Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(18) | 17

Article title

Rozwój współpracy cywilno-wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (część I)

Content

Title variants

EN
Development of CIMIC in Polish Armed Forces (part 1)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Civil Military Cooperation (CIMIC) is now an integral part of any operation which, both in the Polish Armed Forces and similarly other NATO countries, was structured basing on experiences in the Balkans. Poland in its implementation of CIMIC took advantage largely on what had been developed and created in NATO staffs, adopting the procedures to national capabilities. Until then, its implementation had been uncoordinated and scattered among other executive cells. The origin and development of CIMIC in the Polish Armed Forces is closely connected with the evolution of battlefield conditions as well as new requirements and challenges resulting from international obligations related to Poland’s membership in international organizations such as, among others, NATO, the UN and the EU.

Contributors

 • Akademia Obrony Narodowej

References

 • 1. AJP-3.4.9, NATO Civil-Military Cooperation (CIMIC) Doctrine.
 • 2. AJP-3.4.(A), Allied Joint Doctrine for Non-Article 5 Crisis Response Operations.
 • 3. Bagiński Lech, Marcinkowski Czesław, Współpraca cywilno-wojskowa w operacjach pokojowych, AON, Warszawa, 2000.
 • 4. Borkowski Ryszard (red.), Konflikty współczesnego świata, AGH, Kraków, 2001.
 • 5. Clausewitz Carl, O wojnie, Mireki, Kraków, 2010.
 • 6. Czupryński Andrzej (red.), Kierunki ewolucji operacji w świetle doświadczeń XXI wieku, AON, Warszawa, 2014.
 • 7. Czupryński Andrzej (red.), Uwarunkowania współpracy cywilno-wojskowej w rejonie działania, AON, Warszawa, 2008.
 • 8. Czupryński Andrzej, Współczesna sztuka operacyjna, AON, Warszawa, 2008.
 • 9. Dobrowolska-Polak Joanna, Ludzie w cieniu wojny. Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych, Wydawnictwo Instytut Zachodni, Poznań, 2011.
 • 10. Dylong Andrzej, Współpraca cywilno-wojskowa w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP, AON, Warszawa, 2004.
 • 11. EU Concept for Civil-Military Cooperation (CIMIC) for EU-led Military Operations, Bruksela, 2008.
 • 12. European Union Concept for EU-led Military Operations and Missions, Bruksela, 2014.
 • 13. Kłosowicz Robert, Mania Andrzej (red.), Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-ków, 2012.
 • 14. Kmicikiewicz Tomasz, Współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC) w siłach powietrznych cz. 1, Zeszyty Naukowe AON, nr 1/2004, Warszawa, 2004.
 • 15. Kręcikij Janusz (red.), Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym. Seminarium naukowe, MSWiA, Warszawa, 2007.
 • 16. Łopatka Adam, Prawoznawstwo, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Warszawa, 2000.
 • 17. Miler Anna, Podstawy prawne współpracy cywilno-wojskowej, Kwartalnik Bellona, nr 1/2013, Warszawa, 2013.
 • 18. Panek Bogdan, Wybrane problemy współpracy cywilno-wojskowej na poziomie operacyjnym, AON, Warszawa, 2005.
 • 19. Szot Leon, Polska pomoc humanitarna w misjach pokojowych i stabilizacyjnych Wojska Polskiego, Sympozjum XVII, nr 1/2013, Wyższe Seminarium Misyjne Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Stadniki, 2013.
 • 20. Szpak Agnieszka, Międzynarodowe prawo humanitarne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2015.
 • 21. Wiatr Mariusz, Nowa jakość współpracy cywilno-wojskowej, Myśl Wojskowa, nr 1/2007, Warszawa, 2007.
 • 1. https://www.army.mil/aps/08/information_papers/transform/Full_Spectrum_Operations.html.
 • 2. http://www.cpdmz.wp.mil.pl/pl/60.html.
 • 3. https://www.polskapomoc.gov.pl/Pomoc,humanitarna,170.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-188ebb86-aa72-4961-a8b7-e36011bcc0d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.