PL EN


2014 | 6 | s. 109-167
Article title

Mariensztat – między rekonstrukcją a twórczym nawiązaniem do nowoczesności. Historia i odbudowa jednego z najmniejszych osiedli warszawskich

Content
Title variants
EN
Mariensztat – between reconstruction and creative reference to modernity. History and rebuilding one of the smallest Warsaw’s housing settlement
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Mariensztat był pierwszym powojennym osiedlem mieszkaniowym w Warszawie. Został zbudowany w tym samym czasie, co budowa Trasy W-Z (w latach 1948-1949, drugi okres budowy osiedla do 1953 roku). Osiedle Mieszkaniowe Mariensztat zostało zaprojektowane przez Zygmunta Stępińskiego i Pracownię W-Z. Centrum założenia stanowi prostokątny rynek otoczony z trzech stron dwupiętrowymi blokami krytymi dachówką, wzorowanymi na skromne domy pochodzące z XVII i XVIII wieku. Podobny wygląd ma także pozostała część osiedla. Nieco odrębny charakter architektoniczny mają domy przy ul. Bednarskiej 9 i przedszkole przy ul. Sowiej 4. Chociaż powstały tu aż 53 kamieniczki (łącznie z zabudową ul. Bednarskiej), to skala osiedla jest nieduża. Na tyłach bloków zaprojektowano duże, ogólnodostępne tereny zielone. Domom mieszkalnym towarzyszyła kompletna infrastruktura społeczna i usługowa. Wybudowano żłobek, przedszkole, szkołę, ośrodek zdrowia, bibliotekę, dom kultury oraz różne sklepy. Malowniczości całemu osiedlu dodawała specjalnie zaprojektowana mała architektura, rzeźba architektoniczna oraz malarskie dekoracje ścienne.
EN
Mariensztat was the first post-war housing in Warsaw. It was built at the same time as the Trasa W-Z development (during the period 1948-1949, and the second period to 1953). The Mariensztat Housing Settlement was designed by Zygmunt Stępiński and the “W-Z” Architects Studio. At the center of his small project lies a rectangular market square, surrounded on three sides by two-storey blocks with tiled roofs, patterned on modest 17th and 18th century houses. The rest of the project has a similar character. An apartment block at Bednarska Street 9 and nursery school at Sowia Street 4 have somewhat different architectural character. Although as many as 53 blocks (including those on Bednarska Street) were built, the scale of the settlement is small. Large, publicly-accessible green spaces were provided behind the buildings. The houses were complemented by a social infrastructure and services, including creche, nursery school, school, health center, library and various shops. Small-scale architecture, sculptured details and painted wall decorations made the area more picturesque. Keywords: Mariensztat, Zygmunt Stępiński, Trasa W-Z (the East-West Route), the “W-Z” Architects Studio, the Warsaw Reconstruction Office, Bednarska Street
Year
Volume
6
Pages
s. 109-167
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18c63735-9f52-49f9-b71b-7f361a31b53f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.