Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 9 | 3 | 209-220

Article title

REALTIME OBSERVATION, IDENTIFICATION AND TRACKING FROM DANGEROUS PERSONS IN AIRPORTS - A LOGISTICS SYSTEM ROIT

Selected contents from this journal

Title variants

PL
ROIT - LOGISTYCZNY SYSTEM NAMIERZANIA, IDENTYFIKACJI I MONITORINGU W CZASIE RZECZYWISTYM OSÓB NIEBEZ-PIECZNYCH W PORTACH LOTNICZYCH

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The aim of this paper is to present and analyze a new method of the logistics disaster management and concentrates particularly on terrorist attacks of CBRN type (C - chemical attack/weapon, B - biological attack/weapon, R - radiological attack/weapon, N - nuclear attack/weapon) at the airports. Each of the aforementioned is an issue of great importance and high priority for the airport communication. Methods: The research of a ROIT project (Realtime Observation, Identification and Tracking from dangerous people in airports) has been conducted in a way that enables the application of the three-step computer system. The program has been configured to identify, observe and protect from undesired actions of people suspected of involvement in CBRN. Results: The main results of applying the device in different scenarios are: enabling reliable automatic identification and classification of potentially hazardous materials and substances, association of the materials with their owners or distributors. Conclusion: Simultaneous passing information to the airport security guards, police and expert team guarantees that further purposes involve the independent opportunity to observe in real time the CBRN suspects as well as to eliminate them secretly and quickly from the rest of airport passengers after thorough and credible identification.
PL
Wstęp: Celem artykułu jest przedstawienie i poddanie analizie nowej metody zarządzania logistycznego zagrożeniami (Disaster-Management), w zakresie ataków terrorystycznych typu CBRN (C - atak chemiczny, B - atak biologiczny, dla R - atak radiologiczny i dla N - atak nuklearny) w portach lotniczych. Każda z tych form działalności terrorystycznej stanowi na całym świecie problem o najwyższym, priorytetowym znaczeniu w komunikacji lotniczej. Metody: Proponowany w przeprowadzonych przez autorów badaniach projekt logistycznego rozwiązania systemu ROIT (Realtime Observation, Identification and Tracking from dangerous persons in airports), został opracowany w ten sposób, że możliwa jest aplikacja trójstopniowego systemu informatycznego, skonfigurowanego na potrzeby identyfikacji, obserwacji i zabezpieczenia przed niepożądanym działaniem ze strony osób, co do których istnieje podejrzenie o generowanie zagrożeń typu CBRN. Wyniki: Praktyczna aplikacja systemu w różnych scenariuszach, co umożliwia niezawodną i automatyczną identyfikację oraz klasyfikację potencjalnych materiałów i substancji niebezpiecznych przy powiązaniu ich z właścicielami lub dysponentami. Wnioski: Stworzenie możliwości równoległego przekazywania stosownych informacji do odpowiednich służb portu lotniczego oraz zespołów eksperckich i służb bezpieczeństwa, gwarantuje możliwości samodzielnej obserwacji w czasie rzeczywistym osób, co do których istnieje podejrzenie o generowanie zagrożeń typu CBRN, oraz umożliwia dyskretną i sprawną eliminację tego typu osób ze strumienia przepływu pasażerów w przestrzeni portu lotniczego po ich skutecznej i wiarygodnej identyfikacji.

Journal

Year

Volume

9

Issue

3

Pages

209-220

Physical description

Contributors

  • Wyższa Szkoła Logistyki ul. Estkowskiego 6 61-755 Poznań
  • Wyższa Szkoła Logistyki ul. Estkowskiego 6 61-755 Poznań
author
  • Wyższa Szkoła Logistyki ul. Estkowskiego 6 61-755 Poznań

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-18579047-8a15-4531-b900-07231792a585
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.