PL EN


2017 | 3(93) | 85-106
Article title

Zjawisko dehumanizacji w czasach argentyńskiej dyktatury wojskowej 1976-1983. Przykład działania Szkoły Mechaników Marynarki Wojennej ESMA w Buenos Aires

Content
Title variants
EN
The Phenomenon of Dehumanization during the 1976-1983 Military Dictatorship in Argentina. The Case of the Naval School of Mechanical Engineering ESMA in Buenos Aires
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza zjawiska dehumanizacji, rozumianej jako odmawianie jednostkom bądź grupom cech przynależnych gatunkowi ludzkiego, w okresie argentyńskiej dyktatury wojskowej 1976-1983. Zjawisko to omówione zostało na przykładzie funkcjonowania Szkoły Mechaników Marynarki Wojennej (Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA) w Buenos Aires, która w okresie dyktatury służyła jako jedno z największych w Argentynie centrów przetrzymywania wrogów reżimu i podejrzewanych o działalność wywrotową. W pierwszej części artykułu podjęta została teoretyczna refleksja nad zjawiskiem dehumanizacji w psychologii społecznej. W drugiej części przedstawione zostały ideologiczne podstawy dehumanizowania wrogów reżimu w trakcie dyktatury, jak również konkretne strategie dehumanizacyjne. Trzecia część tekstu stanowi analizę funkcjonowania ESMA, stanowiąc przykład przeniesienia ideologiczno-dyskursywnej dehumanizacji na poziom praktyki politycznej
EN
The aim of the article is to analyze the phenomenon of dehumanization, understood as denial of traits belonging to the human species during the 1976-1983 military dictatorship in Argentina. The phenomenon is discussed on the example of the Naval School of Mechanical Engineering (Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA) in Buenos Aires – one of the largest secret detention centres during the dictatorship, where enemies of the regime and suspected subversives were kept. The first part of the article covers theoretical reflection on the phenomenon of dehumanization in social psychology. The second part presents the ideological grounds for dehumanization of the regime’s enemies, as well as specific dehumanization strategies. The third part is an analysis of functioning of the ESMA, being an example of shifting from the ideological-discursive dehumanization to the level of political practice.
Year
Issue
Pages
85-106
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Haslam, N. (2006), „Dehumanization: An Integrative Review”, Personality and Social Psychology Review, vol. 10, no. 3, ss. 252-264.
 • Haslam, N., et al. (2012), „Spojrzenie na dehumanizację”, w: M. Drogosz, M. Bilewicz, M. Kofta (red.), Poza stereotypy. Dehumanizacja i esencjalizm w postrzeganiu grup społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Haslam, N., Loughnan, S. (2014), „Dehumanization and Infrahumanization”, Annual Review of Psychology, vol. 65, ss. 399-423.
 • Frontalini, D., Caiati, M.C. (1984), El mito de la guerra sucia, Editorial CELS, Buenos Aires. Hodges, D.C. (2011), „Argentina’s „Dirty War”: An Intellectual Biography, University of TexasPress, Austin.
 • Hollingshead-Cook, K. (2006), Ideology vs. Practice in Argentina’s Dirty War Repression, University of Tennessee Honors Thesis Projects, http://trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj/969 (dostęp: 8.05.2017).
 • Incursión de los secuestradores o «patota» en los domicilios (1984), Nunca más, informe final dela Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Editorial EUDEBA, Buenos Aires, dostępny na stronie desaparecidos.org, http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/128.html (dostęp: 10.05.2017).
 • Kelman, H. (1973), „Violence without restraint: Reflections on the dehumanization of victims and victimizers”, Journal of Social Issues, vol. 29, no. 4, ss. 25-61.
 • „La Gira de Videla por Buenos Aires” (1976), La Nación, 14 grudnia, s. 1. Lammers, J., Stapel, D. (2011), „Power increases dehumanization”, Group Processes Intergroup Relations, vol. 14, no. 1, ss. 113-126.
 • Leyens, J., et al. (2000), „The Emotional Side of Prejudice: The Attribution of Secondary Emotions to Ingroups and Outgroups”, Personality and Social Psychology Review, vol. 4, no. 2, ss. 186-197.
 • Leyens, J.. et al. (2003), „Emotional prejudice, essentialism, and nationalism: the 2002 Tajfel Lecture”, European Journal of Social Psychology, vol. 33, no. 6, ss. 703-717.
 • Lorenz, F., Adamoli, M.C. (2010), Pensar la dictadura: terrorismo de Estado en Argentina. Preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza, Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación Argentina
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18a2bcb9-9201-41bf-b02a-8c30ed6ed301
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.