PL EN


2013 | 2 | 3 | 18-29
Article title

Alternatywne źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych

Content
Title variants
EN
Alternative sources of infrastructure project financing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poziom luki kapitałowej w wielu krajach niestety nie tylko się nie zmniejsza, ale w ostatnich latach ulega znaczącemu powiększeniu. Podstawowym problemem pozostaje poszukiwanie źródeł finansowania kapitałochłonnych inwestycji infrastrukturalnych. Trudności w pozyskiwaniu zasobów na finansowanie projektów infrastrukturalnych wywołało zwiększenie zainteresowania angażowaniem prywatnego kapitału w ramach tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Praktyka wskazuje jednak na to, że samo włączenie kapitału prywatnego najczęściej nie rozwiązuje problemów braku dostatecznych zasobów finansowych. Obok kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych i multilateralnych, emisji obligacji lub akcji uwaga inwestorów jest kierowana na inne dostępne źródła. Celem opracowania jest wykazanie znaczenia alternatywnych, o charakterze innowacyjnym, źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych. W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera rozwój funduszy infrastrukturalnych oraz implementowanie specjalnych instrumentów finansowych, takich jak obligacje projektowe UE.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
18-29
Physical description
Contributors
 • Prof. dr hab., Katedra Finansów Publicznych, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, 71–004 Szczecin, ul. Cukrowa 8,, krystyna.brzozowska@wzieu.pl.
References
 • 1. Capital markets in PPP financing, Where we were and where are we going? (2010), EPEC.
 • 2. Commission sets 2050 transport targets (2011), http://www.publicservi-ceeurope.com/article/161/commission-sets-2050-transport-targets, dostęp dnia 15.04.2013.
 • 3. Davis K. (2008), Listed Infrastructure Funds: Funding and Financial Management, http://ssrn.com/abstract+1337473, dostęp dnia 15.04.2013.
 • 4. Elżbieciak T.(2011), Jak podtrzymać rozwój infrastruktury transportowej?, wnp.pl, http://www.eec2011.eu, dostęp dnia 15.04.2013.
 • 5. EU Project bonds: more smoke and mirrors At taxpayer’s expense (2012), EurActiv 3rd May 2012, www.euractiv.com, dostęp dnia 15.04.2013.
 • 6. European infrastructure investors: back to the classic (2012), Freshfields Bruckhaus Deringer, www.freshfields.com, dostęp dnia 15.04.2013.
 • 7. Gabryelczyk K. (2009), Alternatywne fundusze inwestycyjne, [w:] Współ-czesna bankowość inwestycyjna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa.
 • 8. Infrastructure to 2030 (2007), OECD, Paris 2007.
 • 9. Investing In Infrastructure Funds (2007), Probitas Partners, www.probi-taspartners,com.
 • 10. McKeon P.G. (1999), High-Yield Debt: Broadening the Scope of Project Finance, „Journal of Project Finance” nr 3.
 • 11. Moody’s Investor Service – Special Comment Europe 2010 Project Bond Initiative.
 • 12. Obligacje projektowe: Parlament zatwierdza gwarancję w wysokości 230 mln euro (2012), www.europaparl/europa.eu, dostęp dnia 5.07.2012.
 • 13. Orr R.J. (2007), The rise of infra funds, Global Infrastructure Report 2007, „Project Finance International”.
 • 14. Quality of overall infrastructure – Country Rankings 2011, www.photius. com/rankings/infrastructure_quality_country_rankins, dostęp dnia 15.04.2013.
 • 15. Raport Polska 2030, Wyzwania rozwojowe (2009), Kancelaria Prezesa RM, Warszawa.
 • 16. Review of infrastructure in 2012 (2013), Preqin, www.preqin.com, do-stęp dnia 15.04.2013.
 • 17. Review of the UK’s regulatory framework for covered bonds (2011), HM Treasury and Partnerships UK, http://www.hm-treasury.gov.uk, dostęp dnia 15.04.2013.
 • 18. Schmidt J. (2011), Financing infrastructure – a Siemen’s Financial Services perspective, Siemens 2011, The 10th Annual European Infrastructure & PPP Summit, Berlin.
 • 19. Stevens B. (2009), Investing in global Infrastructure to 2030, [w:] Lutyens (ed.), Investing in infrastructure: a comprehensive intelligence source on infrastructure funds, PEI Media Ltd., London.
 • 20. Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030. Main findings OECD Future Project on Transcontinental Infrastructure Needs to 2030/50 (2011), OECD.
 • 21. The 2013 Preqin Global Infrastructure Report (2013), www.preqin.com.
 • 22. The rise and rise of infrastructure funds (2008), KPMG International, www.kpmg.com.
 • 23. www.infrastructureinvestor.com, dostęp dnia 15.04.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17f1332d-6e35-4bf9-add2-af59e7e6ed3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.