PL EN


2012 | 2(24) | 61-72
Article title

Pozytywny dydaktyzm w twórczości literackiej Teofila Stanisława Nowosielskiego

Title variants
EN
The positive didacticism in the literary Works of Teofil Stanisław Nowosielski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie walorów literackich pisarstwa Stanisława Teofila Nowosielskiego, odnosząc się tylko wyjątkowo do tych utworów, które kierowane są pod adresem dzieci. Sporo uwagi poświęcono pozytywom jego dydaktyzmu. Pierwsza część artykułu dotyczy życiorysu i najważniejszych pozycji pisarza. W drugiej części tekstu wyróżniono dominanty tematyczno-formalne i dokonano charakterystyki każdej z nich. W podsumowaniu zostaje podkreślona konieczność praktycznego wykorzystywania utworów Nowosielskiego w pracy pedagogicznej nauczycieli, wychowawców, opiekunów, jak również rodziców.
EN
The aim of this article is to show the literary values of Stanisław Teofil Nowosielsk's writing, realating only osassionally to the works addressed to children. A lot of attention is devoted to his didacticism. The first part of the article deals with Nowosielski's life and his most important works. The second part lists predominant thematic-formal features and characterizes each of them. In the summary, the author emphasizes the necessity of using Nowosielski's works by teachers, form teachers, carers, on well as parents.
Contributors
  • nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Pińczowie
References
  • Kaniowska-Lewańska I., Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864, WSiP, Warszawa 1973.
  • Kaniowska-Lewańska I., Stanisław Jachowicz. Życie, twórczość i działalność, WSiP, Warszawa 1986.
  • Kuliczkowska K., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1914, WSiP, Warszawa 1965.
  • Sławiński J. (red.), Słownik terminów literackich, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1998.
  • Starożyk J.I., Śp. Teofil Nowosielski, „Kłosy”, (1889)1228.
  • Nowosielski T.S., Bajki i powiastki oryginalne i naśladowane Teofila Nowosielskiego, Nakładem Gustawa Sennewalda Księgarza przy ulicy Miodowej nr 486, Warszawa 1842.
  • Nowosielski T.S., Gwiazdka dla dobrych dzieci, Warszawa 1840.
  • Nowosielski T.S., Krzyżyk dla dobrych dzieci, Warszawa 1841.
  • Nowosielski T.S., Świat dziecięcy. Wstęp, t. 1, Warszawa 1842.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17f21079-a5b9-489f-9309-bbeb5b9aea4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.