PL EN


2012 | 2 | 276-279
Article title

Nowe możliwości leczenia zaburzeń rytmu serca

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • Calkins H. Radiofrequency catheter ablation of supraventricular arrhythmias. Heart 2001; 85: 594−600.
 • Jedynak Z, Kępski R, Walczak F. Ablacja − fascynująca metoda usuwania arytmii. Forum Med Rodz 2010; 4:53−58.
 • Blomstrom-Lundqvist C, Scheinman MM, Aliot EM, et al. ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with supraventricular arrhythmias. Circulation 2003; 108: 1871−1909.
 • Bardy GH, Packer DL, German LD, et al. Preexcited reciprocating tachycardia in patients with Wolff-Parkinson-White syndrome: incidence and mechanisms. Circulation 1984; 70: 377−391.
 • Koźluk E, Piątkowska A. Badanie elektrofizjologiczne i ablacja. W: Pruszczyk P, Hryniewiecki T, Drożdż J, red.Kardiologia z elementami angiologii. Część I. Warszawa: Medical Tribune Polska; 2009: 103−137.
 • Munger TM, Packer DL, Hammill SC, et al. A population study of the natural history of Wolff−Parkinson−White syndrome in Olmsted County, Minnesota, 1953−1989. Circulation 1993; 87: 866−873.
 • Camm AJ, Kirchhof P, Lip G, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation. Eur Heart J 2010; 31: 2369−2429.
 • Nademanee K, McKenzie J, Kosar E, et al. A new approach for catheter ablation of atrial fibrillation: mapping of the electrophysiologic substrate. J Am Coll Cardiol 2004; 43: 2044−53.
 • Oral H, Scharf C, Chugh A, et al. Catheter ablation for paroxysmal atrial fibrillation: segmental pulmonary vein ostial ablation versus left atrial ablation. Circulation 2003; 108: 2355−60.
 • Kalarus Z, Zembala M, Kowalski O, i wsp. Hybrydowa, małoinwazyjna ablacja przetrwałego migotania przedsionków – pierwsze doświadczenia. Kardiol Pol 2009; 67: 1057−62.
 • Zipes DP, Camm AJ, Borggrefe M, i wsp. Wytyczne dotyczące postępowania u chorych z komorowymi zaburzeniami rytmu serca i zapobiegania nagłemu zgonowi sercowemu. Kardiol Pol 2006; 64: 12.
 • Lodziński P, Koźluk E. Pacjent po ablacji migotania przedsionków – co dalej? Przew Lek 2007; 7: 46−52
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18a63bee-821d-403f-9a79-d427358d238b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.