PL EN


2011 | 5(12) | 35-52
Article title

Od republikanizmu do monarchizmu. Juliusz Sas-Wisłocki (1909–1973) wobec problemów ustrojowych i społecznych II RP

Content
Title variants
EN
From republicanism to monarchism Juliusz Sas-Wisłocki (1909–1973) towards social and governmental problems of second Republic of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article there has been also presented the vision of functioning students’ organization and law education. The author devoted a lot of space to reconstruction of political system desired by Sas-Wisłocki. In the article the vision of bringing back monarchy to Poland is also mentioned and the role it would play. Juliusz Sas-Wisłocki was polish lawyer who was connected with Obóz Narodowo-Radykalny “ABC” and polish monarchical movement. An evolution can be seen in his journalistic work: from republican to monarchical sympathies. His views on the system were elitist. The main are of his interest was focused on law issues and student’s life.
Year
Volume
Pages
35-52
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Bartyzel J., Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku, Toruń 2002, s. 139.
 • dr J. S. W., Recenzje. Dr Tadeusz Bernadzikiewicz: Udział państwa w spółkach handlowych. Warszawa 1938, Współczesna Myśl Prawnicza 1938, nr 6–8, s. 41.
 • Faliński S., Poglądy społeczno-polityczne Związku Ludowo-Narodowego, Warszawa 2007, s. 94.
 • Grott B., Katolicyzm w doktrynach ugrupowań narodowo-radykalnych do roku 1939, Kraków 1987 s. 38.
 • Kornaś J., Naród i państwo w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego, Kraków 1995, s. 75.
 • KP, Legitymista a jednak radykał, Słowo, 3.11.1934, s. 3.
 • Lachowicz A., Akademicki Kodeks Honorowy, Akademik Polski 1934, nr 17a, s. 5.
 • Muszalski E., Ogulewicz Z., Sas-Wisłocki J., Stanowisko polskich prawników katolików wobec projektu prawa o stosunkach rodziców i dzieci, Warszawa 1939, s. 4–9.
 • Odmowy i zakazy, Głos Monarchisty 1937, nr 13, s. 5.
 • Odwołanie od decyzji Komisarjatu Rządu m. ST. W., Głos Monarchisty 1937, nr 8, s. 10–13.
 • Pruszyński M., Dokąd idą młodzi. Losy O.N.R.u (rozmowa z J. Sas-Wisłockim), Bunt Młodych 1934, nr 18, s. 2–3.
 • Przegląd ustawodawstwa polskiego w I półroczu 1932 roku. (Zestawił Juljusz Sas-Wisłocki), Prawo 1932, nr 7, s. 289–292.
 • Sas-Wisłocki J., Adwokatura i lewirat, Prawo 1938, nr 1–2, s. 3.
 • Sas-Wisłocki J., Akademicka myśl narodowa, Myśl Narodowa 1931, nr 8, s. 90–91.
 • Sas-Wisłocki J., Czy istnieje kryzys parlamentarny w Europie współczesnej, Prawo 1930, nr 9, s. 1, 6-7.
 • Sas-Wisłocki J., Deklaracja Polski w sprawie mniejszościowej, Prawo 1934, nr 5–6, s. 142, 145–146.
 • Sas-Wisłocki J., Henryk Rolicki: Zmierzch Izraela, Prawo 1932, nr 7, s. 270.
 • Sas-Wisłocki J., Kilka uwag w sprawie broszury „Wizja Wielkiej Polski”, Głos Monarchisty 1934, nr 11–12, s. 15-16.
 • Sas-Wisłocki J., Korporacja, jako podstawowa forma samorządu stanowego w ustroju gospodarczym państwa przyszłości, Wiadomości Korporacyjne 1932, nr 4, s. 14–15.
 • Sas-Wisłocki J., Marchia wschodnia i Polska, Głos Monarchisty 1938, nr 4, s. 2–3.
