PL EN


2017 | 9 | 17 | 104-137
Article title

Ograniczenia i problemy w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości imigrantów w Europie.

Authors
Content
Title variants
EN
Restraints and problems in the field of combating terrorism and crimes done by immigrants in Europe.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zagrożenie terrorystyczne w Europie jest najwyższe od lat 70. i 80. ubiegłego wieku, nazwanych latami ołowiu (anni di piombo), gdy zamachom organizacji skrajnie prawicowych i lewackich towarzyszyły ataki terrorystów palestyńskich. Współczesnych terrorystów motywuje radykalny islam, a dokładnie – ideologia dżihadu propagowana przez salafitów wspierających samozwańczy kalifat Abu Bakra al-Bagdadiego, ich duchową ojczyznę. Mimo poważnego zagrożenia, poprawność polityczna elit zachodnich nie pozwala na jego jednoznaczne określenie mianem „terroryzmu islamskiego”, aby nie zostać posądzonym o rasizm lub islamofobię. Używa się więc różnych eufemizmów i czyni starania o zjednanie sobie środowisk muzułmańskich, które często domagają się kolejnych ustępstw i przywilejów, niekiedy kosztem społeczności krajów przyjmujących. Odpowiedzią niektórych państw na zagrożenie terrorystyczne jest realizowanie programów deradykalizacji, także dżihadystów, którzy wrócili ze strefy walk w Syrii i Iraku. Ten proces, mimo zaangażowania znacznych sił i środków, nie przynosi jednak większych rezultatów, a co najwyżej – pozwala odciągnąć młodych ludzi od stosowania przemocy (często chwilowej), bez zmiany nastawienia do otaczającej rzeczywistości. Państwo Islamskie przyznaje się do kolejnych ataków terrorystycznych w Europie w wykonaniu samotnych wilków i grup ekstremistów. Publikuje w cyberprzestrzeni materiały propagandowe oraz instrukcje dla muzułmanów wzywające do kolejnych zamachów przy użyciu dowolnych narzędzi i zawierających porady dotyczące skutecznego wtapiania się w środowisko „niewiernych” przed przystąpieniem do wymierzonych w nich działań. Jednocześnie fala migracyjna, która dotarła do Europy w 2015 r., wywołała wzrost zagrożenia terrorystycznego i przestępczości pospolitej, zwłaszcza ze strony nastoletnich muzułmanów, którzy są bezkarni wobec przepisów prawa. Kłopoty aparatu ścigania z identyfikacją tożsamości i wieku tych osób, motywowane względami etycznymi i prawami człowieka, utrudniają walkę z przestępczością i budzą frustrację funkcjonariuszy Policji. Mimo że rządy wielu państw UE otworzyły swoje granice dla imigrantów, to ich wzmożony napływ spotkał się ze sprzeciwem części społeczeństw, które swoje sympatie przenoszą na partie populistyczne i skrajnie prawicowe. Tymczasem wielu polityków uważa, że zagrożeniem nie są islamscy radykałowie, ale ugrupowania skrajnie prawicowe i lewackie. Żeby stwierdzić, jak bardzo te poglądy mijają się z rzeczywistością, wystarczy porównać skalę terroryzmu ze strony poszczególnych ugrupowań i liczbę ofiar, za które odpowiadają. Przed zagrożeniem ze strony współwyznawców ostrzegają znani przedstawiciele świata arabskiego, szukający często schronienia w Europie. Za odważne poglądy dotyczące m.in. konieczności zreformowania islamu przez jego reinterpretację i dostosowanie do obecnych czasów są ostro krytykowani przez organizacje islamskie i część sceny politycznej, a nawet grozi im się śmiercią.
