PL EN


Journal
2015 | 2(133) | 85–98
Article title

Zróżnicowanie umiejętności początkowych w klasie pierwszej a efekt względnego wieku w klasie trzeciej

Title variants
EN
Differentiation of initial skills in grade 1 and birthdate effect in grade 3
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest weryfikacja dwóch hipotez. Pierwszą, według której zróżnicowanie umiejętności początkowych w klasie pierwszej jest ujemnie skorelowane z wiekiem startu szkolnego, sprawdzono na danych z badania Sześcio- i siedmiolatków na starcie szkolnym. Dyspersje wyników pomiaru umiejętności czytania i pisania (ale nie umiejętności matematycznych) 1164 dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej istotnie malały w kolejnych kwartylach wieku. Drugą hipotezę, zgodnie z którą w oddziale szkolnym efekt względnego wieku w klasie trzeciej jest dodatnio skorelowany ze zróżnicowaniem początkowych umiejętności językowych i liczbowych w klasie pierwszej, sprawdzono na danych 4838 uczniów z 254 oddziałów trzeciej klasy szkoły podstawowej, zebranych w międzynarodowych badaniach osiągnięć szkolnych PIRLS i TIMSS 2011. Umiejętności początkowe oceniono na podstawie opinii rodziców. Hierarchiczna analiza regresji (przy kontroli płci i statusu społeczno-ekonomicznego rodziny ucznia oraz lokalizacji szkoły) wykazała, że im większe było początkowe zróżnicowanie umiejętności językowych w oddziale (przy kontroli wieku uczniów), tym większa była różnica między osiągnięciami matematycznymi młodszych i starszych uczniów w klasie trzeciej. Wynik sugeruje, że pytanie o wiek, w jakim dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkole, jest mniej ważne niż pytanie: Jak redukować zróżnicowanie umiejętności początkowych w oddziałach klasy pierwszej?
EN
The paper aims at the verification of two hypotheses. The first states that differentiation of initial grade 1 pupil skills is negatively correlated with age at entry to school. This was tested according to findings from the IBE study Six and seven year olds at the start of school. The variation of reading and writing scores of 1164 pupils aged 5.9–7.9 who were beginning grade 1 decreased in subsequent age quartiles. The second hypothesis – that classroom differentiation of pupils’ initial skills in grade 1 is positively correlated with the birthdate effect in grade 3 – was carried on data of 4838 pupils from 254 classrooms drawn from the PIRLS and TIMSS 2011 study in Poland. Skills were evaluated on the basis of parental reports. Hierarchical linear analysis (gender, SES and school location controlled) showed that the greater the differentiation of language skills in grade 1, the greater the birthdate effect in mathematics in grade 3. This result suggests that school entry age is of lesser importance than the methods used to reduce differences in children’s school readiness at the onset of education.
Journal
Year
Issue
Pages
85–98
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
 • Instytut Badań Edukacyjnych
References
 • Augustyniak, K. M., Cook-Cottone, C. P. i Calabrese, N. (2004). The predictive validity of the Phelps Kindergarten Readiness Scale. Psychology in the Schools, 41(5), 509–516.
 • Brzezińska, A. I., Jabłoński, S. i Ziółkowska, B. (2014). Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne. Edukacja, 127(2), 37–52.
 • Bull, R., Espy, A. K. i Wiebe, S. A. (2008). Short-term memory, working memory, and executive functioning in preschoolers: longitudinal predictors of mathematical achievement at age 7 years. Developmental Neuropsychology, 33(3), 205–228.
 • DeThorne, L. S., Petrill, S. A., Schatschneider, Ch. i Cutting, L. (2010). Conversational language use as a predictor of early reading development: Language history as a moderating variable. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 53(1), 209–223.
 • DiPasquale, G. W., Moule, A. D. i Flewelling, R. W. (1980). The birthdate effect. Journal of Learning Disabilities, 13, 234–238.
 • Dolata, R. i Pokropek, A. (2012). Czy warto urodzić się w styczniu? Wiek biologiczny a wyniki egzaminacyjne. W: B. Niemierko i M. K. Szmigel (red.), Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne. Materiały XVIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej (s. 52–58). Kraków: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.
