PL EN


2014 | 82 | 3 | 421-434
Article title

Dział „Pozycje Wydzielone” w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Collection of Isolated Titles in The Library of The Institute of History of Wrocław University
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Objective – The authors discuss the subcollection of „Isolated Titles” in the collections of the Library of the Institute of History of Wrocław University. The collection in question appeared as a result of censorship in communist Poland. The publications from this collection due to their contents could not be accessible to all library users and had to be stored separately from other collections, hence the name “Isolated Titles”. Research methods – The following documents were analyzed: inventory books, library catalogs and books stored in „Isolated Titles” collection. Results and conclusions – The article presents the history of the collection from its beginnings at the turn of 1960s and 1970s until the shutdown in the early 1990s. The contents of the collection are analyzed and the number of issues are presented such as the topics of the publications, main publishing houses and series, methods of acquiring and circulating the titles from the collection.
PL
Teza/cel artykułu – Przedmiotem artykułu jest dział PW, który jest częścią zbiorów znajdujących się w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstanie działu wiąże się z istnieniem cenzury w okresie Polski Ludowej. Książki znajdujące się w kolekcji PW ze względu na swoją treść nie mogły być dostępne dla każdego czytelnika. Wymagały zatem oddzielenia od całości księgozbioru, stąd nazwa sygnatury Pozycje Wydzielone. Metody badań – Przeanalizowano: księgi inwentarzowe, katalogi biblioteczne, książki z działu PW. Wyniki i wnioski – W artykule została przedstawiona historia działu od jego powstania na przełomie lat 60. i 70. aż do jego zamknięcia w początkach lat 90. Ukazano historię i scharakteryzowano księgozbiory, omawiając takie problemy jak: tematyka książek, główne wydawnictwa i serie oraz sposób gromadzenia i udostępniania dzieł.
Year
Volume
82
Issue
3
Pages
421-434
Physical description
Contributors
author
References
 • Cenzura PRL. Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu 1 X 1951 r. (cop. 2002). Wrocław: Nortom.
 • Czapliński, Władysław (1948). Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", R. 3, nr 2, s. 590-593.
 • Dunin, Janusz; Kluczny, Igor (2001). Biblioteki naukowe wobec cenzury. "Przegląd Biblioteczny", R. 69, z. 4, s. 329-346.
 • Floryan, Władysław, red. (1970). Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-1970. Księga Jubileuszowa. Wrocław: Ossolineum.
 • Galos, Adam (1996). Półwiecze Instytutu Historycznego. Część 1. Zbliżenia Polska-Niemcy, nr 2 (14), s. 98-107.
 • Jarosz, Dariusz (2010). Dzieje książki w Polsce 1944-1989. Wybór źródeł. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Kamiński, Stanisław (1992). Zakazana książka. O ingerencji cenzury w gromadzenie zbiorów bibliotecznych w latach 1981-1989. "Bibliotekarz", nr 9, s. 2-7.
 • Kondek, Stanisław (1998). Wycofanie literatury popularnej z obiegu instytucjonalnego w latach 1949-1995. W: Retoryka i badania literackie. Rekonesans. Red. nauk. J. Z. Lichański. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, s. 183-243.
 • Krajewski, Andrzej (2002). Cenzura i ci kłopotliwi literaci. "Arcona", nr 1, s. 22-29.
 • Krajewski, Andrzej (2004). Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975-1980). Warszawa: TRIO.
 • Kulak, Teresa; Pater Mieczysław; Wrzesiński Wojciech (2002). Historia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702-2002. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 • Maleczyński, Karol (1965). Wspomnienia Karola Maleczyńskiego. "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", R. 20, nr 1a, s. 214-221.
 • Sławiński, Zbigniew (2004). Przyczynek do historii „prohibitów” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1980-1989. "Biblioteka", nr 8 (17), s. 203-209.
 • Spaleniak, Alicja (2001). Udostępnianie zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919-1999. "Bibliotekarz", nr 5, s. 123-138.
 • Wrzesiński, Wojciech (1995). Uniwersytet Wrocławski 1945-1995. Wrocław: Leopoldinum. Wywiad z Elżbietą Witwicką, byłym kierownikiem biblioteki, dn. 3.09.2010 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-189dab0c-7e18-491a-bb4f-e3c31bada8c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.