EN
Terrorist threat in Europe is at the highest rate from the 70ties and 80ties of twentieth century which were called years of lead (anni di piombo), when extreme rights and lefts attacks were accompanied by Palestinian terrorists attacks. Present terrorists are motivated by radical Islam and more specifically ideology of jihad which is spread by Salafis supporting self-appointed Caliphate of Abu Bakr al Baghdadi, their spiritual homeland. Despite serious danger political correctness of the elites does not allow to name it univocally as “Islamic terrorism” not to be accused of racism or islamophobia. They use different euphemisms and try to secure Muslim communities support, which often demand next privileges and concessions, sometimes at host countries expenses. The answer of some countries to the terrorist threat are de-radicalization programs which include also jihadists coming back from Syria and Iraq. This process despite huge amounts of money and efforts involved does not bring much success, sometimes it helps to deter young people from violence (often temporarily) without changing their overall attitude. IS claims responsibility for next terrorist attacks in Europe by lone wolves and groups of extremists and spreads propaganda in cyberspace together with instructions for Muslims to carry out next attacks with any tools available and materials with advice how to blend in effectively before any actions. Simultaneously the immigration wave which came to Europe in 2015 has increased terrorists threat and common criminality especially by adolescent Muslims who go unpunished. The problems law enforcement have with age identification of ethical nature and human rights make it very hard to fight with criminality and cause frustration among Police officers. Despite the fact that governments of many EU countries have opened their borders for immigrants their increased influx caused objection of the part of societies and turn to populist and extreme right parties. Meanwhile many politicians think that the real threat pose not Islamic radicals but extreme right and left groups. How much these ideas differ from reality one can observe by comparing scale of terrorism when it comes to different groups and number of victims. Well known representatives of Arab world seeking often shelter in Europe warn about the ones of their faith. They are strongly criticized by Islamic organizations and part of the native political scene or even threatened to be killed for brave opinions about the necessity of reforms in Islam by its re-interpretation and adjustment to present times.
Year
Volume
9
Issue
17
Pages
104-137
Physical description
Dates
published
2017-11-15
Contributors
 • emerytowany funkcjonariusz ABW.
References
 • AEW, Jak Turcja kontroluje islam w Niemczech [online], www.euroislam.pl [dostęp: 27 IV 2016].
 • Ciechanowicz A., Państwo islamskie w Niemczech, Niemcy w Państwie Islamskim. RFN wobec rodzimych dżihadystów, Raport OSW z grudnia 2016 r.
 • Danecki J., Kultura islamu. Słownik, Warszawa 1997, WSiP.
 • Der Spiegel, Gorliwość gorsza od dżihadyzmu, „Forum” 2016, nr 26, s. 12–18.
 • Dobosz B., Emiraty Francuskie, Warszawa 2016, 3S Media.
 • Fallaci O., Siła rozumu, Warszawa 2004, Cyklady.
 • Fallaci O., Wściekłość i duma, Warszawa 2003, Cyklady.
 • Göle N., Muzułmanie w Europie. Dzisiejsze kontrowersje wokół islamu, Kraków 2016, Karakter.
 • Górzyński O., Arabia Saudyjska Represyjny reżim na straży praw człowieka [online], http://wiadomości.wp.pl/gid,17885292,kat,1356,title,Arabia-Saudyjska-Represyjny-rezim-na-strazy-praw-czlowieka,galeria.html?ticaid=1164c8 [dostęp: 2 X 2015].
 • Husman M., Azyl dla brodatych nastolatków, „Wprost” [online], www.wprost.pl [dostęp: 8 II 2016].
 • ISIS grozi, że zaleje Europę imigrantami. „Wyślemy wam 500 tys. ludzi na łodziach, a wśród nich ukryjemy terrorystów” [online], www.wpolityce.pl/swiat/[dostęp: 19 II 2015].
 • Izak K., Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych, Warszawa 2016, Dialog.
 • J.G., Sanatorium dla weteranów dżihadu, „Wprost” [online], www.wprost.pl [dostęp: 30 XI 2015].
