PL EN


2017 | 20 | 162-177
Article title

Walka z cyberzagrożeniami jako wyzwanie stojące przed globalnym niebezpieczeństwem

Content
Title variants
EN
Fight against cyber threats as a challenge facing global security
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest analizą wpływu nowego rodzaju zagrożeń, płynących z cyberprzestrzeni na współczesne bezpieczeństwo międzynarodowe i relacje międzynarodowe. Jego celem jest także dokonanie oceny, czy działania prowadzone w cyberprzestrzeni są relewantne z punktu widzenia analiz geopolitycznych. Tekst zawiera opis kluczowych zagrożeń, które wynikają z przeniesienia życia społecznego do cyberprzestrzeni.
EN
The article is an analysis of the impact of the new kinds of threats coming from cyberspace to contemporary international security and international relations. It also aims to assess whether activities in cyberspace are relevant from the point of view of geopolitical analyzes. T1he text contains a description of the key risks that result from the transfer of social life in cyberspace.
Year
Volume
20
Pages
162-177
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Bondaryk, K., 2015, MON bezbronne w cyberprzestrzeni, Raport: Wojsko – Technika - Obronność, nr 11.
 • Ciborowski, L., 1999, Walka informacyjna, Wydawnictwo ECT, Toruń.
 • Drozd, R, 2015, Odczarować cyberprzestrzeń, Przegląd Sił Zbrojnych, nr 6.
 • Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P., 1999, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.
 • Lach, Z., Wendt, J. (red.), 2010, Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, Instytut Geopolityki, Częstochowa.
 • Madej, M., Terlikowski, M., (red.), 2009, Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, PISM, Warszawa.
 • Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, 2013, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa.
 • Potulski, J., 2010, Wprowadzenie do geopolityki, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Sienkiewicz, P., Świeboda, H., 2006, Niebezpieczna przestrzeń cybernetyczna, Transformacje, t. 47–50, nr 1–4.
 • Stalder, F., 2012, Manuel Castells. Teoria Społeczeństwa sieci, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Sykulski, S. L., 2009, Geopolityka – słownik terminologiczny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Świątkowska, J., 2012, Walka informacyjna a bezpieczeństwo międzynarodowe w latach
 • 1990-2011, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków (praca doktorska niepublikowana).
 • Warden, J. A., 1995, The Enemy as a System, Air Power Journal, t. 9, nr 1, s. 47.
 • Wasiuta, O., 2016, Geneza pojęcia i zmiany podejścia do wojny hybrydowej w zachodnim dyskursie politycznym i wojskowym, Przegląd Geopolityczny, 17, s. 26-40.
 • Wilczyński, P. L., 2010, Terytorium w myśli strategiczno-wojskowej, Przegląd Geopolityczny, tom 2.
 • Wilczyński, W. J., 2016, Znaczenie geopolityki (artykuł redakcyjny), Przegląd Geopolityczny, tom 16, s. 9-14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17cdb167-ebda-4624-b919-e9156c757578
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.