PL EN


1996 | 4 | 23-28
Article title

Park Kraj0obrazowy "Nadgoplański Park Tysiąclecia" - jego zasoby archeologiczne i strategia ich ochrony

Content
Title variants
DE
Der Landschaftspark "Nadgoplański Park Tysiąclecia" - seine archäologischen Bestände und Strategie ihres Schutzes
Languages of publication
PL
Abstracts
DE
Der Gopło-Landschaftspark enthält, neben den wertvollen natürlichen Vorteilen, auch archäologische Unikatbestände in Form von dort liegenden zahlreichen Besiedlungsgebieten, die von der Wende des Paläolithikums bis zur Neuzeit stammen. In dem Artikel fordert man den gleichwertigen Schutz natürlicher und Kulturbestände. Diesen Absichten kann die wissenschaftliche, Popularisierungs- und Konservationstätigkeit dienen. Es ist eine Zusammenarbeit mit den Vertretern der Naturwissenschaften notwendig, um die unwiederholbare Spezifik der Natur- und Kulturlandschaft gemeinsam zu schützen. Es wird auch das institutionelle Zusammenwirken des Gopło-Parks und des Lednica-Parks wegen ihrer angenäherten Spezifik gefordert.
Keywords
Year
Volume
4
Pages
23-28
Physical description
Dates
published
1996
Contributors
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu
References
 • Czerniak L. 1980. Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach. Poznań
 • Dzieduszyccy B. i W. 1993. Kruszwicki ośrodek władzy i jego przemiany w XI - XII wieku (w:) Lokalne ośrodki władzy państwowej w X I -X I I wieku w Europie Środkowo-Wschodniej, s. 159-172. Wrocław.
 • Dzieduszycka B. 1977. Rejestr stanowisk archeologicznych w rejonie Jez. Gopła (woj. Bydgoszcz). FAP 26, s. 150-158
 • Dzieduszycka B. 1982 Kompleks polanowicki w okresie wpływów rzymskich i w okresach wczesno i późnośredniowiecznym (wstępne wyniki badań). Komunikaty Archeologiczne, s. 165 - 194
 • Dzieduszycka B. 1985. Demographie and Economic Transformations in the Area Surounding the Early Medieval Kruszwica, AP 24, s. 73 - 103
 • Dzieduszycki W. 1984. Wczesnośredniowieczna przeprawa przez Gopło z badań stanowiska 4a w Kruszwicy, SpAr 36, s. 167 - 183
 • Dzieduszycki W. 1984. Socjotopograficzne przeobrażenia wczesnośredniowiecznych miast polskich (model kruszwicki), KHKM32, s. 3 - 21
 • Dzieduszycki W. 1988. Research assumption and result of interdisciplinary studies in Kuiavia, Študijné Zvesti 25, s. 35-40
 • Dzieduszycki W. 1991/92/93. Społeczno–ekonomiczne uwarunkowania powiązań Pomorza z Kujawami we wczesnym średniowieczu, SI A 33, s. 41 - 63
 • Dzieduszycki W., Kupczyk M. 1993. Gopło. Przyroda i człowiek. Poznań
 • Hensel W. i Hilczer-Kurnatowska Z. 1972. Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, 4, Wrocław
 • Jagłowski M.P. 1991, Początek i rozwój miasta lokacyjnego w Kruszwicy w świetle informacji archeologicznych i pisanych, StiM DWP (36) 18, s. 5 - 26
 • Janowska B. 1980. Szata roślinna Gopła w późnym glacjale i holocenie oraz wpływ osadnictwa na jej rozwój w świetle badań paleobotanicznych, PAr 27, s. 5 - 41
 • Labuda G. 1968. Początek diecezjalnej organizacji kościelnej na Pomorzu i Kujawach w XI i XII w., ZH 33, s. 19 - 60
 • Slaski J., Tabaczyński S. 1959. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne Wielkopolski I, Warszawa - Wrocław
 • Suchodolski S. 1974. Kruszwica, pow. Inowrocław. Monety z badań wykopaliskowych z lat 1948 - 1973, WN 18, s. 111 - 119
 • Szamałek K. 1985. Przemiany środowiska geograficznego w rejonie Kruszwicy na przełomie epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz ich wpływ na osadnictwo, AP 19 s. 329 - 366
 • Szamałek K. 1987. Kruszwicki zespół osadniczy w młodszej epoce brązu i początkach epoki żelaza. Wrocław
 • Szenicowa W. 1982. Badania archeologiczne w Łagiewnikach w woj. bydgoskim, Komunikaty Archeologiczne, s. 81 - 99
 • Zielonka B. 1969/70. Rejon Gopła w okresie poźnolateńskim i rzymskim, FAP 20, s. 147-218
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
83-903072-2-7
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-187ba032-67df-461c-a29e-0655c3949649
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.