PL EN


2010 | 2/3(9/10) | 58-68
Article title

O autorytaryzmie można nieskończenie

Content
Title variants
EN
One can endless about authoritarianism
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article author pays attention to the basie Polish definitions of authoritari­anism and provides references to his own basie works in this field, which were published in Polish and several foreign languages. In reflection on contemporary political systems, author notes that in Europę of inereasing globalization nothing looks like revival of historical nineteenth-century or twentieth-century authoritarian and totalitarian states. Author is considering that that right-wing extremism has become the greatest threat to Western Europę. But the dam for them (rather unbreakable at the moment) are making nonextremistic leftand right, united in the name of memory of the twentieth century - century of destruction.
Year
Issue
Pages
58-68
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
 • Backer R., Teoretyczne implikacje zmodyfikowanej definicji totalitaryzmu Juana Linza [w:] Ścieżki transformacji, Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, nr 6, Poznań 2003, s. 207-228.
 • Baszkiewicz J., Władza, Wrocław 1999, s. 147.
 • Besanęon A., Przekleństwo wieku. O komunizmie, narodowym socjalizmie i jedyności Zagłady, Warszawa 2000.
 • Besier G., Das Europa der Diktaturen. Eine neue Geschichte des 20. Jahrhunderts, Munchen 2006.
 • Borejsza J.W., „Religions totalitaires" europeennes 1917-1989. Remarques preliminaires [w:]LEurope au XXe siecle. Elements pour un bilan sous la direction de Tomasz Schramm, Poznań 2000, s. 325-331.
 • Borejsza J.W., Kilka uwag o au- torytaryzmach i totalitaryzmach [w:] Społeczeństwo. Państwo. Modernizacja. Studia ofiarowane Januszowi Żarnowskiemu, red. W. Mędrzecki, Warszawa 2002, s. 35-45.
 • Borejsza J.W., Rzym a wspólnota faszystowska, Warszawa 1981, s. 42-44.
 • Borejsza J.W., Szkoły nienawiści, Wrocław 2000, s. 126-128,177-178.
 • Borejsza J.W., Acta Poloniae Historica 2007, vol. 96, s. 232-236.
 • Brzeziński Z., Wielkie Bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku, Paryż 1990.
 • Gefahrdungen der Freiheit. Extremistische Ideologien im Vergleich, red. U. Backes i E. Jesse, Gottingen 2006.
 • Gluck L., O wieloznaczności bonapartyzmu, Kultura i Społeczeństwo 2001, nr 1, s. 7-37.
 • Kulesza W.T. Państwo autorytarne [w:] Państwo i jego problemy, red. M. Wojciechowski, Olsztyn 2004, s. 99-107.
 • Kulesza W.T., Kilka uwag o państwach autorytarnych międzywojennej Europy. Parlament, prawo, ludzie. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi, Warszawa 1996, s. 126-133.
 • Kulesza W.T., O opacznym i powszechnym pojmowaniu pojęcia autorytaryzmu [w:] Prawo i ład społeczny. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, Warszawa 2000, s. 387-393.
 • Kulesza W.T., Ustawa Konstytucyjna z23 kwietnia 1935 roku, Przegląd Sejmowy 2005,1, 2, s. 9-47.
 • Kulesza W.T.,, Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935, Wrocław 1985, s. 285-286.
 • Linz J.J., Totalitare und autoritare Regime, Berlin 2000.
 • Oberlander E., Die Prasidialdiktaturen in Ostmitteleuropa - „Gelenkte Demokratie", s. 6.
 • Ristović M., General M. Nedić Diktatur, Kollaboration und die patriarchalische Gesellschaft Serbiens 1941-1944, s. 686.
 • Sekelj L., Diktatur und die jugoslawische politische Gemeinschaft - von Konig Alexander bis Tito [w:] Autoritare Regime in Ostmittelund Sudosteuropa 1919-1944, red. Erwin Oberlander i in., Paderborn 2001, s. 536.
 • Totalitarianism and Authoritarianism in Europe: short- and long-term perspectives, red. J. W. Borejsza, Ziemer K., Berghahn, New York-Oxford.
 • Walicki A., Marksizm i skok do królestwa wolności, Warszawa 1996.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18035efa-d2cb-41b6-94bb-497dc304dc33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.