 • Duncan, G. J., Dowsett, Ch. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston A. C. i in. (2007). School readiness and later achievement. Developmental Psychology, 43(6), 1428–1446.
 • Evans, J. J., Floyd, R. G., McGrew, K. S. i Leforgee, M. H. (2002). The relations between measures of Cattell–Horn–Carroll (CHC) cognitive abilities and reading achievement during childhood and adolescence. School Psychology Review, 31(2), 246–262.
 • Gathercole, S. E., Alloway, T. P., Willis, C. i Adam, A.-M. (2006).Working memory in children with reading disabilities. Journal of Experimental Child Psychology, 93(3), 265–281.
 • Jones, M. i Mandeville, K. (1990). The effect of age at school entry on reading achievement scores among South Carolina students. Remedial and Special Education, 11(2), 56–62.
 • Kaczan, R. i Rycielski P. (red.). (2014). Badanie 6- i 7-latków – rok szkolny 2012/2013. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • King, G. (1986). How not to lie with statistics: avoiding common mistakes in quantitative political science. American Journal of Political Science, 30(3), 666–687.
 • Konarzewski, K. (1993). W jakich warunkach inteligencja i stopnie uczniów są współzależne? Kwartalnik Pedagogiczny, 1, 111–126.
 • Konarzewski, K. (2012). Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 • Konarzewski, K. (2013). Wiek startu szkolnego a osiągnięcia w nauce w okresie wczesnoszkolnym. Edukacja, 124(4), 5–19.
 • Konold, T. R. i Pianta, R. C. (2005). Empirically-derived, person-oriented patterns of school readiness in typically-developing children: description and prediction to first-grade achievement. Applied Developmental Science, 9(4), 174–187.
 • Kurdek, L. A. i Sinclair, R. J. (2001). Predicting reading and mathematics achievement in fourth-grade children from kindergarten readiness scores. Journal of Educational Psychology, 93(3), 451–55.
 • La Paro, K. M. i Pianta, R. C. (2000). Predicting children’s competence in the early school years: a meta-analytic review. Review of Educational Research, 70(4), 443–484.
 • Langer, P., Kalk, J. M. i Searls, D. T. (1984). Age of admission and trends in achievement: a comparison of Blacks and Caucasians. American Educational Research Journal, 21(1), 61–78.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P. i Arora, A. (2012a). TIMSS 2011 international results in mathematics. Chestnut Hill: Boston College.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P. i Drucker, K. T. (2012b). PIRLS 2011 international results in reading. Chestnut Hill: Boston College.
 • Mussolin, Ch., Nys, J., Content, A. i Leybaert, J. (2014). Symbolic number abilities predict later approximate number system acuity in preschool children. PLoS ONE, 9(3), 1–12.
 • Oshima, T. C. i Domaleski, Ch. S. (2006). Academic performance gap between summer-birthday and fall-birthday children in grades K–8. Journal of Educational Research, 99(3), 212–217.
 • Princiotta, D., Flanagan, K. D. i Hausken, E. (2006). Fifth grade: findings from the fifth-grade follow-up of the early childhood longitudinal study, kindergarten class of 1998–99 (NCES 2006-038). Washington: National Center for Education Statistics.
 • Raudenbush, S. W. i Bryk, A. S. (2002). Hierarchical linear models. Applications and data analysis methods (wyd. 2). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Sharp, C. (2002). School starting age: European policy and recent research. Referat wygłoszony podczas Seminarium LGA “When Should Our Children Start School?”, Londyn.
 • Verachtert, P., De Fraine, B., Onghena, P. i Ghesquière, P. (2010). Season of birth and school success in the early years of primary education. Oxford Review of Education, 36(3), 285–306.
 • Wilgocka-Okoń, B. (2003). Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa: Żak.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2015/2-6-konarzewski-zroznicowanie-umiejetnosci-poczatkowych.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18883336-5194-4e85-b8d6-32a355395991
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.