PL EN


2012 | 4 | 5-67
Article title

Jünger- und spätkaiserzeitliche Metallnadeln aus dem Südteil Nordeuropas: regionale Differenzierung, Verwendung und sozialer Kontext

Content
Title variants
Languages of publication
DE
Abstracts
EN
The presented paper is devoted to a relatively poorly known group of artefacts, namely the metal pins which formed a typical component of female dress within the Younger and Late Roman Period in Scandi - navia. It is possible to distinguish two main kinds of objects: larger and mainly decorated silver or bronze pins and smaller ones, made of bronze, silver, gold or iron and occuring often in pairs. In both cases, more detailed typo-chronological divisions as well as further findings concerning spatial distribution or depositional context of described objects have been proposed. They led to the following conclusions: (1) within the Younger and Late Roman Period, larger metal pins were used as a head ornamentation and restricted to the rich dress of the limited group of adult females (only adultus and maturus age classes); (2) the forms and decorations of larger pins differ widely among particular regions of Scandinavia, although individual examples are known which represent foreign stylistic traditions and, in the case of some types, a tendency has been observed in the styli - stic unification during the C2–C3 phases – both phenomena may perhaps be explained as a result of marital exchanges between the elite families of different parts of the area in question; (3) small pins are characteristic particularly of Jutland and Norway during the C2–D phases; (4) they occur in “mid-wealth” female burial assemblages and in the richest male graves (only examples made of gold in this case); (5) in both contexts they can be interpreted as chest ornamentation.
Year
Volume
4
Pages
5-67
Physical description
Dates
published
2012
References
  • Åberg N., 1956 Den historiska relationen mellan senromersk tid och nordisk folkvandringstid,Kungl, Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Antikvariska Serien 5,Stockholm.Agerskov Madsen H., 2009 RSM 10.017 Mejlby 11, bebyggelse og gravplads Gravpladsen, Ausgrabungsberichtaufbewahrt in Ringkøbing-Skjern Museum.Äijä K., 1977 Gravfältet vid Uddvide i Grötlingbo, Gotländskt Arkiv 1977, S. 107–108.Albrectsen E., 1968 Fynske Jernaldergrave III, Yngre romersk jernalder, Fynske Studier VII, Odense.Albrethsen S.E., 1973 Disse mennesker mener, Skalk 5/1973, S. 3–8.1974 Bjergby – en jernaldergravplads på Mors, Nationalmuseet Arbeitsmarks 1974, S. 48–58.1993 Bjergby, (in:) S. Hvass, B. Storgaard (Hrsg.), Da klinger i muld... 25 års arkæologi i Danmark,Aarhus, S. 170–171.Almgren O., 1914 Die ältere Eisenzeit Gotlands, Stockholm.Almgren O., Nerman B., 1923 Die ältere Eisenzeit Gotlands, Stockholm.Andersson K., 1993 Romartida Guldsmide i Norden, I, Katalog, Aun 17, Uppsala.Antikvarisk avdeling tilvekst 1971, Trondheim 1975.Barankiewicz B., 1959 Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Grodzisku Mazowieckim, MateriałyStarożytne, 5, S. 191–231.Barkóczi L., 1994 Beiträge zur Geschichte der Provinz Valeria im IV–VI, Jh., Specimina Nova UniversitatisQuinqueecclesiensis 1994, S. 57–135.Bartus D., 2003 Bone hairpins from Brigetio, Anodos, Studies of the Ancient World, 3/2003, S. 23–32.Beck M.R., 2012 VSM 008G, Lindhøjgård, Finderum sogn, Nørlyng herred, Viborg amt, atr. 4a, Agerskov,KUAS J. nr.: P.3624/00–2, Ausgrabungsbericht aufbewahrt in Viborg Museum.Beckmann