Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(6) | 103-124

Article title

Działalność gospodarcza i rolnicza osób z niepełnosprawnością

Authors

Content

Title variants

EN
Business and agricultural activity of persons with disabilities

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Osoba z niepełnosprawnością może prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Ważnym wsparciem niepełnosprawnych w tym zakresie jest: możliwość otrzymania dotacji ze źródeł publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (lub rolniczej), dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego, skorzystanie z przywilejów podatkowych oraz pomoc rzeczowa. Kwestia udzielania powyższej pomocy została uregulowana w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych, która podaje, iż środki mogą pochodzić z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bądź samorządu terytorialnego (powiat i gmina). Wsparcie nie ogranicza się wyłącznie do jednostek rozpoczynających działalność gospodarczą, ale może być udzielane również osobom, które już ją prowadzą. Z wypowiedzi udzielonych przez przedsiębiorców wynika, iż napotykają oni na różnego rodzaju bariery, które nie są uwarunkowane niepełnosprawnością. Do wad takiej działalności zaliczają: biurokrację, brak czasu, stres i niepewność. Natomiast wśród wymienionych zalet znalazły się: samodzielność i samorealizacja, kwestia finansowa oraz „pewność zatrudnienia”.
EN
Person with disability can conduct own business activity. An important support in this field is: possibility to receive a grant to start-up business or agricultural activity, funding to bank loan interest, use of tax privileges and material help. The issue of above help was regulated in provisions to the Act about social and professional rehabilitation as well as employment persons with disabilities. Provisions of the Act indicate that centers from Rehabilitation National Fund of Persons with Disabilities are the source of this support, and also besides National Fund the agency providing assistance can be the Local Selfgovernment (district and municipality). This help isn’t limited exclusively to support persons with disabilities starting their business activity, but can also be granted to persons with disabilities, who already lead or continue business activities. From statement given by entrepreneurs with disabilities results that they come across different types of barriers, which in the majority doesn’t result from their disability. To defects of such activity they rank among others: bureaucracy, lack of time, stress, uncertainty. Among mentioned virtues are: self-reliance and self-realization, financial matter and “security of employment”.

Year

Issue

Pages

103-124

Physical description

Dates

published
2013-03-27

Contributors

author
  • Uniwersytet Zielonogórski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-18685943-fc89-43b2-92af-7af97ab4b6ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.