PL EN


2010 | 2(6) | 59-66
Article title

Good morning, China! – czyli o dzień dobry po chińsku oraz o niektórych formach adresatywnych

Content
Title variants
EN
Good morning, China! – on good morning in Chinese and some other address forms
Languages of publication
Abstracts
EN
The article is dedicated to some greeting formulae and some address forms in contempo-rary Chinese (more precisely Mandarin) language. It discusses general rules of grammatical and lexical system as well as pragmatics and language politeness both in official and unoffi-cial speech. The text is partly of a comparative character (it presents how different expres-sions function within Polish and Chinese communication). It also underlines the glottodi-dactic aspect, which, in this case, refers to teaching not only a foreign language but also a foreign culture.
Contributors
author
author
  • Wydział Języków i Kultur Europejskich, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych, Chiny
References
  • Comrie B., Matthews S., Polinsky M., red., 1998, Atlas języków. Pochodzenie i rozwój języków świata, Poznań.
  • Marcjanik M., 2008, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.
  • Marcjanik M., 2006, ABC grzeczności językowej. Powitania, w: Polszczyzna na co dzień, Bańko M., red., Warszawa.
  • Szarkowska A., 2006, Formy adresatywne w przekładzie z języka angielskiego na polski, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią i praktyką przekładu”.
  • Szarkowska A., 2007, Formy apelatywne we współczesnym języku polskim, w: Szpila G., red., „Język a komunikacja” 17.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18b2ead4-26c5-4bfa-a23f-00bb46382d82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.