PL EN


2013 | 4 | 39-51
Article title

Model of election of the head of state of the Third Polish Republic – balancing between institutional coherence and political pragmatism

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Poland held its first ever popular presidential election at the end of 1990. Since then four such elections have been held i.e. in 1995, 2000, 2005 and 2010. In the meantime the position of the president gradually evolved hence giving rise to the question about which method for the election of the head of state is most “appropriate”. However, this issue was not an object of political deliberation for the major Polish political parties of the last 20 years. Firstly, this resulted from the popularity of the presidential election within society, which was reflected in high turnouts (considering Polish reality). Secondly, especially until the enactment of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, no party wanted to run the risk of being accused of returning to the political transition solutions adopted at the Round Table. Thirdly, until the beginning of 2010, the competition for the office of president was “reserved” for charismatic leaders or party leaders. It was finally Donald Tusk, who decided not to contend for the presidential election of 2010 thus wanting to change the perception of the institution of president in the system of power and draw attention and emphasize the role and the importance of a government with a strong (normatively and factually) prime minister as the leader.
Contributors
 • University of Silesia, Poland
References
 • Ágh A., Democratic institution-building in East Central Europe and the Balkans, http://www.uncg.edu/psc/pdc/agh.pdf (10.03.2013).
 • Brodziński W. (1997), System parlamentarno-gabinetowy – wykorzystanie modelu rządów parlamentarno-gabinetowych w projekcie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [in:] M. Domagała (ed.), Konstytucyjne systemy rządów. Możliwości adaptacji do warunków polskich, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Chorążewska A. (2008), Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Ciapała J. (1999), Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989-1997), Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Dziennik Ustaw z 1989 roku, Nr 19, poz. 101. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
 • Gdulewicz E. (1997), Model francuski (V Republika), [in:] M. Domagała (ed.), Konstytucyjne systemy rządów. Możliwości adaptacji do warunków polskich, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Glajcar R. (2004), Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989-2000. Analiza porównawcza, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Jarentowski M. G. (2009), System rządów Polski a modele systemów rządów, [in:] M. Drzonek, A. Wołek (eds.), Władza wykonawcza w Polsce i Europie, Kraków-Nowy Sącz: Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Wydawnictwo Dante.
 • Lijphart A. (2004), Constitutional Design for Divided Societies, „Journal of Democracy”, Vol. 15, No. 2.
 • Siemieński F. (1992), Czy ustrój Francji może być dla nas wzorem?, „Dziś”, nr 8 (23).
 • Słomka T. (2005), Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Sokolewicz W. (1989), Kwietniowa zmiana Konstytucji, „Państwo i Prawo”, z. 6.
 • Szymanek J. (2007), Racjonalizacja parlamentarnego systemu rządów, „Przegląd Sejmowy”, nr 1(78).
 • Szymanek J. (2009), Arbitraż polityczny głowy państwa, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Tusk: kolejnego prezydenta powinno wybrać Zgromadzenie Narodowe, http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/372656,tusk_kolejnego_prezydenta_powinno_wybrac_zgromadzenie_narodowe.html (25.02.2013).
 • Wiatr J. (2000), President in the Polish Parliamentary Democracy, „Politička misao. Croatian Political Science Review”, Vol. XXXVII, No. 5.
 • Witkowski Z. (2007), Model prezydentury polskiej w Konstytucji z 1997 r. w porównaniu z rozwiązaniami Francji, Niemiec i Włoch, [in:] E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka (eds.), Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Wojtasik W. (2011), Istotność wyborów i jej czynniki w świadomości społecznej, „Preferencje Polityczne”, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18a15421-b713-43ff-a0f0-fad4e0608df0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.