PL EN


2018 | 1(27) | 81-106
Article title

Fourth industrial revolution and managers’ cognitive competences

Content
Title variants
PL
Kompetencje kognitywne kadry zarządzającej w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is defining the cognitive competences (cognitive, character-related and social), which in our opinion managers should have under conditions of the fourth industrial revolution (economy 4.0). We pay particular attention to the function of innovation marketer, that is, a specialist whose role is acting as an agent between the sphere of business and the sphere of science (research and development). This relation conditioning the innovativeness of companies to a large extent determines the success of the economy 4.0 project.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka kompetencji kognitywnych (poznawczych, charakterologicznych i społecznych), które naszym zdaniem powinny charakteryzować menedżerów w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej (gospodarki 4.0). Szczególną uwagę poświęcamy postaci marketera innowacji, a więc specjaliście, którego rolą jest pośredniczenie między sferą biznesu a sferą nauki (badań i rozwoju). Od tej relacji, warunkującej innowacyjność przedsiębiorstw, w znacznym stopniu zależy sukces projektu gospodarki 4.0
Publisher
Year
Issue
Pages
81-106
Physical description
Dates
online
2018-03
Contributors
author
References
 • Bar-Yam, Y., General Features of Complex Systems, [w:] Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), on-line http://www.eolss.net/sample-chapters/c15/E1-29-01-00.pdf [dostęp 31.10.2017].
 • Beauchamp, M, Kowalczyk, A., Skala, A. Polskie Sturtupy. Raport 2017, Fundacja Startup Poland, Warszawa 2017.
 • Białoń, L. Kamińska A (red.), Uwarunkowania przekształceń małych i średnich przedsiębiorstw w firmy innowacyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 2014.
 • Białoń, L., Marketingowe wsparcie, [w] A. Jasiński, Zarządzanie wynikami badań naukowych. Poradnik dla innowatorów, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom, 2011.
 • Białoń, L., Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wyd. PLACET, Warszawa, 2010.
 • Białoń, L., Zarządzanie marketingiem, Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa, 2011.
 • Botsman, R. Big data meets Big Brother as China moves to rate its citizens, Wired 21 października 2017, dostęp on-line: http://www.wired.co.uk/article/chinese-governmentsocial-credit-score-privacy-invasion [dostęp 1.10.2017].
 • Gigerenzer, G. Rationality for Mortals. How People Cope with Uncertainty, Oxford University Press, Oxford 2008.
 • Godfrey-Smith, P. Complexity and the function of mind in nature, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 • Godfrey-Smith, P. Individuality, Subjectivity, and Minimal Cognition, Biology & Philosophy 31 (6) 2016.
 • Helbig, D., Frey, B.S., Gigerenzer, G., Hafen, E., Hagner, M., Hofstetter, Y., van den Hoven, J., Zicari, R., Zwitter, V.A. Will Democracy Survive Big Data and Artificial Intelligence? Scientific American 25 Luty 2017, dostęp on-line: https://www.scientificamerican.com/article/will-democracy-survive-big-data-and-artificial-intelligence [dostęp 29.10.2017].
 • Helbig, D., Economy 4.0. Prezentacja w ramach projektu FuturICT, dostępna on-line: https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/main/news/treffpunkt/Pr%C3%A4sentationsfolien/2014_Fr%C3%BChjahr/Helbing_futurICT_Economy4.0.pdf
 • Herman, M., Pentek, T., Otto, B. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios, [w:] T.X. Bui, R.H. Sprague Jr., Proceedings of the 49th Annual Hawaii International Conference on System Sciences HICSS2016. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Los Alamitos–Washington–Tokyo 2016.
 • Janiszewski, J., Krasiński, M., Kształtowanie postaw innowacyjnych studentów. Studia i Prace WNEIZ US nr 48/3 2017.
 • Kagermann, H., W. Wahlster, J. Helbig (red.), Securing the future of German manufacturing industry. Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group. National Academy of Science and Engineering 2013.
 • Kauffman, S. At Home in the Universe: The Search for Laws of Self-Organization and Complexity, Oxford University Press, Oxford - New York 1995.
 • Kotler, P., Kartajaya H, Setiawan I., Marketing 4.0. Wydawnictwo: MT Biznes, Warszawa, 2017.
 • Kotler, P. Marketing - Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Sp., Warszawa 1999.
 • Kotler, P. Marketing nie stoi w miejscu. Nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowę, Wyd. PLACET, Warszawa, 2002.
 • Kotler, P., H. Kartajaya, I. Setiawan. Marketing 3.0. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, 2016.
 • Lem, S. Summa technologiae, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964.
 • Mohr, J.J., Sengupta S., Slater S., Marketing of High-Technology Products and Innovations, Pearson, Upper Saddle River NJ.
 • Nęcka, E. Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 • Newman, M. Networks. An Introduction, Oxford University Press, Oxford 2010.
 • Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2009.
 • Perzanowski, J., Miejsce Wittgensteina w PL-metafizyce, [w:] J. Bremer, J. Rothhaupt (red.) Ludwig Wittgenstein, przydzielony do Krakowa/Krakau zugeteilt, Wyd. WAM oraz Ignatianum, Kraków 2009.
 • Plan rozwoju elektromobilności w Polsce Energia do przyszłości, Ministerstwo Energii, Warszawa 2017; dostępne on-line: http://www.me.gov.pl/Innowacyjnosc/Elektromobilnosc [dostęp 2.11.2017].
 • Prigogine, I., The End of Certainty, The Free Press, New York 1997.
 • Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017; dostępne on-line: https://www.mr.gov.pl/media/36848/SOR_2017_maly_internet_03_2017_aa.pdf [dostęp 30.10.2017].
 • http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Industrie40/WasIndustrie40/was-ist-industrie-40. html
 • https://industrie4.0.gtai.de/INDUSTRIE40/Navigation/EN/Topics/industrie-4-0.html
 • https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-m-eans-and-how-to-respond/
 • http://www.dutchnews.nl/features/2017/06/the-new-dutch-cabinet-must-get-its-economy-4-0-act-together/
 • https://futurict.inn.ac
Notes
EN
Available in Open Access (EN)
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access)
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-180e8c7d-2c15-4a54-a0ab-842db203e061
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.