 • Kokot M., Ekstremiści chcą wracać, „Gazeta Wyborcza” z 8 IX 2014 r.; http://polemi.co.uk/informacje/wielka-brytania/piata-kolumna-islamskiego-kalifatu-11773 [dostęp: 5 X 2014].
 • Koran, tłum. J. Bielawski, Warszawa 1986, PIW.
 • Kropáček L., Muzułmanie w Republice Czeskiej, w: A. Parzymies, Muzułmanie w Europie, Warszawa 2005, Dialog.
 • Lisicki P., Dżihad i samozagłada Zachodu, Lublin 2015, Fabryka słów.
 • Orzechowski M., Mój sąsiad islamista. Tunis–Paryż–Bruksela…, wyd. 2 zaktualizowane, Warszawa 2016, Muza SA.
 • PAP, Władze saudyjskie uwolniły 1500 „skruszonych” sympatyków Al-Kaidy [online], http://war-sa1.warszawa,abw.wan/Biuletyny/dane/Biuletyny%20prasowe/2007/11/26 [dostęp: 23 XII 2016].
 • Rigamonti M., Być chrześcijaninem w Syrii, „Przegląd Prawosławny” 2017, nr 2, s. 12–13.
 • RO, PAP, Egipt zbombardował cele Państwa Islamskiego. W odwecie za śmierć swych obywateli [online], www.wyborcza.pl [dostęp: 16 II 2015].
 • Rosiejka R., Szwecja potrzebuje więcej imigrantów [online], http://wiadomosci.wp.pl/szwecja-potrzebuje-wiecej-imigrantow-6072310663619713a dostęp: 23 XII 2016]
 • Rybarczyk M., Odwyk dla terrorystów [online], http://www.newsweek.pl/swiat/odwyk-dla terrorystow,48321,1,1.html [dostęp: 4 XI 2009].
 • Sadowski M., Dżihad – święta wojna w islamie, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, nr 8, s. 29–47.
 • Stefański P., Morderca pracownicy ze szwedzkiego ośrodka dla uchodźców uniknie kary. Został skazany na... opiekę psychiatryczną [online], www.wp.pl [dostęp: 10 VIII 2016].
 • T.K., Mimo reedukacji radykałowie wracają w szeregi Al-Kaidy, „Dziennik Gazeta Prawna” z 6 stycznia 2010 r.
 • Teglund J., Szwedzka policja nie ma już siły [online], http://www.fronda.pl/a/szwedzka-policja-nie-ma-juz-sily-funkcjonariusze-opuszczaja-swoj-zawod,65496.html [dostęp: 8 II 2016].
 • Thompson D., Les Revenants, Paris 2016, Seuil.
 • Weiss D., Wolność słowa upada pod naporem islamu [online], www.euroislam.pl [dostęp: 30 VI 2013].
 • Widy M., Życie codzienne w muzułmańskim Paryżu, Warszawa 2005, Dialog.
 • Wójcik J., Czy to już koniec idei euro islamu [online], www.euroislam.pl [dostęp: 6 VI 2016].
 • Ye’or B,, Eurabia: The Euro-Arab Axis, New Jersey 2005, Fairleigh Dickinson University Press.
 • www.blazingcatfur.ca.
 • www. clarionproject.org.
 • www.euroislam.pl.
 • www.fronda.pl.
 • www.fundacjaibs.pl.
 • www.gazetakrakowska.pl.
 • www.investigativeproject.org.
 • www.linkedin.com.
 • www.newsweek.pl.
 • www.osw.waw.pl.
 • www.pbs.org.
 • www.pch24.pl.
 • www.polemi.co.uk/informacje.
 • www.polsatnews.pl.
 • www.polskatimes.pl.
 • www.rmf24.pl.
 • www.tvp.info.
 • www.wiadomosci.wp.pl.
 • www.wordpress.com.
 • www.wp.pl.
 • www.wpolityce.pl.
 • www.wprost.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-184337fe-b30f-450e-83ba-94a549c86de5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.