PL EN


2016 | 47 | 9-24
Article title

The Fundamental Characteristics of Social Inequality in Poland in the Context of Economic Development

Content
Title variants
PL
Fundamentalne charakterystyki nierówności społecznych w Polsce w kontekście rozwoju gospodarczego
RU
Фундаментальные характеристики социального неравенства в Польше в кон-тексте экономического развития
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents the process of changes in income inequality in Poland in 1990–2014. The author believes that counteracting increasing inequality should be based on social policies focused on those forms of inequality that lead to adoption of passive measures. The paper also identifies instruments which are effective in reducing social inequality as well as improving life quality in all spheres of human existence.
PL
W artykule zaprezentowano proces zmian nierówności dochodowych w Polsce w latach 1990–2014. Dla przezwyciężania procesu narastania nierówności dochodowych wskazano na potrzebę koncentracji polityki społecznej na ograniczaniu nierówności powodujących dostosowania pasywne. W artykule wskazano również na narzędzia przydatne w przezwyciężaniu nierówności społecznych sprzyjające równocześnie podnoszeniu jakości życia we wszystkich sferach bytu ludzkiego.
Year
Volume
47
Pages
9-24
Physical description
Contributors
References
 • Bal-Woźniak T., 2012, Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Barber B.R., 2007, Consumed. How Markets Corrupt Children, Infantilize Adults, and Swallow Citizens Whole, W.W. Norton, New York.
 • Bartak J., 2014, Uwarunkowania redukcji nierówności dochodowych w Polsce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 37, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • CBOS, 2008, Pracujący biedni. Komunikat z badań, Warszawa.
 • Debord G., 1967, La Société du spectacle, Première édition, Buchet-Chastel Éditeur, Paris.
 • Dobja M., 2013, Tandem kapitału i pracy podstawą spójnej teorii i praktyki społeczno-ekonomicznej [w:] Gospodarka Polski 1990-2011, red. M.G. Woźniak, t. 3: Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa.
 • GUS, 2013, Household budgets survey in2012, Warsaw.
 • Foster J.B., McChesney R.W., 2012, The Endless Crisis: How Monoply-Finance Capital Produces Stagnation and Upheaval form the to USA to China, Hardcover.
 • Jabłoński Ł., Tokarski T., Woźniak M.G., 2012, Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw [w:] Gospodarka Polski 1990–2011, red. M.G. Woźniak, t. 2: Modernizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • KE, 2008, Raport na temat ubóstwa w krajach UE (English edition: Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2008.
 • Sen A., 1992, Inequality reexamined, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts.
 • Sen A., 2000, Development as Freedom, Alfred A. Knopf, New York.
 • Szarfenberg R., 2012, Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce - pomiar, wyjaśnianie, strategie przeciwdziałania, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/uiws2012a.pdf (data ac-cess: 23.06.2014).
 • Theil H., 1967, Economics and Information Theory, North-Holland, Amsterdam.
 • Tokarski T., 2013, The Economic Convergence of Poland and Ukraine in the Context of Real and Regulatory Processes [in:] Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainan Cases, (ed.) D. Lukanienko, V. Chuzhykov, M.G. Woźniak, KNEU, KYIV.
 • Urbański J., 2014, Prekariat i nowa walka klas, Instytut Wydawniczy, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Woźniak M.G., 2012, O potrzebie nowych procedur dla sprzężeń między nierównościami społecznymi, kapitałem ludzkim i wzrostem gospodarczym [w:] Bogaci i biedni. Problemy rozwoju społeczeństwa polskiego, red. Z. Sadowski, Polska Akademia Nauk Komitet Prognoz „Polska 2000” Plus.
 • Woźniak M.G., 2013, Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe nowej fali globalizacji [w:] Gospodarka Polski 1990-2011, red. M.G. Woźniak, t. 3: Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17cfc947-382e-4f22-874e-ca530b6f4343
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.