B., 1966 Studien über Metallnadeln der römischen Kaiserzeit im freien Germanien, EineUntersuchung ihrer Formen, Zeitstellung und Verbreitung, Saalburg Jahrbuch, 23, S. 7–100.Beckmann Ch., 1969 Metallfingerringe der römischen Kaiserzeit im freien Germanien, SaalburgJahrbuch, 26, S. 5–106.Behm-Blancke G., 1973 Gesellschaft und Kunst der Germanen. Die Thüringer und ihre Welt,Dresden.58 Marzena J. PrzybyłaBeljavec V., 2007 K izucheniju pamjatnikov viel’barskoj kul’tury v Belarusi, (in:) M. Fudziński,H. Paner (Hrsg.), Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej,Gdańsk, S. 293–335.Bender Jørgensen L., 1986 Forhistoriske textiler i Skandinavien, Nordiske Fortidsminder, Serie B,9, København.Bennike P., 2009 Catalogue of human skeletal remains, (in:) L. Boye, U. Lund Hansen (Hrsg.),Wealth and Prestige. An Analysis of Rich Graves from Late Roman Iron Age on Eastern Zealand,Denmark, Kroppedal Studier i Astronomi – Nyere Tid – Arkæologi, 2, 2009, Kroppedal,S, 369–383.2011 Fyrsteskelettet fra Ellekilde – antropologiske studier, Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed ogHistorie 2009, S. 185–195.Bennike P., Alexandersen V., 2000 Die Skelette von Skovgårde, (in:) P. Ethelberg, Skovgårde. EinBestattungsplatz mit reichen Frauengräbern des 3. Jhs. n. Chr. auf Seeland, Nordiske Fortidsminder,Serie B, 19, København, S. 326–404.Beskov Sjöberg M., 1987 VI. Bredsätra sn, (in:) M. Beskov Sjöberg (Hrsg.), Ölands järnåldersgravfält,I, Stockholm, S. 199–287.1996 Stenåsa socken, (in:) U.E. Hagberg, B. Stjernquist, M. Rasch (Hrsg.), Ölands järnåldersgravfält,III, Stockholm, S. 225–266.Billeschou Juhl H., Nilsson T., 2001 En fornem dame fra Lundergård, (in:) Med kærlig hånd, NordjyllandsAmt Konserveringsværksted 1991–2001, S. 46–63.Birkedahl P., 1989 Nørreknold. Jordfæstegrav med fosetfibler og perlekæde, Ausgrabungsberichtaufbewahrt in Ålborg Historiske Museum.Bjerrum M., 2002 Omvisning på Svejstrup Hede – om alternativ kulturhistorisk formidling i en forsvundenjernalderlandsby, Kulturhistorisk Museum Randers Årbog 2002, S. 47–54.Boddum S., 2012 VSM 09045 Kvorning 9a, Kvorning sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt, Ausgrabungsberichtaufbewahrt im Viborg Museum.Boye L., 2009 Cataloque of the Burial Sites, (in:) L. Boye, U. Lund Hansen (Hrsg.), Wealthand Prestige. An Analysis of Rich Graves from Late Roman Iron Age on Eastern Zealand,Denmark, Kroppedal Studier i Astronomi – Nyere Tid – Arkæologi, 2, 2009, Kroppedal, S.263–368.Broholm H.C., 1953 To jydske gravpladser fra yngre romersk jærnalder, Aarbøger for Nordisk Oldkyndighedog Historie 1953, S. 63–116.1954 Fra yngre romertid i Sydsjælland, Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1954, S. 95–107.Dokumentations-projektet, http://www.dokpro.uio.no.Jünger- und spätkaiserzeitliche Metallnadeln aus dem Südteil Nordeuropas... 59Dragomir I.T., 1959 Săpăturile arheologice de la Cavadineşti, Materiale şi cercetări arheologice, 6,S. 453–471.Engelhardt C., 1865 Nydam Mosefund, København.1878 Skeletgrave paa Sjæland og i det Østlige Danmark, Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed ogHistorie 1877, S. 347–402.Eriksen P., 2009 RIM 9068 – Mejlby 3–4, Rindum Sogn. Beretning om undersøglese af bebyggelse oggrave fra yngre romersk – germansk jernalder samt bebyggelse fra vikingetid, sb. 180409-41,Ausgrabungsbericht aufbewahrt in Ringkøbing Museum.Ethelberg P., 1986 Hjemsted – en gravplads fra 4. & 5. årh. e. Kr., Skrifter fra Museumsgådet