 • Sas-Wisłocki J., Międzynarodowy Komitet Studentów Prawa, Prawo 1931, nr 7, s. 415–416.
 • Sas-Wisłocki J., Niepodległa Słowacja, Współczesna Myśl Prawnicza 1938, nr 11, s. 6.
 • Sas-Wisłocki J., Nowe drogi współpracy czeskich i polskich prawników, Współczesna Myśl Prawnicza 1938, nr 12, s. 1–5.
 • Sas-Wisłocki J., Nowe tendencje w polityce prawa, Współczesna Myśl Prawnicza 1938, nr 9–10, s. 2–5.
 • Sas-Wisłocki J., Nowy postulat w zakresie organizacji studiów prawniczych, Prawo 1933, nr 3/4, s. 93–95.
 • Sas-Wisłocki J., O polską młodą myśl prawniczą, Prawo 1930, nr 9, s. 36–37.
 • Sas-Wisłocki J., O polskie słownictwo prawnicze, Prawo 1931, nr 2, s. 113.
 • Sas-Wisłocki J., Ochrona prawna nazwiska, Współczesna Myśl Prawnicza 1938, nr 12, s. 30.
 • Sas-Wisłocki J., Odpowiedź p. dr Juljusza Sasa-Wisłockiego, Głos Monarchisty 1936, nr 1, s. 8-9.
 • Sas-Wisłocki J., Polski Kodeks Karny, Prawo 1932, nr 7, s. 259–262.
 • Sas-Wisłocki J., Prawo głosowania kobiet, Warszawa 1932, s. 31.
 • Sas-Wisłocki J., Projekt ustawy konstytucyjnej o delegacji władzy ustawodawczej, Prawo 1931, nr 3–4, s. 166-169, 171, 176-177.
 • Sas-Wisłocki J., Przegląd Piśmiennictwa. Książki. Giorgio La Pira: Riflessi provinciali del diritto tutelare classico Romano, Prawo 1931, nr 3–4, s. 202.
 • Sas-Wisłocki J., Sądy przysięgłych, Nowy Ład 1937, nr 5, s. 5–7.
 • Sas-Wisłocki J., Stanowisko Młodzieży Akademickiej w sprawie autonomji wyższych uczelni, Prawo 1933, nr 1–2, s. 49–51.
 • Sas-Wisłocki J., Technika ustawodawcza według Konstytucji obowiązującej i projektu zmian, Prawo 1932, nr 8–9, s. 311–321.
 • Sas-Wisłocki J., Uwagi. Polska ekspansja gospodarcza, Prawo 1931, nr 3–4, s. 216–217
 • Sas-Wisłocki J., Wizja Wielkiej Polski (fragmenty ustrojowe), Warszawa 1934, s. 5, 1-12, 28, 55.
 • Sas-Wisłocki J., Zagadnienie dynastii, Głos Monarchisty 1937, nr 13, s. 6–7.
 • Sas-Wisłocki J., Zagadnienie wyboru Dynastji, Głos Monarchisty 1935, nr 1–2, s. 3–5.
 • Sas-Wisłocki J., Zagadnienie zmiany Konstytucji, Prawo 1934, nr 3, s. 5-9, 78.
 • Sas-Wisłocki J., Zasady sądownictwa koleżeńskiego Akademickich Kół Naukowych, Prawo 1932, nr 8–9, s. 349–351.
 • Sk., Wizja Wielkiej Polski, Głos Monarchisty 1934, nr 8, s. 13–16.
 • Śmiarowski T., Sas-Wisłocki J., Wyzwolenie reszty ziem Śląska Cieszyńskiego z pod zaboru czeskiego, Współczesna Myśl Prawnicza 1938, nr 9–10, s. 1–3.
 • Tomaszewski P., Polskie korporacje akademickie w latach 1918–1939. Struktura, myśl polityczna, działalność, Toruń 2011, s. 106.
 • von Savigny K.F., O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa, Warszawa 1964.
 • Wisłocka-Sieprawska K., Adw. dr Juliusz Sas-Wisłocki. W 30. rocznicę śmierci, Palestra 2003, nr 11–12, s. 315–316.
 • Wisłocki J., Statystyka Studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w roku Akad. 1929/1930, Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne, 1932, r. XXVII, s. 300–339.
 • Zadania prawnika w państwie Polskiem. Koreferat wygłoszony na I-szem plenum Kongresu przez kol. J. Wisłockiego, Prawo 1932, nr 5–6, s. 175-176.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1813581e-5c1e-4b10-9596-684c5aea814b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.