PL EN


Journal
2013 | 1 | 26-30
Article title

Rola aktywności fizycznej, jej rodzaje i formy u osób w starszym wieku

Authors
Content
Title variants
EN
The role of physical activity, its types and forms in the elderly age
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces starzenia się organizmu doprowadza do zmian w trzech głównych płaszczyznach: biologicznej, psychologicznej i społecznej. Ponieważ zmian tych nie można zatrzymać pozostaje nam tylko skuteczne spowolnienie tychże procesów. Celem artykułu jest przedstawienie roli, jaką u osób w wieku starszym odgrywa aktywność ruchowa i intelektualna oraz prezentacja działań i sposobów podtrzymujących sprawność fzyczną i umysłową. Niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na konieczność i umiejętność motywacji tychże osób do podejmowania aktywności. niezbędne jest także podkreślenie potrzeby współpracy całego zespołu medycznego z członkami rodziny i opiekunami w domach opieki w ramach programu proflaktyki i fzjoterapii osób starszych oraz podjęcie działań mających na celu ponowne włączenie tej grupy do życia społecznego. Bezsprzecznie stwierdza się, iż istnieje ogromna potrzeba fzjoterapii osób starszych, jednak najważniejsze i najtrudniejsze jest uświadomienie i zachęcenie ich do podjęcia działań zmierzających do poprawy sprawności fzycznej, psychologicznej i społecznej. Seniorów, którzy już się poddali i zrezygnowali można na nowo pobudzić do działania. Bodźcem do zmian może być obcowanie z miłym, ciepłym, kojącym, relaksującym dotykiem o uzdrawiającej mocy. Żyjemy w społeczeństwie szybko starzejącym się i powinniśmy wszelkie działania zawodowe oraz nasz rozwój skierować na tę właśnie grupę. należy uzmysłowić sobie, że starość to przyszłość.
EN
The process of aging in humans leads to the changes in three main aspects such as biological, mental and social. as the changes cannot be stopped, we might only slow down the processes. This article aims to present the role of physical and intellectual activity in the elderly age and the actions which might help to maintain people’s physical and mental efciency. one of the most essential aspects is to pay special attention to the necessity and ability to motivate the elderly to undertake the activity. It is also indispensible to underline the need of cooperation of the whole health care team with the members of the patient’s family and caretakers in the rest homes within physiotherapeutic and prophylaxis programs. Finally, the steps must be taken to help the elderly rejoin the social life. It is unquestionable that there is a necessity for physiotherapy in the elderly age, however, the most essential and difcult at the same time is making the people realize and encouraging them to undertake actions to improve their physical, mental and social abilities. The people who have already given up or resigned from active life, might be impelled to action again. The stimuli for a change might be a nice, warm, soothing and relaxing touch of a healing power. We have been living in the fast aging society and, therefore, our professional actions and the development ought to be directed at this social group. we have to be aware of the fact that the elderly is the future.
Journal
Year
Issue
1
Pages
26-30
Physical description
Dates
accepted
2013-03-11
Contributors
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, iwona.wilk@awf.wroc.pl
References
 • Cytowicz-Karpiłowska w, kazimierska B, Cytowicz A. Postępowanie usprawniające w geriatrii. Podstawy, wskazania, przeciwwskazania. Warszawa: Wyd. AlmaMer; 2009: 11-18, 57-63.
 • Żakowska-wachelko B. Zarys medycyny geriatrycznej. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL; 2000: 20-30.
 • Kuberska-Przekwas K. Wyjście z cienia- aktywność społeczno-zawodowa osób starszych. Olsztyn: Wyd. WSIiE TWP; 2009: 3: Materiały z badań: Rocznik naukowy nr 3– Socjologia, Pedagogika.
 • Costello E, leone JE, Ellzy M, Miller TA. Older adult perceptions of the physicians’ role in promoting physical activity. Disabil Rehabil 2012. [Epub ahead of print].
 • Stevens JA, Phelan EA. Development of STEADI: A Fall Prevention Resource for Health Care Providers. Health Promot Pract.2012 nov 16. [Epub ahead of print].
 • Tousignant M, Corriveau H, Roy PM, Desrosiers J, Dubuc n, Hébert R. Efficacy of supervised Tai Chi exercises versus conventional physical therapy exercises in fall prevention for frail older adults: a randomized controlled trial. Disabil Rehabil 2012 nov 20. [Epub ahead of print].
 • Seematter-Bagnoud l, lenoble-Hoskovec C, SantosEggimann B, Büla C. Promotion of exercise in older people: issues and strategies. Rev Med 2012; 8(348): 1453-1457.
 • Harris M, Richards kC,Grando VT. The effects of slow-stroke back massage on minutes of nighttime sleep in persons with dementia and sleep disturbances in the nursing home: a pilot study. J Holist Nurs 2012;30(4):255-63. doi: 10.1177/0898010112455948. Epub 2012 Sep 24.
 • Hollis M., Jones E. Masaż terapeutyczny. Wrocław: Wyd. Medyczne Górnicki; 2012: 134-135.
 • Munk N, Zanjani F. Relationship between massage therapy usage and health outcomes in older adults. J Bodyw Mov Ther 2011;15(2): 177-85.
 • Ziębowicz H. Sześćdziesiąt plus-program pomocy dla osób starszych w gminie Niemce na lata 2000-2013. Uchwała Rady Gminy Niemce z dnia 15.09.2010. [cyt. 15.02.2013.] Dostępny na: http://www.niemce.bip.lublin.pl
 • Wachowicz-Skóra M. Regionalny program zdrowia, Profilaktyka Łódzka. Urząd Marszałkowski w Łodzi- Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia w Departamencie Polityki Zdrowotnej. [cyt. 15.02.2013.]Dostępny na: http://www.lodzkie50plus.pl
 • Cyranowska M., Wojtaluk Ł. Program wsparcia i aktywizacji seniorów na terenie miasta Lublin. Uchwała Rady Miasta Lublin z dnia 19.01.2012. [cyt. 15.02.2013.]Dostępny na: http:/mopr.lublin.pl/seniorzy/dokumenty/programy/program pdf.
 • Wicher E. Budżet miasta Wrocław 2012-Realizacja zadań na rzecz osób starszych [cyt. 10.02.2013.] Dostępny na https://docs.google.com/dokument/d/1Y_kwfQ-8wjnSogG.../ edit.
 • Nahorska k. Promocja zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej w osób w wieku senioralnym +55”. [cyt. 10.02.2013.] Dostępny na: http://www.spszoz.wroc.pl
 • Żakowska-Wachelko, Pędich w. Pacjenci w starszym wieku. Warszawa: Wyd. lekarskie PZWl; 1995: 178-185.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17eaa231-baa2-4ac5-8af9-c13b55280398
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.