PL EN


2008 | 5 | 47-65 (9)
Article title

POLITYKA PODATKOWA RZĄDU WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W LATACH 1923–1925

Authors
Content
Title variants
EN
THE TAX POLICY OF THE WŁADYSŁAW GRABSKI’S CABINET IN THE PERIOD 1923–1925
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
5
Pages
47-65 (9)
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • AAN, Polski Monopol Tytoniowy (PMT), sygn. 47, Włoska pożyczka tytoniowa. Realizacja spłaty pożyczki, opinie, korespondencja 1927, 1930, 1931, 1934.
 • AAN, Protokoły posiedzeń Rady Ministrów 1918–1937 (Protokoły), t. 21, 1 I – 31 III 1923.
 • Archiwum Akt Nowych (AAN), Akta Stanisława Kauzika 1919–1939 (Kauzik), sygn. 30, Ministerstwo Skarbu. Departament Podatków i Opłat. Sprawozdanie z działalności za rok 1924.
 • Drozdowski M.M., 2002, Władysław Grabski, Rzeszów.
 • Druki Sejmowe, Okres I, druk nr 1210, Sprawozdanie Komisji Budżetowej o preliminarzu budżetowym Ministerstwa Skarbu na rok 1924.
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (DzU) 1920, 1922, 1923, 1924, 1925.
 • Grabski W., 1920, Projekt programu polityki ekonomicznej i finansowej Polski po wojnie, Warszawa.
 • Grabski W., 1924, Równowaga budżetowa w świetle sytuacji gospodarczej. Exposé Prezesa Rady Ministrów i Ministra Skarbu Władysława Grabskiego wygłoszone
 • na plenarnem posiedzeniu Sejmu w dniu 10 czerwca 1924 roku, Warszawa.
 • Grabski W., 2003, Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924–1925), oprac. M.M. Drozdowski, Warszawa–Rzeszów.
 • Landau Z., Tomaszewski J., 1971, Gospodarka Polski międzywojennej, t. II: Od Grabskiego do Piłsudskiego, Warszawa.
 • Lubowicki J., 1927, Polityka podatkowa Polski, Poznań.
 • Mieszalski J., 1931, Rozwój budżetów w Polsce i za granicą [w:] Pięć lat na froncie gospodarczym, t. II, Warszawa.
 • Podczarski J., 1926, Nasz dorobek ustawodawczy w dziedzinie podatków pośrednich, „Przegląd Skarbowy”, z. 6.
 • Przemówienie P. Prezesa Rady Ministrów i Ministra Skarbu Władysława Grabskiego na konferencji prasowej w Ministerstwie Skarbu z 15 stycznia 1924 r. [w:] Archiwum polityczne Władysława Grabskiego, 2005, wybór i oprac. M.M. Drozdowski, Warszawa.
 • Rocznik Ministerstwa Skarbu (RMS) 1924, 1927–1930.
 • Sprawozdania Stenograficzne z posiedzeń Sejmu (SSS), Okres I.
 • Sułkowska W., 1990, Twórcy polskiej myśli ekonomicznej. Władysław Grabski, Kraków.
 • Tomaszewski J., 1961, Stabilizacja waluty w Polsce 1924–1925, Warszawa.
 • Zamknięcie rachunków państwowych za rok 1924, 1925.
 • Zieliński W.E., Nasi Ministrowie Skarbu i błędy ich polityki w oświetleniu danych urzędowych (1918–1925 r.), Warszawa b.d.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-189627ad-0d75-4d8b-8d2c-ee9342d324d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.