PL EN


2014 | 6 | s. 223-235
Article title

Początki szkolnego czytania Norwida do roku 1918

Content
Title variants
EN
School reception of Cyprian Norwid's works since the beginning until 1918
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obecność Norwida w podręcznikach szkolnych nie byłaby możliwa bez uprzedniego włączenia jego tekstów w szerszy obieg życia literackiego. W obszarze swoistej prehistorii szkolnej recepcji dzieł pisarza mieszczą się edytorskie i popularyzatorskie działania Zenona Przesmyckiego, Tadeusza Piniego oraz prace pierwszych norwidologów. Do czasu odzyskania niepodległości autor Promethidiona w niewielkim stopniu był obecny w środowisku szkolnym. Podczas gdy szczególnie nauczyciele galicyjscy ugruntowali w społeczeństwie rolę „trzech wieszczów” i tam świadomość narodową młodzieży kształtowały dzieła Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Artykuł ukazuje początki stawania się autora Czarnych kwiatów szkolnym pisarzem na szerszym tle uwarunkowań historycznych. Pierwsze ślady obecności autora Fortepianu Szopena w podręcznikach liczą od kilku wersów do kilku stron. Ważnym źródłem informacji o początkach stawania się Norwida szkolnym autorem są Sprawozdania gimnazjów galicyjskich, które pełniły rolę programów szkolnych i były wydawane przez wszystkie szkoły średnie na terenie całej monarchii austro-węgierskiej. Opublikowano w nich zaledwie dwie rozprawy dotyczące Cypriana Norwida. Okazuje się, że tak naprawdę trudno mówić o szkolnej recepcji dzieł autora Fortepianu Szopena przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
EN
The article presents the process of Norwid becoming a school author. The text informs about the facts foretelling the introduction the author’s works into curriculum as obligatory readings and underline the scarce presence of the forth romanticist before.
Year
Volume
6
Pages
s. 223-235
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18b26d76-4958-4d14-94cc-a9b8b6f9d53a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.