PL EN


2015 | 217 | 31-43
Article title

Niezawodność systemu logistycznego w kontekście wzrostu sieciowości łańcuchów dostaw

Content
Title variants
EN
Reliability of the logistic system in the context of the height network-ness of supply chains
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule skoncentrowano się na problemie adaptacyjności łańcuchów dostaw. Sieciowość łańcucha dostaw może zwiększać odporność, ale także być poten-cjalnym źródłem dodatkowych zakłóceń. Nadwyżka zasobów jest jedną ze strategii wzmacniania odporności. W artykule analizowano wpływ zakłóceń na odchylenia w przepływach materiałowych i niezawodność metalogistycznego systemu.
EN
The network-ness of the supply chain can increase the resistance but also be a potential source of additional disruptions. The surplus resources is one of strategies of improving the resistance. In the article an influence of disruptions on deviations was be-ing analysed. In conducted examinations they fixed their attention on the reliability of the network supply chain.
Year
Volume
217
Pages
31-43
Physical description
Contributors
References
 • Avizienis A., Laprie J.C., Randell B. (2004), Basic concepts and taxonomy of dependa-ble and secure computing, IEEE Transactions on Dependable and Secure Compu-ting, Vol. 1, s. 11-33.
 • Kempny D. (2001), Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa.
 • Kramarz M., Kramarz W. (2013), Dyferencjacja produktów w kontekście odporności łańcu-cha dostaw wyrobów hutniczych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” (CD).
 • Kramarz M. (2012), Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji z odroczoną produkcją. Dystrybucja wyrobów hutniczych, Wydawnictwo Politech-niki Śląskiej, Gliwice.
 • Laprie J.C. (1995), Dependability: basic concepts and terminology, Springer, Invited paper to FTCS-25, the 25th IEEE International Symposium on Fault-Tolerant Computing, Pasadena, California, USA, June 27-30, Special Issue, s. 42-54.
 • Mangan J., Lalwani Ch., Butcher T. (2008), Global logistics and supply chain manage-ment, John Wiley &Sons, Ltd.
 • Nowakowski T. (2011), Niezawodność systemów logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Stajniak M. (2012), Racjonalizacja transportu w logistycznych procesach zaopatrzenia i dystrybucji, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań.
 • Szołtysek J. (2015), Pryncypium logistyki, „Logistyka”, 1, s. 70-72.
 • Twaróg J. (2003), Mierniki i wskaźniki logistyczne, Biblioteka Logistykia, ILiM, Poznań.
 • Zipkin P. (2001), The limits of mass customization, “MIT Sloan Management Review”, Vol. 42(3), s. 81-87.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17d96362-0547-47fe-af45-4723fc2cc4f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.