PL EN


2013 | 2 | 3 | 408-419
Article title

Wpływ kryzysu finansowego na strukturę zadłużenia publicznego krajów Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Impact of financial crisis on the structure of public debt in the European Union countries
PL
Rosnące problemy z brakiem równowagi sektora publicznego w krajach UE powodują wzrost wartości zadłużenia publicznego. Celem artykułu jest ocena zmian struktury długu publicznego w krajach UE w okresie kryzysu gospodarczego. Artykuł podzielono na cztery części. W pierwszej przedstawiono problematykę zarządzania długiem publicznym w warunkach kryzysu. W kolejnych dokonano analizy i oceny terminowej, podmiotowej i walutowej struktury długu publicznego w krajach UE. Najważniejsze wnioski przedstawiono w zakończeniu.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
408-419
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Finansów Publicznych, Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjolo-giczny, Uniwersytet Łódzki, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, tomasz.uryszek@uni. lodz.pl
References
 • 1. Aldrich W.W. (1949), The Management of the Public Debt, „Journal of Finance” vol. 4, issue 1.
 • 2. Benigno P., Missale A. (2004), High public debt in currency crises: fundamentals versus signaling effects, „Journal of International Money and Finance” vol. 23, issue 2.
 • 3. Dębski W., Akcje, obligacje i ich wycena, Absolwent, Łódź 1997.
 • 4. Dooley M.P. (2000), Debt management and crisis in developing countries, „Journal of Development Economics” vol. 63, issue 1.
 • 5. Easterly W.R. (2001), Growth Implosions and Debt Explosions: Do Growth Slowdowns Cause Public Debt Crises?, „Contributions to Macroeconomics” vol. 1, issue 1.
 • 6. Ferodowicz Z. (1997), Rynek pieniądza i rynek kapitału, Poltext, Warszawa.
 • 7. http://countryeconomy.com/ratings, dostęp dnia 28 lutego 2013.
 • 8. Marchewka-Bartkowiak K. (2008), Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej, PWN, Warszawa.
 • 9. Marchewka-Bartkowiak K. (2011), Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro, Difin, Warszawa.
 • 10. Nicu M., Georgeta M.M. (2011): The Need for Public Debt Management in The Context of Sustainable Development within the European Union, „Annals of the University of Oradea, Economic Science Series”, Supplement.
 • 11. O’Leary C. (2001), T-Bond Market Nears -Gasp! – Normalcy Crisis-fueled issuance to surge; alternative benchmarks now debatable, „Investment Dealers’ Digest” vol. 67, issue 36.
 • 12. Piotrowska-Marczak K., Uryszek T. (2009), Zarządzanie finansami publicznymi, Difin, Warszawa.
 • 13. Scott R.H., Moosa S.A., PonArul R. (2008), Government Debt in the Macroeconomy and Finance, „Review of Business Research” vol. 8, issue 6.
 • 14. Sutherland A. (1997), Fiscal crises and aggregate demand: Can high public debt reverse the effects of fiscal policy?, „Journal of Public Economics” vol. 65, issue 2.
 • 15. Uryszek T. (2010), Ryzyko stopy procentowej w procesie zrządzania długiem publicznym w Polsce, [w:] Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi, Adamik A., Matejun M., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Monografia Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • 16. Uryszek T. (2011), Term Structure of Public Debt and Refinancing Risk in the Economic and Monetary Union, „Folia Oeconomica Stetinensia” nr 10 (18).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-184a2dcd-083d-4294-b5dc-1327d2c4b9ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.