PL EN


2013 | 4 | 175-188
Article title

Komentarz do Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie prawodawstwa dotyczącego postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
European Parliament Resolution of 15 January 2013 with recommendations to the Commission on the Law of Administrative Procedure of the European Union – a commentary
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
4
Pages
175-188
Physical description
Contributors
author
References
 • Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Wrocław 2003.
 • Gill A., O potrzebie nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego w świetle „Right to good administration” oraz Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji, w: Prawo wobec wyzwań współczesności, t. III, pod red. P. Wilińskiego, O. Krajniak, B. Guzika, Poznań 2006.
 • Gill A., Sytuacja procesowa strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym i postępowaniach wyjątkowych, Wrocław 2010.
 • Jackiewicz A., Prawo do dobrej administracji w świetle Karty Praw Podstawowych, „Państwo i Prawo” 2003, nr 7.
 • Jaśkowska M., Europeizacja prawa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1999, nr 11.
 • Kijowski D.R., Przepisy ogólne prawa administracyjnego – trzecie podejście, „Biuletyn RPO – Materiały” 2008, nr 60.
 • Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2010.
 • Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich, Warszawa 1997.
 • Leszczyński L., Europejski kodeks dobrej administracji a zasady polskiej procedury administracyjnej, w: Europeizacja prawa administracyjnego, pod red. I. Rzucidło, Lublin 2011.
 • Mendes J., Good Administration in EU Law and European Code of Good Administrative Behaviour, „European University Institute Working Papers” 2009, no. 9.
 • Olsen J.P., Europe in Search of Political Order. An Institutional Perspective on Unity/Diversity, Citizens/Their Helpers, Democratic/Historical Drift, and the Co-existence of Orders, Oxford 2007.
 • Wróbel A., Autonomia proceduralna państw członkowskich. Zasada efektywności i zasada efektywnej ochrony sądowej w prawie unii europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, nr 1.
 • Wróbel A., Europeizacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym a autonomia proceduralna państw członkowskich Unii Europejskiej, w: Europeizacja prawa administracyjnego, pod red. I. Rzucidło, Lublin 2011.
Notes
PL
II. Komentarze, opinie, polemiki
EN
II. Commentaries, opinions, polemics
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-232-2695-6
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-190520a7-4012-4cb1-8946-48b829b123c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.