forSønderjyllands Amt, 2, Haderslev.1991 Ein seeländisches Fürstengrab aus dem frühen 3. Jahrhundert Skovgårde Grab 8, Fundberichteaus Baden-Württenberg, 16, S. 555–577.1995 Skovgårde-gravpladsen – sydsjællandske „fyrstegrave” fra 3. årh. e. Kr., Kulturhistoriske studier1995, S. 46–64.2000 Skovgårde. Ein Bestattungsplatz mit reichen Frauengräbern des 3. Jhs. n. Chr. auf Seeland,Nordiske Fortidsminder, Serie B, 19, København.2005 Ein reiches Frauengrab mit Fibelbeigaben aus Lerdal, Nordschleswig, DK, (in:) C. Dobiat(Hrsg.), Reliquiae Gentium I, Festschrift für Holst Wolfgang Böhme zum 65. Geburtstag, InternationaleArchäologie, Studia honoraria, 23, S. 113–126.Facsády A.R., 2009 Aquincumi ékszerek. Jewellery in Aquincum, Az Aquincumi MúzeumGyűjteménye 1, Budapest.Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring, Årsberetning for 1867, 1868, Kristiania.Forschungen in Gorsium im Jahre 1976, Alba Regia, 17, S. 191–243.Frandsen L.B., 2000 De rige kvinder fra Billum, (in:) S. Hvass (Hrsg.), Vor Skjulte Kulturav. Arkæologienunder Overfladen, Dansk Arkæologis Festskrift till Hendes Majestæt Dronning MargretheII på 16. april 2000, København, S. 96–97.2001 De stenrige grave i Billum – jordfæstegrave fra ældre romersk jernalder, Mark og Montre 2001, S. 19–32.Frandsen L.B., Westphal J., 1996 De rige kvinder i Billum – to bemærkelsesværdige kvindergravefra yngre romersk jernalder, Mark og Montre 1996, S. 48–53.Ginalski J., 1991 Ostrogi kabłąkowe kultury przeworskiej. Klasyfikacja typologiczna, Przegląd Archeologiczny,38, S. 53–84.Garbsch J., 1971 Spätrömische Schatzfunde aus Kastell Vemania, Germania, 49, S. 137–154.Grane T., 2011 Zealand and the Roman Empire, (in:) L. Boye (Hrsg.), The Iron Age on Zealand.Status and Perspectives, Nordiske Fortidsminder, Serie C, 8, Copenhagen.60 Marzena J. PrzybyłaHahuła K., Machajewski H., 2006 Cmentarzysko ludności grupy dębczyńskiej w Dzierżęcinie, pow.Sławno, (in:) W. Nowakowski, J. Borkowski, A. Cieśliński, A. Kasprzak (Hrsg.), Goci i ichsąsiedzi na Pomorzu. Materiały z konferencji „Goci na Pomorzu Środkowym”, Koszalin 28–29października 2005, Koszalin, S. 173–193.Hansen O., 2002 Selv den bedste planlægning kan ikke erstatte svineheld, Arkæologi For Alle, 12/3, S. 24–25.Hedeager L., 1980 Besiedlung, soziale Struktur und politische Organisation in der älteren und jüngerenrömischen Kaiserzeit Ostdänemarks, Prähistorische Zeitschrift, 55, S. 38–109.Heidemann Lutz L., 2000 En fornem frue fra Grødby, Bornholmske Samlinger 2000, 77–101.2010 Die Insel in der Mitte. Bornholm im 2.–4. Jahrhundert. Regionale und vergleichende Untersuchungender jüngerkaiserzeitlichen Grabfunde, Berliner Archäologische Forschungen, 9,Rahden/Westf.Henriksen M. B., 1992 Brangstrupfundet. En guldskat fra slutningen af romersk jernalder, FynskeMinder 1992, S. 43–76.2009 Brudager Mark – en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn, 1, Text og bildag, FynskeJernaldergrave 6/1, Fynske Studier, 22, Odense.2009a Brudager Mark – en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn, 2, Fynske Jernaldergrave6/2, Fynske Studier, 22, Odense.Ilkjær J., 1990 Illerup Ådal, 1, Die Lanzen und Speere, Jutland Archaeological Society Publications25:1.Iversen R., 2011 Ellekide – en gravplads fra yngre romersk jernalder med fyrstegrav og cirkusbægre,Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 2009, S. 69–120.Jansen Sellevold B., Lund Hansen U., Balslev Jørgensen J., 1984 Iron Age Man in Denmark, PrehistoricMan