PL EN


2020 | 12(48) | 1 | 51-65
Article title

Zamysł życia wewnętrznego dla współczesnego człowieka o. Jacka Woronieckiego

Content
Title variants
EN
Father Jacek Woroniecki’s Idea of Internal Life for Contemporary Man
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Człowiek jako istota rozumna i wolna od zawsze odczuwał potrzebę rozwoju wewnętrznego. Życie wewnętrzne stanowi w tym przypadku nie tylko jego odniesienie się do świata wartości materialnych i niematerialnych, ale również wyraz jego otwarcia się na rzeczywistość transcendentną. Współcześnie żyjący ludzie często poszukują autorytetów w dziedzinie życia wewnętrznego, które mogłyby im przewodzić na ścieżkach odkrywania tajemnic ludzkiej duszy. Jednym z takich mistrzów życia wewnętrznego jest o. Jacek Woroniecki – artykuł jest zatem próbą odczytania zamysłu życia wewnętrznego, który ten wybitny dominikanin zawarł w swojej twórczości naukowej.
EN
Man as a rational and free being has always felt the need for internal development. In this case, internal life is not only his reference to the world of material and immaterial values, but also an expression of his openness to transcendent reality. Contemporary living people often look for authorities in the field of internal life that could lead them on the paths of discovering the secrets of the human soul. One of such masters of internal life is Father Jacek Woroniecki – the article is therefore an attempt to read the idea of internal life, which this outstanding Dominican included in his scientific work.
Year
Volume
Issue
1
Pages
51-65
Physical description
Contributors
References
 • Granat, W. (1975). Życie wewnętrzne powołaniem każdego chrześcijanina. Ateneum Kapłańskie, 85, 125-138.
 • Horowski, J. (2007). Paedagogia perennis w dobie postmodernizmu. Wychowawcze koncepcje o. Jacka Woronieckiego a kultura przełomu XX i XXI wieku. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK). Poznań: Pallonim 1994.
 • Kiereś, B. (2017). Człowiek i wychowanie. Od osoby do osobowości. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Kunowski, S. (2004). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Łuczyński, A. (2016). Życie wewnętrzne. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej (s.1570-1572). Radom: Polskie Towarzystwo Encyklopedyczne.
 • Magier, P. (2019). Metateoria pedagogiki chrześcijańskiej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Martyna, J. (2017). O cnotach kardynalnych. https://www.pch24.pl/o-cnotach-kardynalnych,2375,i.html.
 • Mazur, P.S., Kiereś, B., Skrzyniarz, R., Płazińska, A. (2019). Jacek Woroniecki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.
 • Misiurek, J. (2002). Życie wewnętrzne. W: M. Chmielewski (red.), Leksykon duchowości katolickiej (s. 981). Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M”.
 • Mróz, M. (2001). Człowiek w dynamizmie cnoty. Aktualność aretologii św. Tomasza z Akwinu w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej. Toruń: Wyższe Seminarium Duchowne.
 • Nanni, C. (2009). Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. W: A. Szudra, K. Uzar (red.), Personalistyczny wymiar filozofii wychowania (s. 65-76). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • O’Collins, G., Farrugia, E.G. (1993). Zwięzły słownik teologiczny. Kraków: WAM.
 • Pańpuch, Z. (2014). Doniosłość antropologiczna pedagogiki Jacka Woronieckiego. W: J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1 (s. 41-68). Lublin: Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej.
 • Szkodoń, J. (2003). Odpowiedzi na 101 pytań o duchowość w życiu codziennym. Kraków: WAM.
 • Wiech, A. (2016). Ideał wychowania w procesie rozwoju cnót młodego człowieka. Warszawskie Studia Pastoralne, 33(4), 22.
 • Woroniecki, J. (2019). Pełnia modlitwy. Warszawa: DeReggio.
 • Woroniecki, J. (1938). Cnota kardynalna męstwa. Jej istotne cechy, niedomagania i wychowanie. Szkoła Chrystusowa, 9, 233-243.
 • Woroniecki, J. (1961). Nawyk czy sprawność. W: J. Woroniecki, Wychowanie człowieka. Pisma wybrane. Wybór W.K. Szymański, J. Kołątaj (s. 33-58). Kraków: Wydawnictwo Żak.
 • Woroniecki, J. (2013). Katolicka nauka wychowawcza, t. 1-3. Lublin: Instytut Edukacji Narodowej.
 • Życie wewnętrzne. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/zycie-wewnetrzne;4003272.html (dostęp: 27.12.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19162f08-69cb-4cf9-9476-69cd4d859310
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.