PL EN


2016 | 64 | 11: Anglica | 53-69
Article title

Tak as a degree expression in Polish

Authors
Title variants
PL
Tak jako operator gradacji w języku polskim
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this paper is to identify the syntactic position of the comparative operator tak. First, we present a classification of degree phrases as proposed by Neeleman, van de Koot and Doetjes (2004). The authors divide degree expressions into two classes, namely class-1 and class-2 degree expressions. The expressions of the first class function as heads while expressions of the second class form a group of maximal projections. Only the former but not the latter c-select prepositional phrases, nominal phrases with a gradient property and verbal phrases. Since class-2 degree expressions are adjuncts, they can have a rich internal structure and appear without the host element. As for the movement, only class-2 degree expressions can undergo leftward movement. In the paper we demonstrate that comparative tak looks like a class-2 degree expression in contrast to its English counterpart in an analogical construction, i.e. the comparative as. The crucial difference between English and Polish degree expressions is the fact that in English the dummy operator much appears only in a limited number of contexts while its Polish equivalent, i.e. bardzo, is very common among degree expressions from class-1. This observation does not allow us to adopt Neeleman et al. (2004) syntactic analysis of degree expressions without any modifications.
PL
Tematem niniejszej pracy jest fraza wprowadzająca gradację. Praca podzielona jest na dwie części. W części pierwszej zostaje omówiony podział operatorów gradacji na operatory klasy pierwszej oraz operatory klasy drugiej zaproponowany przez Neeleman, van de Koot i Doetjes (2004). Operatory klasy pierwszej pełnią funkcję elementu głównego we frazie wprowadzającej gradację. Operatory klasy drugiej przedstawione są jako maksymalne projekcje. W tej samej części pracy sprawdzamy czy taki samy podział jest możliwy w języku polskim. Na podstawie składniowych dowodów, takich ich dobór dopełnienia czy topikalizacja, pokazujemy, że obie klasy operatorów gradacji powinny być wyróżnione również w języku polskim. Część druga niniejszej pracy poświęcona jest operatorowi tak w zdaniach porównawczych. Za pomocą tych samych dowodów składniowych pokazujemy, iż tak zachowuje się jak operator klasy drugiej a nie jak można by się spodziewać klasy pierwszej. Analogiczne operatory w języku angielskim, tj. as i that, zostają zaliczony przez Neleeman et al. (2004) do klasy pierwszej operatorów gradacji. Kluczową rolę w analizie odgrywa również operator bardzo, który w kontekście polskich operatorów gradacji poddaje w wątpliwość analizę składniową zaproponowaną przez Neeleman et al. (2004).
Year
Volume
64
Issue
Pages
53-69
Physical description
Contributors
References
  • Bondaruk, Anna. 1998. Comparison in English and Polish adjectives. A syntactic study. Lublin: Folium.”
  • Bresnan, Joan. 1973. “Syntax of the comparative clause construction in English.” Linguistic Inquiry 4: 275–343.
  • Corver, Norbert. 1997. “Much-support as a last resort.” Linguistic Inquiry 28, 119–164.
  • Freidin, Robert. 2012. Syntax: Basic concepts and applications. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Neeleman, Ad, Hans van de Koot, and Jenny Doetjes. 2004. “Degree expressions.” The Linguistic Review 21, 1–66.
  • Solt, Stephanie. 2010. Much support and more. Amsterdam Colloquium 2009 (LNAI 6042) 446–455.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17f659a9-91a7-4518-90fe-7bd5614ac7be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.