in Denmark 3, Nordiske Fortidsminder, Serie B, 8, København.Johansen E., 1993 ÅHM j. nr. 2829, Lundegårde, Nøvling sn., Fleskum hrd., Nordjyllands amt, NMSB. 55, Beretning. Ausgrabungsbericht aufbewahrt in Ålborg Historiske Museum.Johansson-Lundh K., Rasch M., 1991 V. Långlöts socken, (in:) U.E. Hagberg, B. Stjernquist,M. Rasch (Hrsg.), Ölands järnåldersgravfält, II, Stockholm, S. 263–337.Jørgensen L., 1988 Family Burial Practices and Inheritance Systems. The Development of an IronAge Society from 500 BC to AD 1000 on Bornholm, Denmark, Acta Archaeologica, 58, S. 17–53.Keller E., 1985 Die germanischen Grabfunde von Spielberg bei Erlbach im Ries und von Leisackerbei Neuburg a.d. Donau, (in:) Die Römer in Schwaben, München, S. 255–257.Kjeld Jensen C., 2005 KHM 1389, Svejstrup Hede, Ausgrabungsbericht aufbewahrt in KulturhistoriskMuseum Randers.Jünger- und spätkaiserzeitliche Metallnadeln aus dem Südteil Nordeuropas... 61Klindt-Jensen O., 1978 Slusegårdgravpladsen II, Bornholm fra 1. årh. f. til 5. årh. e.v.t. Beskrivelseaf oprindelig overflade og grave, Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, 14:2, I Kommission hosGyldendals Boghandel, Norsk Forlag, København.Kmieciński J., Blombergowa M., Walenta K., 1966 Cmentarzysko kurhanowe ze starszego okresurzymskiego w Węsiorach w pow. kartuskim, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznegow Łodzi, Seria Archeologiczna, 12, S. 37–122.Könige der Nordsee, 250–850 n. Chr., E. Kramer, I. Stoumann, A. Greg (Hrsg.), 2000, Leeuwarden.Kristoffersen S., 2006 Kvinnedrakten fra Rogaland i folkevandringstid, AmS-Varia, 45, Stavanger.Kuzsinszky B., 1923 Aquincumi sírlelet, Budapest Régiségei, 10, S. 56–73.La Baume Wolfgang, 1934 Urgeschichte der Ostgermanen, Ostland-Forschungen, 5, Danzig.Larsson L., 2003 Dybäck during the Iron Age. An area with centralising functions in southernmostScania in local and regional perspectives, (in:) B. Hårdh (Hrsg.), Flere fynd i centrum. Materialsutdieri och kring Uppåkra, Uppåkrastudier, 9, S. 3–27.Lillehammer G., 1996 Død og grav. Gravskikk på Kvassheimfeltet, Hå i Rogaland, SV Norg, AmSSkrifter13, Stavanger.Lorange A., 1874 Om Spor af romersk Kultur i Norges ældre Jernalder, Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania, 1873, Christiania, S. 85–136.Lorange T., 2004 Guldfund på Løvetandsvej, Kulturhistorisk Museum Randers Årbog 2004, S. 77–83.Lund Hansen U., 1971 Danish Grave Finds of the Forth and Fifth Century A.D., Inventaria Archaeologica,Denmark, Bonn.1971a Blik- og Glasornamenterede Fibler af Mackeprang Type IX, Aarbøger for Nordisk Oldkyndighedog Historie 1971, S. 72–119.1976 Das Gräberfeld bei Harpelev, Seeland. Studien zur jüngeren römischen Kaiserzeit in der SeeländischenInselgruppe, Acta Archaeologica, 47, S. 91–160.1994 Fyns forbindelser med Kontinentet i yngre romersk jernalder, Fynske minder, 1994, S. 31–41.1995 Himlingøje – Seeland – Europa. Ein Gräberfeld der jüngeren Kaiserzeit auf Seeland,seine Bedeutung und internationalen Beziehungen, Nordiske Fortidsminder, Seria B, 13,København.Lund Hansen U., Przybyła M.J., 2010 Die Rosettenfibeln – Ein Klassifikationsversuch, (in:) U. LundHansen, A. Bitner-Wróblewska (Hrsg.), Words apart? Contracts across the Baltic Sea in the IronAge, Nordiske Fortidsminder, Serie C, 7, 241–286.Mackeprang M.B., 1940 Aarslev-funder et rigt Fynsk gravudstyr fra 4. aarh. e. kr., Fra NationalmuseetsArbejdsmark 1940, S. 87–96.62 Marzena J. Przybyła1943 Kulturbeziehungen im Nordischen Raum des 3.