PL EN


2018 | 18 | 1 | 8-14
Article title

Aikido and Judo in teaching of shihan Wojciech J. Cynarski

Authors
Content
Title variants
PL
Aikido i judo w nauczaniu shihana Wojciecha J. Cynarskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background. Scientific framework is defined by sociology and anthropology of martial arts, and the Humanistic Theory of Martial Arts. Problem. The author describes and attempts to explain a short history of the pathway – study and teaching of Cynarski sensei. The description will be focused on aikido and judo. Method. The main methods are: sources analysis (documents and newspapers), and scientific literature review - a broad discourse. Results. The study presents a person who played an important role in the institutionalisation of martial arts in Europe, i.e. development of related organisations and academic research. He is also a martial arts teacher, an activist and a researcher. He mainly promotes Idokan style martial arts, but his work is also important for aikido and judo. Conclusions. Techniques and ideas of aikido and judo are present in Cynarski’s teaching. Yet, it is not competitive judo, or aikido as developed at a later period by Ueshiba, but Idokan judo and techniques of classic aiki-jujutsu.
PL
Perspektywa. Ramy naukowe dla badań daje nam socjologia i antropologia sztuk walki, oraz Humanistyczna Teoria Sztuk Walki. Problem. Autorzy opisują i podejmują próbę wyjaśnienia krótkiej historii drogi studiów i nauczania sensei Cynarskiego. Ten opis został skoncentrowany na aikido i judo. Metoda. Głównymi zastosowanymi tu metodami są: analiza źródłowa (dokumenty i prasa), oraz analiza treści naukowej literatury przedmiotu - szeroki dyskurs. Wyniki. Ukazano postać ważną dla procesu instytucjonalizacji sztuk walki w Europie – rozwoju organizacyjnego i badań naukowych. Jest to jednocześnie nauczyciel sztuk walki, działacz i badacz. Propaguje on głównie sztuki walki w stylu Idokan, ale jego dorobek jest ważny także dla aikido i judo. Wnioski. W nauczaniu Cynarskiego znajdujemy techniki i idee aikido i judo. Nie jest to jednak judo wyczynowe ani też aikido w wersji późnego Ueshiby, lecz judo Idokan i techniki klasycznego aiki-jujutsu.
Year
Volume
18
Issue
1
Pages
8-14
Physical description
Contributors
  • University of Rzeszow, Rzeszow (Poland)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17deca67-a0f8-47d6-be1e-85e78694239d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.