PL EN


Journal
2015 | 19 | 99-108
Article title

Zielona infrastruktura jako koncepcja rozwoju współczesnego miasta

Authors
Title variants
EN
The green infrastructure as the concept of development of the contemporary city
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problematyki związanej z rozwojem miast w kontekście wykorzystania koncepcji zielonej infrastruktury (green infrastructure). Celem opracowania jest identyfikacja efektów ekonomiczno-środowiskowych będących skutkiem rewitalizacji doliny rzeki Ślepiotki w Katowicach realizowanej w ramach projektu REURIS. W warstwie metodycznej artykuł bazuje na analizie dokumentów w zakresie dorobku naukowego i normatywnego, a także prezentuje wybrane studium przypadku dotyczące zielonej infrastruktury.
EN
The article refers to issues linked with development of cities in the context of applying concepts green infrastructure. It aims at identification of economic-environmental effects resulting from revitalization of the river valley Ślepiotka in Katowice carried out as part of the project REURIS. In methodological aspects the paper is based on documents desk-research method (theoretical studies and normative documents) as well as it uses a case study method to present selected projects realised in the frame of green infrastructure.
Journal
Year
Issue
19
Pages
99-108
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Benedict M.A., McMahon E.T., 2002, Green infrastructure: Smart conservation for the 21st century, Sprawl Watch Clearinghouse Monograph Series, www.sprawlwatch.org dostęp 1 marca 2015.
 • Boitsidis A., Gurnell A., 2004, Environmental sustainability indicators for urban river management, Department of Geography King’s College London, http://www.wise-rtd.info/sites/default/files/d-2008-05-26-indicators_report.pdf dostęp 2 kwietnia 2015.
 • Brożkowska A., 2010, REURIS Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych. Partnerstwo dla Ślepiotki – system współpracy na rzecz zagospodarowania doliny Ślepiotki. Sprawozdanie merytoryczne z warsztatów konsensusowych przeprowadzonych dla podmiotów instytucjonalnych oraz społeczności lokalnej Ochojca/Piotrowic i Ligoty/Panewnik, http://reuris-f.gig.eu/pilot/sprawozdanie_warsztaty.pdf dostęp 2 kwietnia 2015.
 • Górny Śląsk – Tak wiele w  jednym miejscu, Przywrócić rzece dawny wygląd, https://gryfny.wordpress.com/2012/11/04/przywrocic-rzece-dawny-wyglad/ (dostęp 2 kwietnia 2015).
 • Green infrastructure and territorial cohesion. The concept of green infrastructure and its integration into policies using monitoring systems, 2011, European Environment Agency, 2011.
 • Jeleński T., 2010, Urbanistyka i gospodarka przestrzenna, [w:] Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, red. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków.
 • Kowalski P., 2010, Zielona infrastruktura w miejskiej przestrzeni publicznej, „Czasopismo Techniczne” 2-A, z. 5.
 • Little Ch.E., 1990, Greenways for America, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 • Mell I.C., 2013, Can you tell a green field from a cold steel rail? Examining the “green” of Green Infrastructure development, “Local Environment”, vol. 18, No. 2.
 • The Multifunctionality of Green Infrastructure, 2012, In-Depth Report, DG Environment News Alert Service.
 • Rzeki w  miastach – przestrzenie pełne życia. Podręcznik dla potrzeb projektów rewitalizacji miejskich przestrzeni nadrzecznych – realizacji, uczestnictwa, korzyści, 2011, Zespół Projektowy REURIS, Katowice–Stuttgart.
 • Piotrowice Katowice, Przebieg i  realizacja projektu REURIS (Revitalisation of Urban River Spaces), http://www.piotrowice.katowice.pl/przebieg-i-realizacja-projektu-reuris-revitalisation-of-urban-river-spaces (dostęp 2 kwietnia 2015).
 • Projekt REURIS Rewitalizacja rzeki Ślepiotki, http://reuris-f.gig.eu (dostęp 2 kwietnia 2015).
 • Program dla Europy Środkowej REURIS Revitalization of Urban River Spaces, http://europasrodkowa.gov.pl/projekty/srodowisko/item/124-reuris (dostęp 2 kwietnia 2015).
 • Szulczewska B., 2006, Agenda for green structure in Polish cities – cost action 11 green structure and urban planning, “Architektura Krajobrazu” nr 3–4.
 • Szulczewska B., 2009, Plan zielonej infrastruktury: nowa moda czy rzeczywista potrzeba?, [w:] System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych, red. T. Markowski, D. Drzazga, KPZK PAN Warszawa Studia KPZ PAN t. 123.
 • Szulczewska B., 2014, W pułapkach zielonej infrastruktury, [w:] Zielona infrastruktura miasta, red. A. Pancewicz, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Śląski Związek Gmin i Powiatów, Projekty rewitalizacji w miastach województwa śląskiego, http://rewitalizacja.silesia.org.pl (dostęp 2 kwietnia 2015).
 • Temat rzeka. Rewitalizacja rzek miejskich: przewodnik praktyczny, 2012, red. K. Lange, S. Nissen, REURIS Project, Bydgoszcz.
 • Trząski L., 2010, REURIS Revitalisation of Urban River Spaces. Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych, Konferencja Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu Warszawa, BUW, http://sak.org.pl/data/file/Rewitalizacja-miejskich-przestrzeni-nadrzecznych-Leszek-Trzaski-REURIS_799.pdf dostęp 2 kwietnia 2015.
 • Trząski L., Polaczek A., Kopernik M., Łabaj P., Szendera W., 2010, Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych w Polsce – ocena planowania i wdrożenie w południowej części kraju, „Górnictwo i Środowisko” nr 1.
 • Trząski L., Szendera W., Mana V., 2010, Propozycja ogólnych zasad rewitalizacji doliny potoku miejskiego i  kryteriów wyboru inwestycji pilotowej na przykładzie projektu REURIS w  Katowicach, „Górnictwo i Środowisko” nr 4.
 • Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., grudzień 2011. http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_PL.pdf dostęp 2 kwietnia 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18cb428d-e320-4c6f-94d1-00f3e86ef9c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.