PL EN


2016 | 10 | 1 | 57-66
Article title

Bezpieczeństwo edukacyjne w obszarze nauk społecznych

Content
Title variants
EN
Education safety in the social sciences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szkoła wyższa zapewnia bezpieczeństwo edukacyjne studentom poprzez zaspokajanie aspiracji naukowych, zawodowych oraz osobistych. Celem artykułu jest analiza potrzeb edukacyjnych studentów wybierających kierunki studiów z obszaru nauk społecznych. W grupie badawczej liczącej 268 studentów zbadano zapotrzebowanie na kompetencje, preferencje oraz motywy wyboru uczelni i kierunku studiów, w tym istnienie zależności istotnych statystycznie analizowanych zmiennych. Efektem badań jest wykazanie różnic pomiędzy kierunkami studiów we wskazanych obszarach.
EN
The School of Higher Education provides education safety by meeting students’ academic, professional and personal aspirations. This article aims to analyze the educational needs of students choosing courses of study in the social sciences. The research group numbering 268 students were tested to find out their skills needs, preferences and reasons for choosing the university and faculty, including a relationship variables considered statistically significant. The result of the research is to demonstrate the differences between faculties in social sciences.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
57-66
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
author
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
References
 • Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Góralska R., Solarczyk-Szwec H. (2012), O kompetencjach w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Edukacja Dorosłych, 2 (67), s. 27–42.
 • Karwacka D. (2014), Bezpieczeństwo społeczne studentów PSW w Białej Podlaskiej w kontekście realizacji zajęć dodatkowych, W: M. Kubiak, A. Smarzewska (red.), Perspektywy bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku. Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska, s. 120–140.
 • Klimek K. (2011), Bezpieczeństwo człowieka w perspektywie gerontologicznej. Edukacja Dorosłych, 1 (64), s. 53–64.
 • Musialska K. (2008), Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Rankin N. (2004), Benchmarking survey: Competency and Emotional Intelligence, 12 (1).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011 nr 179, poz. 1065).
 • Smarzewska A., Melaniuk E. (2013), Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska zapewniane przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w latach 2010–2012. Rozprawy Społeczne, 2 (VII), s. 163–174.
 • Smarzewska A., Melaniuk E. (2014a), Wpływ oceny na dyplomie na możliwość zatrudnienia absolwentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Rozprawy Społeczne, 4 (VIII), s. 43–49.
 • Smarzewska A., Melaniuk E. (2014b), Kompetencje studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe PSW w Białej Podlaskiej. Kwartalnik Bellona, 4 (679), s. 175–185.
 • Wróblewska W. (2001), Aspiracje edukacyjne studentów. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.
 • CBOS (2013), Studia wyższe – dla kogo, po co i z jakim skutkiem. BS/92/2013, Warszawa.
 • Uchwała nr 14/2012 Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 02.03.2012 r. z późn. zm. (Załącznik 4 do WSZJK).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-187f7f64-a5fe-4c53-a1e3-8ba2fcb4bb82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.