–5. Jahrhunderts. Keramische Studien, HamburgerSchriften zur Vorgeschichte und Germanischen Frühgeschichte 3, Leipzig.Madsen M., 2011a KØM 2584 Ølsemaglevej nord, Ølsemagle sogn, Ramsø Herred, tidl. Københavnsamt. Stednr. 02.01.11 KUAS J.nr.: 2008-7.24.02/KØM-0013 (2003-2122-1796), ÅbneSamlinger, Ausgrabungsbericht.2011b Rigt udstyret kvindegrav fra Ølsemagle. Glas, guld og meget mere fra yngre romersk jernalder,Årbog for Køge Museum 2011, S. 7–18.Madyda-Legutko R., 1986 Die Gürtelschnallen der römischen Kaiserzeit und frühen Völkerwanderungszeitim mitteleuropäischen Barbaricum, BAR International Series 360.Måge B., 2006 VKH 6676 Grangård, Jelling Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, Stednr. 1709.04. KUASj.nr.: 2003-2122-0716, Ausgrabungsbericht aufbewahrt im Vejle Museum.Mailund Christensen L., 2011 Kærup Nord – en gravplads fra yngre romersk jernalder ved Ringsted,Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 2009, S. 19–68.Marseen O., 1963 Lundegaarde. Gravplads fra yngre romersk jernalder, Sb. 55, Nøvling sn., Fleskum hd.,Ålborg sogn, Ausgrabungsbericht aufbewahrt im Nationalmuseum in Kopenhagen, Jour. Nr. 503/73.Marstrander L., 1983 Inntrøndelag i romertid. Gravfunn og bosetning, Gunneria, 43, Trondheim.Matthes W., 1931 Die Germanen in der Prignitz zur Zeit der Völkerwanderung, im Spiegel derUrnenfelder v. Dahlhausen, Kuhbier und Kyritz, Mannus-Bibliothek, 49, Leipzig.Møllerop O., 1960 Foreløpig meddelse om et smedgravfunn fra Vestly i Time, Stavanger MuseumÅrbok 70, S. 5–15.Montelius O., 1896 Der nordiska jernålderns kronologi, Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift,9, S. 55–274.Müller S., 1874 En Tidsadskillese mellem Fundene fra den Ældre Jernalder in Danmark, Aarbøgerfor Nordisk Oldkyndighed og Historie 1874, S. 335–392.1895 Ordning af Danmarks Oldsager, II, Jernalderen, 1888–1895, Kjøbenhavn.Natuniewicz-Sekuła M., Okulicz-Kozaryn J., 2011 Weklice. A Cemetery of the Wielbark Cultureon the Eastern Margin of Vistula Delta (Excavations 1984-2004), Monumenta ArchaeologicaBarbarica, 17, Warszawa.Neergaard C., 1892 Meddelelser fra Nationalmuseets danske Samling: Jernalder, Aarbøger for NordiskOldkyndighed og Historie 1892, 7, S. 207–341.Nielsen J.N., 1999 Flødalen. Jernalderboplads og grave. Svenstrup s., Hornum h., Hordjyllands a.,ÅHM j. nr. 4341, Ausgrabungsbericht aufbewahrt in Ålborg Historiske Museum.Jünger- und spätkaiserzeitliche Metallnadeln aus dem Südteil Nordeuropas... 632000a Sejlflod – ein eisenzeitliches Dorf in Nordjütland, Katalog der Grabfunde, 1, Text und Pläne,Nordiske Fortidsminder, Serie B, 20:1, København.2000b Sejlflod – ein eisenzeitliches Dorf in Nordjütland, Katalog der Grabfunde, 2, Abbildungen undTafeln, Nordiske Fortidsminder, Serie B, 20:2, København.Nilsson T., 1999 Lundergård. Fornemme grave fra romersk jernalder, Vendsyssel nu & da 1998–1999, 16–27.Nordby A., 2002 Troldhøj II, Arkæologiske udgravninger i Danmark 2001, S. 146–147.Norling-Christensen H., 1956 Haraldstedgravpladsen og ældre Germansk Jærnalder i Danmark,Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1956, S. 14–143.1959 Jernalders Gravplads på Øslev Møllebakke, Kettrup sogn, Vester Han herred, Ausgrabungsberichtaufbewahrt in Nationalmuseum in Kopenhagen.Nylén E., Schönbeck B., 1994a Tuna i Badelunda. Guld kvinnor båtar, Bd. 1, Västerås kulturnämndsskriftserie 27, Västerås.1994b Tuna i Badelunda. Guld kvinnor båtar, Bd. 1, Västerås kulturnämnds skriftserie 30, Västerås.