PL EN


2013 | 25 | 2(49) | 143-151
Article title

Jobcoaching – przykład dobrych praktyk

Content
Title variants
EN
Jobcoaching – Example of Good Practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono ideę jobcoachingu, koncentrując się zwłaszcza na ujęciu holenderskim. To właśnie w Holandii jobcoaching został opisany i zastosowany w pełnej wersji najwcześniej w Europie, a następnie zaadaptowany w innych krajach Europy i świata. Obecnie jest najszerzej wykorzystywanym instrumentem do walki z bezrobociem przez instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej. Metodologię jobcoachingu opisano w oparciu o projekt reintegracji zawodowej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z komponentem ponadnarodowym, dla kobiet osadzonych w placówkach penitencjarnych, jako przykład dobrej praktyki.
EN
The article discusses the idea of ​​jobcoaching, particularly focused on the Dutch approach – the country where jobcoaching has been described and applied in its full version and adapted to other countries. Jobcoaching is currently the most widely used instrument to combat unemployment among labour market institutions, social assistance and integration. Jobcoaching methodology is described based on a project financed by the European Social Fund with a transnational component for women inmates in penitentiary establishments, as an example of good practice.
Year
Volume
25
Issue
Pages
143-151
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
  • Dobrowolska, M. (2011). Flexible form of employment in view of unemployment problems in middle age. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Dobrowolska, M. (2012). Psychological aspects of corporate social responsibility in light of social and vocational integration of groups threatened by social exclusion – a case study. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Michno, L. (2011). Nowe formy wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społeczno-zawodowej grup wykluczonych społecznie. W: M. Dobrowolska (red.), Metody wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społeczno-zawodowej grup wykluczonych społecznie z powodu izolacji więziennej (s. 10-22). Katowice: Wydawnictwo Naukowe KMB Press.
  • Van Eck, A. (2012). Nowe metody reintegracji społeczno-zawodowej kobiet po 45 roku życia wykluczonych społecznie: narzędzia treningu zawodowego i interwencji jobcoaching’u. Katowice: Wydawnictwo Naukowe KMB Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0867-0323
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18e1387e-f38c-48ef-9faa-2e41b7e3915c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.