PL EN


2017 | 8 | 1 | 109-121
Article title

Parateksty w polskich przekładach powieści Miloša Crnjanskiego

Content
Title variants
EN
Paratexts in Polish Translations of miloš crnjanski’s literary Works
SR
Paratekstovi u poljskim prevodima dela Miloša Crnjanskog
Languages of publication
PL SR EN
Abstracts
EN
The article discusses paratexts in Polish translations of m. crnjanski’s poetry and prose. The corpus of the article includes the Polish translations, which were published in six volumes. various types of paratexts of the translations have been analyzed here: the translator’s paratexts and the editor’s paratexts, verbal and non-verbal paratexts, introductions and notes included in the Polish versions of m. crnjanski’s works. The authors of the Polish paratexts — danuta cirlić-Straszyńska, Branislav ćirlić, and grzegorz łatuszyński are also translators of crnjanski’s works from Serbian into Polish.
SR
U ovom radu pažnja se koncentriše na verbalnim i neverbalnim paratekstovima koji prate poljske prevode dela miloša crnjanskog. Uzima se u obzir šest književnih izdanja, čiji su prevodioci danuta cirlić-Strašinjska, Branislav ćirlić i gžegož latušinjski. ova tri prevodioca su istovreneno autori paratekstova uz poljska izdanja dela m. crnjanskog kao što su uvodi, pogovori i fusnote.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
109-121
Physical description
Dates
published
2017.12.31
Contributors
References
  • Cirlić-Straszyńska D., 1971: O Milošu Crnjanskim i sumatraizmie. W: M. Crnjanski: Zapiski o Czarnojeviciu i inne utwory. D. Cirlić-Straszyńska, przeł. Warszawa, Czytelnik.
  • Ćirlić B., 2004: O „Powieści o Londynie” i jej autorze słów kilkoro. W: M. Crnjanski: Powieść o Londynie. B.B. Ćirlić, przekł., wst. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Gaszyńska-Magiera M., 2010: Periteksty jako element strategii wydawniczych wobec literatury iberoamerykańskiej w okresie boomu. „Między Oryginałem a Przekładem”, t. 16: Strategie wydawców. Strategie tłumaczy, s. 91.
  • Genette G., 1996: Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. A. Milecki, przeł. W: H. Markiewicz, red.: Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia. T. 4, cz. 1: Badania strukturalno-semiotyczne (uzupełnienie), problemy recepcji i interpretacji. Kraków, Wydawnictwo Literackie.
  • Łatuszyński G., 2009: Posłowie. W: M. Crnjanski: Wędrówki. G. Łatuszyński, przekł. z jęz. serbskiego, posł. Warszawa, Agawa.
  • Łatuszyński G., 2011: Doznanie nowe, nieznane wcześniej… W: M. Crnjanski: Poezje. G. Łatuszyński, wyb., przekł., posł. Warszawa, Agawa.
  • Mocarz M., 2012: Bariera kulturowa versus komunikacja interkulturowa. W: R. Lewicki, red.: Przekład. Język. Kultura III. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 149—150.
  • Papadima M., 2011: Głos tłumacza w peritekście jego przekładu: przedmowa, posłowie, przypisy i inne zwierzenia. „Między Oryginałem a Przekładem”, t. 17: Parateksty przekładu, s. 19.
  • Paprocka N., 2011: Elementy perytekstu nieautorskiego w polskich przekładach „Małego Księcia”. „Między Oryginałem a Przekładem”, t. 17: Parateksty przekładu, s. 115.
  • Standowicz A., 2011: Brnąc przez dżunglę przypisów, czyli słów kilka o polskim przekładzie „Legend gwatemalskich” Miguela Ángela Astúriasa. „Między Oryginałem a Przekładem”, t. 17: Parateksty przekładu, s. 141.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18a2a5a9-9c8a-4494-b3e9-da039b712a84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.