PL EN


2016 | 98: Polityka gospodarcza w warunkach przemian rozwojowych | 81-110
Article title

Kształtowanie ładu gospodarczego i społecznego w Europie Zachodniej

Title variants
EN
Shaping Economic and Social Order in West-European Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ład gospodarczy i społeczny w krajach Europy Zachodniej został oparty na koncepcji państwa dobrobytu. Jednakże państwo dobrobytu nie spełniło pokładanych w nim nadziei. Nie udało mu się bowiem zapewnić zarówno szybkiego wzrostu gospodarczego, jak i postępu społecznego. Dlatego polityka kształtowania ładu gospodarczego w UE wymaga zasadniczej reorientacji.
EN
Economic and social order in West-European countries was based on a concept of the welfare state. However, the welfare state proved to be a great disappointment because it stimulated fast economic growth as well as social progress insufficiently. Therefore it is necessary to improve economic system policy in the EU significantly.
References
 • Bugaj R., Plusy dodatnie i ujemne, czyli polski kapitalizm bez solidarności, Poltext, Warszawa 2015.
 • Bukowski S., Zięba Ł., Konsensus Waszyngtoński a stabilizacja makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, w: Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Czech S., Gospodarka w służbie idei. Rzecz o modelu szwedzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • Czech-Rogosz J., Ewolucja społecznej gospodarki rynkowej w RFN, AE, Katowice 2005.
 • Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, red. S. Sztaba, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Esping-Andersen G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa 2010.
 • Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, red. D.K. Rosati, PWE, Warszawa 2009.
 • Gajewski P., Nierównowaga finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa” 2011, nr 10.
 • Kołodko G.W., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
 • Krasuski J., Historia Niemiec, Ossolineum, Wrocław 2004.
 • Krasuski J., Historia RFN, KiW, Warszawa 1987.
 • Kryzys finansów publicznych. Przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia, red. L. Oręziak, D.K. Rosati, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013.
 • Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, SGH, Warszawa 2013.
 • Kryzys i perspektywy strefy euro, red. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, D. Brzęczek-Nester, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2014.
 • Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski, red. A. Prusek, Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie oraz Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków–Mielec 2013.
 • Magierowski M., Europejski Lehman Brothers?, „Rzeczpospolita”, 4.05.2010.
 • Orłowski W.M., Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, Agora SA, Warszawa 2011.
 • Palmer T.G., Państwo opiekuńcze. Kosztowne złudzenie, Fijorr Publishing Company, Warszawa 2014.
 • Przybyciński T., Globalny kryzys finansowy i gospodarczy jako wyzwanie dla polityki gospodarczej i teorii ekonomii, w: Polityka gospodarcza jako gra w wyzwania i odpowiedzi rozwojowe, red. J. Stacewicz, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” nr 94, SGH, Warszawa 2014.
 • Przybyciński T., Konkurencja i ład rynkowy – przyczynek do teorii i polityki konkurencji, SGH, Warszawa 2005.
 • Przybyciński T., Ordoliberalizm a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce, „Monografie i Opracowania” nr 561, SGH, Warszawa 2009.
 • Przyszłość integracji europejskiej – konkurencyjność i rynki, red. W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G. Olszewska, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, red. P. Misztal, W. Rakowski, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Ptak P., Medium- and Long-Term Fiscal Sustainability in Europe, „Gospodarka Narodowa” 2014, nr 2.
 • Radzikowski M., Państwo socjalne. Przyczyny i skutki, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2013.
 • Sarrazin T., Europa nie potrzebuje euro. Jak polityczne myślenie życzeniowe doprowadziło nas do kryzysu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2013.
 • Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2003.
 • Wybrane aspekty funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Bilans dziesięciu lat członkostwa, red. G. Wojtkowska-Łodej, H. Bąk, SGH, Warszawa 2014.
 • Zabieglik S., Słowa i myśli, Krajowa Agencja Wydawnicza, Gdańsk 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0866-9503
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18809585-8239-4b7c-8d19-cd15ebe2e45a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.