PL EN


2021 | 21 | 2 |
Article title

Combat-ending submission techinques in modern mixed martial arts

Content
Title variants
PL
Techniki poddawania się kończące walkę w nowoczesnych mieszanych sztukach walki
Languages of publication
Abstracts
EN
Background. Submissions due to joint locks and strangleholds accounted for many stoppages in the early days of Mixed Martial Arts (MMA). Since then, the adoption of unified weight classes, and rule changes have considerably impacted the sport. There is a need to update the database of the incidence of submission outcomes in modern MMA.Problem and Aim. Assess ratios of match-ending by submission as well as to identify the most frequently-used submission tech-niques among different weight and gender categories in MMA. Methods. A total of 1903 fights (1728 male and 175 female) in 167 events from 2014 to 2017 were assessed. Submissions were fur-ther investigated to identify the specific technique used to end a fight. Results. Submissions accounted for the ending in 17.3% of male and 21.1% of female modern MMA combats, respectively. As the weight class became lighter, the chance of a stoppage due to submission is greater (p<0.05). The more frequent combat-ending techniques were based on strangleholds, mainly rear and front chokes. The elbow was the most targeted joint for all weight classes, except the male heavyweight. The shoulder was the second most attacked joint, whereas the knee and the ankle were reported in a relatively small number. Conclusion. This updated database on fight outcomes should be considered for MMA trainers, coaches and athletes when pro-gramming specific training sessions aiming to mimic combat patterns.
PL
Tło. Poddawanie się w czasie walki z powodu blokady stawów i chwytów duszących powodowało wiele przerw w początkach historii mieszanych sztuk walki (Mixed Martial Arts). Od tego czasu przyjęcie ujednoliconych klas wagowych i zmiany zasad miały znaczący wpływ na ten sport. Istnieje potrzeba aktualiza-cji bazy danych dotyczących częstości występowania zgłoszeń poddania walki w nowoczesnych MMA.Problem i cel. Oszacowanie współczynników zakończenia walki przez poddanie się, jak również określenie najczęściej stosowanych technik poddania się wśród różnych kategorii wagowych i płciowych w MMA. Metody. Ogółem oceniono 1903 walk (1728 mężczyzn i 175 kobiet) w czasie 167 spotkań od 2014 do 2017 roku. Walki zakończone poddaniem się były dalej badane w celu zidenty-fikowania konkretnej techniki stosowanej do ich zakończenia. Wyniki. Poddania walki stanowiły zakończenie odpowiednio 17,3 i 21,1% walk MMA mężczyzn i kobiet. Im klasa wagowa jest lżejsza, tym większa jest szansa na zatrzymanie walki z powodu zgłoszenia poddania się (p<0,05). Częstsze techniki kończenia walki opierały się na chwytach duszących od tyłu i przodu. Łokieć był najbardziej atakowanym stawem wśród wszystkich klas wagowych, z wyjątkiem męskiej wagi cięż-kiej. Łopatka była drugim najczęściej atakowanym stawem, natomiast kolano i kostka były zgłaszane w stosunkowo nie-wielkim odsetku. Wniosek. Ta zaktualizowana baza danych wyników walki powinna być brana pod uwagę przez trenerów, szkoleniowców i zawodników MMA podczas programowania konkretnych sesji treningowych mających na celu naśladowanie wzorców walki.
Contributors
author
  • University of Victoria (Kanada)
  • No Limit Academy, Florianopolis (Brazylia)
  • Federal University of Para (Brazylia)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1813759b-b162-4c23-8ee2-86f907e92761
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.