PL EN


2013 | 2 | 3 | 57-65
Article title

Australijskie prawo konkurencji – zagadnienia wybrane

Authors
Content
Title variants
EN
Australian competition law: selected issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia prawa konkurencji obowiązującego w Australii. Publikacja opiera się zarówno na przepisach australijskiej ustawy z 2010 r. „o konkurencji i konsumentach”, jak i na tamtejszym orzecznictwie. Koncertuje się przede wszystkim na regułach materialno-prawnych (jak zwłaszcza: zakres zastosowania tej ustawy, pojmowanie konkurencji, definicja porozumień antykonkurencyjnych, a także ocena kiedy przedsiębiorca („korporacja”) dysponujący znaczącą siłą rynkową w sposób niezgodny z prawem siłę tą wykorzystuje). Opracowanie zawiera również uwagi porównawcze prawa australijskiego do unormowań polskiego lub unijnego porządku antymonopolowego. W końcowej części poczyniono kilka generalnych refleksji na temat niektórych koncepcji australijskiego prawa konkurencji w tym techniki legislacyjnej.
EN
The paper presents selected issues of competition law in Australia. It is based both on the provisions of Australian competition and consumer Act of 2010 and on available case-law. The article focuses on the substantive aspects of competition rules in Australia (i.e.: the scope of application of the act; the concept of competition; definition of anticompetitive agreements; as well as when a corporation with substantial degree of market power is unlawfully taking advantage thereof). It also contains comparative comments considering the provisions of Polish and EU competition law, as well as general thoughts on the legislative technique of Australian competition law and some of its concepts.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
57-65
Physical description
Dates
published
2013-05-31
Contributors
References
  • Corones S.G., Competition Law in Australia, Fifth Edition, Sydney 2010
  • Douglas Melamed A., Exclusive Dealing Agreements and Other Exclusionary Conduct--Are There Unifying Principles?, „Antitrust Law Journal” 2006, 73
  • Kohutek K., Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących, Prawidłowość i stosowalność reguł prawa konkurencji, Warszawa 2012
  • Kohutek K., Stosowanie art. 81 TWE po reformie wspólnotowego prawa konkurencji (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji przedsiębiorstw), „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 3
  • Lopatka J.E., W. Page, Devising a Microsoft Remedy that Serves Consumers, „Georgia Mason Law Review” 2001, 9
  • McEwin R., Third line forcing in Australia, „Australian Business Law Review” 1994, 22
  • Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-180452b7-2438-4b1a-bd16-6b524d161b76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.