PL EN


2016 | 17 | 3 | 43-52
Article title

ZALEŻNOŚĆ RYZYKO-DOCHÓD WYBRANYCH SPÓŁEK ODPOWIEDZIALNYCH SPOŁECZNIE

Content
Title variants
EN
RISK-RETURN RELATIONSHIP IN SELECTED SOCIALLY RESPONSIBLE COMPANIES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie relacji: ryzyko-dochód na przy¬kładzie spółek Indeksu RESPECT. Zależność tę przedstawiono na mapie ryzyko-dochód, czyli wykresie korelacyjnym stopy zwrotu i odchylenia standardowego. Punktem odniesienia dla badanej relacji jest Warszawski Indeks Giełdowy, indeks RESPECT i WIG-Poland. Dane empiryczne stanowią miesięczne kursy akcji 23. spółek notowanych na GPW w okresie od 19 listopada 2009 r. do 31 maja 2016 roku.
EN
The aim of this article is to determine the risk-return relationship on the example of RESPECT Index companies. This relationship is presented on the map risk-returs i.e. correlation graph of the rate of return and the standard deviation. The reference point for the study is Warsaw Stock Exchange Index, RESPECT index and WIG-Poland. Empirical data are monthly rates shares of 23 companies listed on the Warsaw Stock Exchange from 19th of November 2009 to 31st of May 2016.
Contributors
author
 • Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej, Uniwersytet Rzeszowski, bfura@ur.edu.pl
author
References
 • Adamczyk J. (2013) Indeksy zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu wartością spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 786, 10.
 • Chorób R. (2015) Strategia jako narzędzie efektywnego zarządzania strukturą klastrową. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, XXIX, 141–142.
 • Jajuga K., Jajuga T. (2012) Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pasztyła A. (2003) Badania dochodu i ryzyka inwestycji za pomocą analizy rozkładów. StatSoft.
 • Rhou Y., Singal M., Koh Y. (2016) CSR and financial performance: The role of CSR awareness in the restaurant industry. International Journal of Hospitality Management, 57, 30.
 • Sałek P. (2015) Ocena komunikacji między spółkami giełdowymi skupionymi w Respect Index a potencjalnymi akcjonariuszami. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 14 (63), 126.
 • Płoszajski P. (red.) (2013) Strategie społecznej odpowiedzialności polskich spółek giełdowych. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Tarczyński W., Łuniewska M. (2004) Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Wydawnictwo Placet, Warszawa, 38–39.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001) Zarządzanie ryzykiem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Tarczyński W., Witkowska D., Kompa K. (2013) Współczynnik beta. Teoria i praktyka. Pielaszek Research, Warszawa.
 • Wróblewska K. (2015) RESPECT Index jako bodziec do społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 378, 247.
 • GPW, http://www.odpowiedzialni.gpw.pl [dostęp: 16.06.2016].
 • http//wyborcza.biz/Gieldy/ [dostęp: 10.06.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-186cced3-7829-4f14-88f9-ec7b5d7b0ae3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.