PL EN


2017 | 2(22) | 25
Article title

System więziennictwa w Polsce a bezpieczeństwo wewnętrzne

Authors
Content
Title variants
EN
Prison service system in Poland and internal security
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This paper describes the theoretical aspects of internal security, i.e. its concept and the components comprising internal security such as public security, common security, and political security. The author briefly discusses the internal security system, including the role of prison officers. Moreover, the paper also describes the prison service system in Poland, the individual elements creating its structure, and the tasks of prison officers. There is also included a brief discussion of the reform of the prison service system in Poland, which started in 2017. Finally, the paper presents the up-to-date research findings from the Master’s thesis completed by the author in June 2016 entitled “Influence of Prison Service System on the Internal Security.
References
 • 1. Fehler Włodzimierz, Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Arte, Warszawa, 2012.
 • 2. Gierszewski Janusz, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Difin, Warszawa, 2013.
 • 3. Grosicka Katarzyna, Grosicki Leszek, Grosicki Przemysław, Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Typografia Pułtusk, Pułtusk-Warszawa, 2013.
 • 4. Kitler Waldemar, Drabik Krzysztof, Szostek Izabela, System Bezpieczeństwa Narodowego RP. Wybrane problemy, AON, Warszawa, 2014.
 • 5. Ludwiczyński Antoni, Król Henryk, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa, 2006.
 • 6. Olearczyk Sławomir, Piątek Zbigniew, Służba więzienna w systemie obronnym państwa, MON, Warszawa, 2011.
 • 7. Rutkowski Cezary, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Tożsamość – kierowanie -zarządzanie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie, Warszawa, 2010.
 • 8. Skwarek Zbigniew, Podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, AON, Warszawa, 2014.
 • 9. Skwarek Zbigniew, Zarys teorii bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, AON, Warszawa, 2013.
 • 10. Ściborek Zbigniew, Wiśniewski Bernard, Kuc Rafał Bolesław, Dawidczyk Andrzej, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa, 2015.
 • 11.Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, Dz. U. z 2010 r., nr 79, poz. 523.
 • 12. Zięba Ryszard, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wy- dawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008.
 • http://www.sw.gov.pl.
 • http://www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow 3. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jaki-polskie-wieziennictwo-czeka-rewolucja,734698.html.
 • https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,9301,gruntowna-reforma-sluzby-
 • wieziennej.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1901412b-fae8-44fb-88e9-6a3e7108416e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.