Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3-4(116-117) "Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy" (Managing Diversity in Light of the Challenges of the Contemporary Labor Market) | 139-151

Article title

Zagraniczni gracze w polskiej ekstraklasie piłkarskiej

Content

Title variants

EN
The Impact of the Employment of Foreign Players in Top Polish League Soccer

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polska piłka nożna po roku 1989 stanęła w obliczu rosnącego napływu piłkarzy zagranicznych. Rozwój gospodarczy kraju, poprawiające się warunki życia, ale także szersze inwestycje w sport powodują, że Polska staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem dla wielu zawodników z całego świata. Autor artykułu skoncentrował się na zagadnieniu zatrudniania piłkarzy obcokrajowców w polskiej ekstraklasie piłkarskiej. Na podstawie danych statystycznych dokonał opisu zjawiska, zwracając uwagę zarówno na jego skalę i powszechność, jak też na regulacje ligowe, ograniczające napływ obcych piłkarzy, oraz sytuację młodych zawodników w kontekście tego zjawiska.
EN
Starting with 1989, Polish professional soccer has had to face a growing influx of foreign players. Economic development, improving living conditions, and wide–ranging investment in sport mean that Poland is becoming an increasingly attractive location for many professionals from throughout the world. The paper concentrates on the question of employing foreign soccer players in the top Polish league. Statistical data were used to describe the phenomenon, paying attention to both its scale and generality. It also looks at league rules, restrictions on the influx of foreign soccer players, and the situation of young people in the context of this phenomenon.

Contributors

 • Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków

References

 • Anderson C., Sally D. (2013), Futbol i Statystyki, Wrocław, Wydawnictwo Bukowy Las.
 • Bridgewater S. (2010), Football Management, Hampshire, Palgrave Macmillan.
 • Estabrooks P., Dennis P. (2003), The Principles of Team Building and their Applications to Sport Teams, w Lidor R., Page Henschen K., The Psychology of Team Sports, Morgantowna WV, West Virginia University.
 • Gomez S., Kase K., Urrutia I. (2010), Value Creation and Sport Management, London, Cambridge University Press.
 • Hoye R., Smith A., Nicholson M., Stewart B. Westerbeek H. (2009), Sport management principles and applications, Oxford, Butterworth – Heinemann.
 • Krawczyk Z., red. (1997), Encyklopedia Kultury polskiej XX wieku, kultura fizyczna – sport, Warszawa, Instytut Kultury.
 • Michels R. (2001), Teambuilding, the road to success, Spring City PA, Reedswain Publishing.
 • Olkowicz Ł.(2011), Tajemnice szatni: co dzieli piłkarzy? dostęp 31 stycznia 2017, <http://www.przegladsportowy.pl/pilka-nozna/lotto-ekstraklasa,ekstraklasa-zasady-pilkarskiej-szatni,artykul,153335,1,789.html>.
 • Panfil R. (2015), Styl współpracy efektywnego team managera z zespołem profesjonalnych graczy w organizacji sportowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (106).
 • Pawlak Z., Smoleń A. (2011), Finanse zawodowych klubów piłkarskich w świetle rocznych sprawozdań finansowych, w Sojkin B., Waśkowski Z., Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, PWE.
 • PZPN (2016), Podręcznik licencyjny PZPN dla klubów ekstraklasy, sezon 2016/17 i następne, Warszawa, Polski Związek Piłki Nożnej.
 • Żukowski J. (2011), Międzynarodowe Derby Krakowa, zniesmaczony Iwan, dostęp 31 stycznia 2017, <http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/468993,miedzynarodowe-derby-krakowa-zniesmaczony-iwan,id,t.html>, <www.90minut.pl>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISBN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-18a68d91-6c73-4dd7-8bf0-c65430fb9f94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.