PL EN


2009 | 5 | 310-319
Article title

Przemiany struktury rodzajowej mikroprzedsiębiorstw w pow. miechowskim w latach 2001–2006

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The development of SME (Small Medium Enterprise) is one of the most important factors thatinfluence on the economic revival of the rural area. The recent economic revival of MiechowskiCounty points out to the domination of businesses connected with the trade and services. Onthe researched area there were 1302 SMEs that dealt with trade and servicing, whichconstitutes 43.3% of all researched SMEs. What came next on the list were businessesconnected with building industry (428 subjects, which is 14.2% of all researched subjects),transport, storage and communication (400 subjects, 13.1%).
Contributors
author
  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
References
  • Kamińska W., 1997, Przemiany struktury przestrzennej pozarolniczej indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce w latach 1991–1994, „Przegląd Geograficzny”, t. LXIX, z. 1–2.
  • Kamińska W., 2006, Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce latach 1989 – 2003, IG i PZ PAN, Warszawa.
  • Kamińska W., Zioło Z., 1993, Rozwój indywidualnej działalności gospodarczej w województwach przygranicznych Polski Południowo-Wschodniej [w:] J. Kitowski, Z. Zioło (red.), Czynniki i bariery rozwoju rejonów przygranicznych, Kraków–Rzeszów–Warszawa.
  • Lewandowski J., 2002, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich [w:] W. Kamińska (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, IG AŚ, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce.
  • Mync A., Jałowiecki B., 1994, Przedsiębiorczość i prywatyzacja, „Biuletyn KPZK PAN”, 168/1994, Warszawa.
  • Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego za lata 2002–2007, Kraków.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17.11.2004 roku w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach.
  • Runge J., 2007, Metody badań w geografii społecznoekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wyd. UŚ, Katowice.
  • Stola W., 2002, Przemiany struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich Polski. Wybrane zagadnienia [w:] W. Kamińska (red.) Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, IG AŚ, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1816c268-ec0f-43df-8b4b-6e7c949832c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.