PL EN


2018 | 18 | 23-35
Article title

ZAŁOŻENIA LOGOTEORII VIKTORA EMILA FRANKLA A WYCHOWANIE CZŁOWIEKA

Content
Title variants
EN
THE ASSUMPTIONS OF VIKTOR EMIL FRANKL’S THEORY AND HUMAN BEING’S UPBRINGING PROCESS
Conference
Numer specjalny: Rola pedagogiki w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i wytłumaczenie podstawowych pojęć składających się na teorię sensu życia Viktora Emila Frankla (tzw. logoteorię). Ze względu na pedagogiczny kontekst rozważań wykazano, iż elementy logoteorii mogą być wykorzystane w pedagogice, a przede wszystkim w wychowaniu człowieka, którego nadrzędnym celem jest samowychowanie wychowanka prowadzącego życie pełne sensu.
EN
The aim of the papers is to present and explain the basic concepts of the meaning of life theory made by Victor Emil Frankl (so-called logotheory or logotherapy). The article takes into account the pedagogical background of consideration. The author shows that the elements of logotheory can be used in pedagogy, and above all, in the upbringing process of a human being whose primary goal is to self-educate and lead a full-of-meaning life.
Year
Issue
18
Pages
23-35
Physical description
Contributors
References
 • Adler, A. (1946). Psychologia indywidualna w wychowaniu. Kraków.
 • Adler, A. (1986). Sens życia. Warszawa.
 • Borowska, T. (2003). Pedagogika ograniczeń ludzkiej egzystencji. Warszawa.
 • Chojniak, A. (2015). Kategoria sensu życia w koncepcji Viktora Emila Frankla. W: J. Spętana, D. Domagała, V. Drabik-Podgórna (red), Filozoficzne implikacje w pedagogice. O sensie życia, edukacji i wychowaniu. Kraków.
 • Dyskusja panelowa. W: A.M. Tchorzewski, P. Zwierzchowski (red.), Sens życia – sens wychowania. Bydgoszcz.
 • Frankl, V.E. (1984). Homo patiens. Logoterapia i jej kliniczne zastosowanie. Pluralizm nauk a jedność człowieka. Człowiek wolny. Warszawa.
 • Frankl, V.E. (2010). Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii. Warszawa.
 • Frankl, V.E. (2012a). Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu. Warszawa.
 • Frankl, V.E. (2012b). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa.
 • Frankl, V.E. (2017). Lekarz i dusza. Wprowadzenie do logoterapii i analizy egzystencjalnej. Warszawa.
 • Klamut, R.(1998). Potrzeba sensu życia a obraz siebie. Roczniki Psychologiczne, 1.
 • Klamut, R. (2002). Cel, czas, sens życia. Lublin.
 • Mazanka, P. (2000). Sekularyzm a sens życia. Uwagi wstępne. W: P. Mazanka (red.), Filozoficzne orientacje w wyborze sensu życia. Warszawa.
 • Michalski, J. (2011). Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla. Toruń.
 • Orzelska, J. (2014). W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie. Życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwanie pedagogiczne rezyduów tożsamości. Kraków.
 • Pawlak, A. (2010). Indywidualizm i podmiotowość w przestrzeni edukacyjnej w kontekście teorii „społeczeństwa ryzyka”. W: M. Kowalski, A. Pawlak, A. Farmuła-Jurczak (red.), Przestrzeń edukacyjna. Dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne. Kraków.
 • Pikuła, N.G. (2015). Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości. Kraków.
 • Sarnat-Ciastko, A. (2010). W poszukiwaniu przewodnika. Rozważania dotyczące duchowego wymiaru człowieka w relacji mistrz – uczeń. W: K. Obuchowski, M.K. Stasiak (red.), Duchowy wymiar istnienia. Łódź.
 • Spętana, J. (2015). Sens życia jako problem badawczy we współczesnej pedagogice. W: J. Spętana, D. Domagała, V. Drabik-Podgórna (red.), Filozoficzne implikacje w pedagogice. O sensie życia, edukacji i wychowaniu. Kraków.
 • Studenski, M. (2014). Odkrywanie sensu drogą powrotu do rzeczywistości. Pedagogiczne znaczenie pozytywnego rozwiązania frustracji egzystencjalnych. Świat i Słowo, 22 (1).
 • Tański, M. (2014). Czy i jaka filozofia edukacji może sprzyjać psychoterapii? Kilka aksjologicznych uwag na marginesie rozważań V.E. Frankla. Psychoterapia, 171 (4).
 • Znaniecka, M. (2016). Kategoria duchowości i jej wybrane parafrazy w pedagogice. Gdańsk – Sopot.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1806d10a-8080-46dd-bd1f-4ac4f46fe4cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.