PL EN


2013 | 924 | 59-74
Article title

Zastosowanie pomiarów dwuwidmowych barwy w towaroznawstwie

Title variants
EN
The Use of Colour Bispectral Measurement in Commodity Science
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wraz z odkryciem zjawiska fluorescencji, a przede wszystkim obniżeniem kosztów produkcji farb fluorescencyjnych, powszechne stało się wytwarzanie oznaczeń fluorescencyjnych. Plakietki oraz znaki drogowe fluorescencyjne stosowane są w miejscach strategicznych, jeśli chodzi o bezpieczeństwa ludzi. Tego typu znaki stosuje się również do oznaczania dróg ewakuacyjnych. Bardzo ważne jest, aby produkty te cechowały się wysoką jakością ze względu na funkcję, jaką mają pełnić w sytuacjach zagrożenia życia. Aby móc ocenić w sposób rzetelny ich jakość, należy zastosować pomiary dwuwidmowe, ponieważ bezpośredni pomiar próbek fosforyzujących obarczony jest błędami wynikającymi z emisji promieni światła rozpraszanych przez próbkę. Niniejszy artykuł przedstawia przykłady badania jakości znaków ewakuacyjnych z wykorzystaniem pomiarów dwuwidmowych w geometrii 0–45°, pozwalających na znaczne ograniczenie błędów wynikających z klasycznych metod pomiarów barw.
EN
Since fluorescence was discovered it has been more commonly used than other forms of marking, especially as production prices of such products have fallen. Fluorescence plaques are used in areas of upmost importance for public safety. These are most often road signs, car and evacuation route markers. The quality of such signs is crucial, since they are used in life-threatening situations. Reliably testing the quality of such products requires the use of bispectral measurements. Direct measurement of phosphorescing samples is burdened with errors resulting from the emission of light rays scattered by the sample. This article presents examples of quality tests for evacuation sign fluorescence, using bispectral measurements in 0–45° geometry. These measurements significantly reduce errors in comparison to classic methods for measuring colour.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, szopap@uek.krakow.pl
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, czerniaj@uek.krakow.pl
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, gaceka@uek.krakow.pl
References
 • Danger E.P. [1987], The Color Handbook: How to Use Color in Commerce and Industry, Gower, Hampshire.
 • Encyklopedia fizyki [1972], red. B. Pierzchalska, PWN, Warszawa.
 • Gonzalez S. [2003], Evaluation of Bispectral Spectrophotometry for Accurate Colorimetry of Printing Materials, USA.
 • Hemka L., Rafałowski M. [2012], Wpływ polaryzacji światła na sposób i jakość pomiaru jego parametrów spektroradiometrycznych, Prace Instytutu Elektrotechniki, z. 256, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • „Insight on Color” [2000], vol. 12, nr 5, HunterLab, Reston.
 • Kawski A. [1992], Fotoluminescencja roztworów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Moćko W., Żagań W. [2006], Analiza możliwości normalizacji wartości składowych trójchromatycznych z wykorzystaniem przekształcenia nieliniowego, Prace Instytutu Elektrotechniki, z. 228, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • Sato Y., Ikeuchi K. [1994], Temporal-Color Space Analysis of Reflection, „Journal of the Optical Society of America A”, vol. 11, nr 11, November.
 • Sharma G. [2003], Digital Color Imaging Handbook, CRC Press, USA.
 • Sharma G., Wu W., Dalal E.N. [2005], The CIEDE2000 Color-difference Formula: Implementation Notes, Supplementary Test Data, and Mathematical Observations, „Color Research and Application”, vol. 30, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-180fb734-2d9d-4532-b136-4ef86814b067
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.