PL EN


2016 | 12 | 259-270
Article title

Chrzest święty początkiem drogi wtajemniczenia w miłość stwórcy do człowieka. Perspektywa katechetyczna

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article the author presents the importance of baptism in the Christian life as an experience of the presence of the living God in the ecclesial community. He justifies the meaning of education for baptism and its consciousness in the life of the young and adult Christians. He shows how the giſt of baptism demands being involved into religion. He also shows the challenges that education has to consider in the modern world. Te text has got a catechetical perspective, it is also deeply rooted in the biblical texts.
PL
W artykule Autor przedstawia znaczenie chrztu św. w życiu chrześcijanina jako doświadczenie obecności żywego Boga we wspólnocie eklezjalnej. Uzasadnia sens wychowania do chrztu i jego świadomości w życiu młodego i dorosłego chrześcijanina. Pokazuje, na czym polega zaangażowanie się w dar chrztu. Ukazuje też wyzwania, jakie stoją przed katechezą we współczesnym świecie w warunkach szybkiego rozwoju cywilizacyjnego. Tekst posiada perspektywę katechetyczną, jest też głęboko zakorzeniony w tekstach biblijnych.
Year
Volume
12
Pages
259-270
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18b978c7-df27-45e4-a381-6261b20f37eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.