Ørsnes M., 1988 Ejsbøl I. Waffenopferfunde des 4.–5. Jahrhunderts nach Chr., Nordiske Fortidsminder,Serie B, 11, København.Pietrzak M., 1965 Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Malborku-Wielbarku, ul. Zagórna4, Pomorania Antiqua, 1, S. 155–182.1997 Pruszcz Gdański, Fundstelle 10. Ein Gräberfeld der Oksywie- und Wielbark-Kultur in Ostpommern,Monumenta Archaeologica Barbarica 4, Kraków.Pietrzak M., Tuszyńska M., 1987 Periode Romaine Tradive, Pruszcz Gdański 7, Inventaria Archaeologica,fasc. LX: pl. S. 369–373.Przybyła M.J., 2008 Nordeuropäische Hakenkreuzfibeln aus der spätrömischen Kaiserzeit, (in:)B. Niezabitowska-Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski (Hrsg.), The TurbulentEpoch. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period 2, MonumentaStudia Gothica 5, Lublin, S. 257–284.2009 Die Hakenkreuzfibel aus dem Grab 4 aus Engbjerg auf dem Hintergrund anderer pressblechverzierterHakenkreuzibeln, (in:) L. Boye, U. Lund Hansen (Hrsg.), Wealth and Prestige. AnAnalysis of Rich Graves from Late Roman Iron Age on Eastern Zealand, Denmark, Studieri Astronomi – Nyere Tid – Arkæologi, 2, Kroppedal, S. 37–60.2011a Migration of individuals in the Roman Period. Testimonies of fine female dress in Scandinavia,Acta Archaeologica, 82, S. 227–251.2011b Die Regionalisierung der reichen Frauentracht und die Nachweismöglichkeiten jüngerkaiserzeitlichenHeiratskreise am Beispiel Nordeuropas, (in:) D. Quast (Hrsg.), Weibliche Eliten in derFrühgeschichte, Mainz, S. 321–359.Ramskou T., 1974 Stålmosegård – en gravplads fra ældre germansk jernalder, NationalmuseetsArbejdsmark 1974, S. 158–159.64 Marzena J. PrzybyłaRau A., 2010 Nydam Mose. Die personengebundenen Gegenstände. Grabungen 1989–1999, 1, Text,Jernalderen i Nordeuropa, Moesgård.Reichstein J., 1975 Die kreuzförmige Fibel. Zur Chronologie der späten römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeitin Skandinavien, auf dem Kontinent und in England, Offa-Bücher, 34, Neumünster.Ringtved J., 1986 Jyske gravfund fra yngre romertid og ældre germanertid. Tendenser i samfundsudviklingen,KUML 1986, S. 95–231.Ritterling E., 1915 IV. Museographie für die Jahre 1910–1912, Bericht der Römisch-GermanischenKommission 7, 1912.Roeren R., 1960 Zur Archäologie und Geschichte Südwestdeutschlands im 3. bis 5. Jahrhundert n.Chr., Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, 7, S. 214–294.Rysgaard K., 1999 Udgravning af: Jernalderlandsby og gravplads, Marielyst 1, Klovborg Sogn,Vrads Herred, Skanderborg Amt, Ausgrabungsbericht aufbewahrt in Horsens Museum.Rygh O., 1885 Norske Oldsager, Christiania.Sahlström K.E., 1932 Gudhems härads fornminnen, Skövdeortens Hembygds- och Fornminnesföreningsskriftserie 3, Skövde.Schach-Dörges H., 1997 „Zusammengespülte und vermengte Menschen“. Suebische Kriegerbündewerden sesshaft, (in:) Die Alamannen, Begleitband zur Ausstellung „Die Alamannen“, 14. Juni1997 bis 14. September 1997 Südwest LB-Forum, Stuttgart, 24. Oktober 1997 bis 25 Januar1998 Schweizerisches Landesmuseum Zürich, 6. Mai 1998 bis 7. Juni 1998 Römisches Museumder Stadt Augsburg, Stuttgart, S. 79–102.Shennan S., 2002 Genes, Memes and Human History. Darwinian Archaeology and Cultural Evolution,London.Schmidt B., 1982a Die münzendatieren Grabfunde spätrömische Kaiserzeit im Mittelelbe-Saale Gebiet,Inventaria Archeologica DDR, 1, DDR 5–7, S. 9–12.Schulz W., 1933 Das Fürstengrab und das Grabfeld von Haβleben, Römisch-Germanische Forschungen,Berlin-Leipzig, 7, S. 1–52.1952 Die Grabfunde des 4. Jahrhunderts von Emersleben bei Halberstadt, Jahresschrift für mitteldeutscheVorgeschichte, 36, S. 102–139.Schulze H., 1989 II. Köpings sn., (in:) M. Beskow Sjöberg (Hrsg.), Ölands järnåldersgravfält, I,Stockholm, S. 21–138.Schulze H., Hogersson K., 2001 III. Källa socken, (in:) M. Rasch (Hrsg.), Ölands järnåldersgravfält,IV, Stockholm, S. 79–136.Jünger- und spätkaiserzeitliche Metallnadeln aus dem Südteil Nordeuropas... 