PL EN


2018 | 504 | 112-119
Article title

Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego z dnia 30 września 2016 roku. Szanse i zagrożenia

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem kodeksu urbanistyczno-budowlanego jest uporządkowanie procesów inwestycyjnych w powiązaniu z ukształtowaniem zasad ładu przestrzennego i ujednoliceniem polskich przepisów prawnych. Analiza treści kodeksu oraz porównanie z obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i skutkami dotychczasowych działań w przestrzeni wskazują na potrzebę jego korekty. Konieczne jest w nim dostosowanie do struktur i kompetencji organów administracji publicznej, wyraźne określenie odpowiedzialności zawodowej projektantów oraz urzędników, zwrócenie większej uwagi na niektóre aspekty ładu przestrzennego. Celem artykułu jest ukazanie niektórych przewidywanych skutków wejścia w życie kodeksu i sformułowanie propozycji jego skorygowania oraz uzupełnienia (wnioski). Analiza sposobu działań w zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje na potrzebę zmiany obowiązującej hierarchii systemu planowania, wzmocnienia jego podbudowy ekonomicznej i ściślejszego skoordynowania obowiązujących przepisów prawnych.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18a2312e-6c75-4c27-80b0-8d7f9a061f98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.