,549.html
  • Klimka M. (2012), Całożyciowe uczenie się odpowiedzią na potrzeby młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej,
  • http://www.koweziu.edu.pl/edukator/index.php?option=com_content&view=article&id=803:caoyciowe-uczenie-si-odpowiedzi-na-potrzeby-modziey-stojcej-u-progu-kariery-zawodowej&catid=23:ksztacenie-ustawiczne&Itemid=37, data dostępu: 15.09.2012
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17c10c27-136f-4931-9645-bcdaa8c29e40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.