PL EN


2017 | 1(5) | 251-259
Article title

Specyfika rozwoju zawodowego kobiet w Policji – rola płci w strukturach dyspozycyjnych

Content
Title variants
EN
The Specificity of the Professional Development of Women in the Police - the Role of Gender in the Dispositional Structures
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony specyfice rozwoju zawodowego kobiet policjantek. Artykuł przedstawia charakterystykę kobiet w policji z perspektywy zmian, zachodzących na gruncie ustrojowym i społecznym. Przedstawiono programy, powstałe na rzecz zwalczania dyskryminacji w służbach mundurowych. Artykuł zawiera również opis kobiety, jako jednostki rynku pracy.
EN
This article is devoted to the specifics of the professional development of women police officers. The article presents the characteristics of female police officers from the perspective of the changes taking place on the grounds of the political and social system. This article presents programs created to combat discrimination in the uniformed services. The article also describes women as individuals in the labour market.
Year
Volume
Pages
251-259
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Dębska Anna, Kloczkowski Marian. 2001. Kobieta w wojsku. Wyzwanie dla wojska i socjologii. W Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego. red. Jan Maciejewski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dziubińska-Michalewicz Małgorzata. 2007. Kobieta na rynku pracy. W Rynek pracy. Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, red. Ewa Karpowicz. Warszawa: BAS.
 • Kalina Roman Maciej. 2009. Kobieta jako funkcjonariusz porządku publicznego. W Wizerunek kobiety pełniącej funkcję wychowawcy w zakładzie karnym w opinii skazanych, red. Piotr Łapiński, Adam Kaczmarek. Kalisz: COSW.
 • Kordaczuk-Wąs Marzena. 2007. Kobieta – funkcjonariusz policji. Motywy, oczekiwania i rola kobiety w służbie społeczeństwu. W Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza udziału i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych, red. Katarzyna Dojwa, Jan Maciejewski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Lisowska Ewa. 2009. Kobiety na rynku pracy: dyskryminacja czy równość? W Kobiety we współczesnej Europie. Rola i miejsce kobiet na rynku pracy, w polityce i w społeczeństwie, red: Magdalena Musiał-Karg. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Lisowska Ewa. 2008. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. Warszawa: SGH.
 • Makarko Julita. 2007. Postrzeganie roli i miejsca kobiet w grupach dyspozycyjnych w perspektywie międzykulturowej. W Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza udziału i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych, red. Katarzyna Dojwa, Jan Maciejewski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wawrowski Łukasz. 2007. Polityka równych szans: instytucjonalne mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w strukturach politycznych na przykładzie państw Unii Europejskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • [www 1]. www.policja.pl (dostęp: 01.03.2017).
 • [www 2]. www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl (dostęp: 01.03.2017).
 • [www 3]. www.policja.pl (dostęp: 01.03.2017).
 • [www 4]. www.isp.policja.pl (dostęp: 28.02.2017).
 • [www 5]. www.sjp.pwn.pl (dostęp: 28.02.2017).
 • [www 6]. www.isap.sejm.gov.pl (dostęp: 01.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1805d1b3-37b8-4e6a-aa7a-2a87393f217e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.