65Seelevold B.J., 1995 The human remains from the Himlinghøje graves, (in:) U. Lund Hansen,Himlingøje – Seeland – Europa. Ein Gräberfeld der jüngeren römischen Kaiserzeit auf Seeland,seine Bedeutung und internationalen Beziehungen, Nordiske Fortidsminder, Serie B, 13,København, S. 249–281.Siemen P., 1988 Grave og bebyggelse fra ældre jernalder på kanten af Tjæreborgmarsken, Mark ogMontre 1988, S. 52–57.Siemen P., Stoumann I., 1996 Grave og samfund, (in:) I. Stoumann, P. Siemen, B. Poulsen, N. Jørgen Poulsen,K.-E. Frandsen, H. Messenburg (Hrsg.), Før byen kom..., Esbjerg Historie 1, Esbjerg, S. 103–158.Sejr Nielsen M., 2012 VMÅ 2710 Dammergaard 2012,1 Skarp-Salling sogn., Slet herred, tidl. Ålborgamt, Sted nr. 12.07.12, Ausgrabungsbericht aufbewahrt in Vesthimmerland Museum Aars.Skorupka T., 2001 Kowalewko 12. Cmentarzysko birytualne ludności kultury wielbarskiej (od połowyI w. n.e. do początku III w. n.e., Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągutranzytowego 2, Wielkopolska 3, Poznań.2004 Biżuteria Gotów. Ozdoby i części stroju. Katalog wystawy, Poznań.Slomann W., 1962 En Antikvarisk-Historisk Skisse Omkring Avaldsnesfunnet, Viking, 28, S. 5–38.Szilágyi J., 1956 Aquincum, Budapest.Sørensen S.A., 2000 Hørup – en sjællandsk værkstedsplads fra romersk jernalder, Færgegaarden.Stenberger M., 1956 Tuna in Badelunda. A Grave in Central Sveden with Roman Vessels, Acta Archaeologica27, S. 1–21.Stidsing E., 2004 KHM 1929, Løvetandsvej, Ausgrabungsbericht aufbewahrt in Kulturhistorisk MuseumRanders.Stjernquist B., 1955 Simris. On cultural connections of Scania in the Roman Iron Age, Acta ArchaeologicaLundensia, Series 40, N0 2, Lund.1961 Simris. Bronze Age Problems in the Light of the Simris Excavation, Acta Archeologica Lundensia,Series 40, N0 5, Lund.2002a Om rika kvinnogravar från senromersk järnålder i Sydsverige, (in:) J. Pind, A. Nørgård Jørgensen,L. Jørgensen, B. Storgård, P.O. Rindel, J. Ilkjær (Hrsg.), Drik- og du vil leve skønt.Festskrift til Ulla Lund Hansen på 60-årsdagen 18. august 2002, Publications from the NationalMuseum Studies in Archaeology & History 7, Copenhagen, S. 245–245.2002b A Tall Iron Age Lady with Magnificent Jewellery, (in:) B. Hårdh, L. Larsson (Hrsg.), CentralPlaces in the Migration and the Merovingian Periods, Papers from the 52nd SachsensymposiumLund 2001, Uppåkrastudien, 6, Stockholm, S. 97–110.2003 E rik kvinna i Järrestad. Gravlagd under senromersk järnålder, (in:) B. Söderberg (Hrsg.), Järrestad.Huvudgård i centralbygd, Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter,No. 51, Stockholm, S. 175–212.66 Marzena J. PrzybyłaStorgaard B., 1990 Årslev-fundet – et fynsk gravfund fra slutningen af yngre romersk jernalder,Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1990, S. 23–58.Stouman I., 1981 De arkæologiske undersøgelser i Hostrum. In: Hostrup. Landsby i Sydvestjylland,En arkæologisk-etnologisk undersøgelse, Esbjerg, S. 5–18.Straume E., 1961 To romertids grafunn fra Trøndelag, Viking 25, S. 51–88.1987 Glässer mit Facettenschliff aus skandinavischen Gräbern des 4. und 5. Jahrhunderts n. Chr., Oslo.1988 The Grave from Nordre Rør, Rygge, Østfold. The Burial of a Danish Woman from the 3rd CenturyA.D?, (in:) B. Hårdh, L. Larsson, D. Olausson, R. Petré (Hrsg.), Trade and Exchange inPrehistory. Studies in Honour of Berta Stjernquist, Acta Archaeologica Lundensia, seria 80, nr16, Lund, S. 167–176.1998 Fibeln der römischen Kaiserzeit aus Norwegen – der Stand der Forschung, (in:) J. Kunow(Hrsg.), 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25.–28. Mai1997 Kleinmachnow, Land Brandenburg, Wünsdorf, S. 437–451.Strömberg M., 1975 Romartidsgravar i Valleberga, Historisk tidskrift för Skåneland 2/1975, S. 18–35.Testart A., 2013 Reconstructing social and cultural evolution. The case of dowry in the Indo-europeanarea, Current Anthropology, 54/1, S. 23–43.Thomas S., 1960 Studien zu den germanischen Kämmen der römischen Kaiserzeit, Arbeits- undForschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, 8, S. 54–215.Thorvildsen E., 1972 Dankirke, Nationalmuseets Arbejdsmark 1972, S. 47–60.Topál J., 2003 Roman Cemeteries of Aquincum, Pannonia. The Western Cemetery (Bécsi Road) II.,Budapest.Trier Christiansen T., 2005 ÅHM 5401 Sdr. Tranders, Sønder Tranders sogn, Fleskum Herred, Nordjyllandstidligere Aalborg Amt. 120113–51, Ausgrabungsbericht aufbewahrt in Ålborg HistoriskeMuseum.Universitetets Oldsaksamlings tilvekst 1931–1932, Univeritetets Oldsaksamlings Årbok 1931–1932, Ausg. 1931.Univesitetets Oldsaksamlings Tilvekst 1977–1980, Univeritetets Oldsaksamlings Årbok 1982.Vebæk Ch. L., 1945 En Sjællandsk kvindegrav fra 3. aarh. e. Kr. med runefibula, Aarbøger for NordiskOldkyndighed og Historie 1945, S. 74–83.Vedel E., 1886 Bornholms Oldtidsminder og Oldsager, Kjøbenhavn.Wagnkilde H., 1996 Nogle brændes, andre jordfæstes – gravskikken i romersk jernalder i Grødby,Åker sogn., Fra Bornholms Museum 1994–1995, S. 177–192.Jünger- und spätkaiserzeitliche Metallnadeln aus dem Südteil Nordeuropas... 67Werner J., 1960 Die frühgeschichtlichen Grabfunde von Spielberg bei Erlbach, Ldkr. Nördlingen,und von Fürst, Ldkr. Laufen a.d. Salzach, Bayerische Vorgeschichtsblätter, 25, S. 164–179.Wincentz L., 1999 Beretning vedrørende Askhøj, Albøge sogn, Djurs Sdr. hd. Gravplads fra ældrejernalder DJM 2576.14.02.01, Ausgraubungsbericht aufbewahrt in Museum Østjylland Grenaa.2006 DJM 2419 Ryomgård Skov, Marie Magdalene sogn, Sønderhald hd., Århus tidl. Randers amt. Stednr141011. (KUAS O. 834/02), Ausgrabungsbericht aufbewahrt in Museum Østjylland Grenaa.Winter Olesen M., 1988 RIM 6285. Stadil. Beretning on en arkæologisk udgravning ved SøndervangStadil sogn., Ausgrabungsbericht aufbewahrt in Ringkøbing Museum.Winter Olesen M., Rostholm H., 1999 HEM 3730, Nøblingholm I, Nøvling sogn, Ringkøbing amt.Rapport, Ausgrabungsbericht aufbewahrt in Herning Museum.Wołągiewicz R., 1995 Lubowidz. Ein birituelles Gräberfeld der Wielbark-Kultur aus der Zeit vomEnde des 1. Jhs. v. Chr. bis zum Anfang des 3. Jhs. n.Chr., Monumenta Archaeologica Barbarica,1, Kraków.Wołągiewicz R., 1993 Ceramika kultury wielbarskiej, Szczecin.Worsaae J.J.A., 1850 Jernalderens begyndelse i Danmark, oplyst gjennem gravfund, Aarbøger forNordisk Oldkyndighed og Historie 1850, S. 358–362.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0137–3285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17fa57c9-0475-4b75-9161-b9354d273c0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.