PL EN


Journal
2012 | 1(32) | 127–139
Article title

Grzegorz Palamas wobec kontrowersji hezychastycznej

Authors
Content
Title variants
EN
Gregory Palamas in the face of Hesychast Controversy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper is an attempt of characteristics concerning theological phenomena called Hesychast Controversy. The presentation includes analysis of history of hesychasm and important facts from Gregory Palamas biography. The main source for research on that field is work of Palamas entitled Triads. Many of the orthodox theologians state that Triads appears as the most important work of orthodox spirituality. In my opinion the problem of fourteenth-century hesychasm and controversy around this spiritual movement, as an interesting field of research, is worth exploring.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
127–139
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • A. F. Losev, Imyaslavie, [w:] tenże, Imya, Sankt-Peterburg 1997.
 • A. F. Losev, Ocherki antichnogo simvolizma i mifologii, Moskva 1993; tenże, Lichnost’ i Absolyut, Moskva 1999.
 • A. Siemianowski, Filozoficzne podłoże rozłamu chrześcijaństwa, Wrocław 1993.
 • A. Siemianowski, Tomizm a palamizm. Wokoł kontrowersji doktrynalnych chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu w Średniowieczu, Poznań 1998.
 • Bp. Maximos (E. Aghiorgoussis), Monastycyzm, [w:] Prawosławie, Światło prawdy i zdroj doświadczenia, red. K. Leśniewski, J. Leśniewska, Lublin 1999.
 • E. Fotiju, Patrystyczny ideał apathes pathos w „Triadach” św. Grzegorza Palamasa, „Vox Patrum”, 1986, nr 6, z. 10.
 • Gregoire Palamas, Defense des saints hesychastes, ed. J. Meyendorff, Louvain 1973.
 • J. Meyendorff, Święty Grzegorz Palamas i duchowość prawosławna, tłum. K. Leśniewski, Lublin 2005.
 • J. Meyendorff, Święty Grzegorz Palamas w tradycji i teologii Kościoła Wschodniego, tłum. R. Mazurkiewicz, „Ogrod”, R. VII, 1994, nr 3 (19).
 • J. Meyendorff, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, tłum. J. Prokopiuk, Krakow 2007.
 • J. Meyendorff, Zhizn’ i trudy svyatitelya Grigoriya Palamy, per. G. N. Nachinkin, Sankt-Peterburg 1997.
 • J. Naumowicz, Wstęp, [w:] Filokalia. Teksty o modlitwie serca, wstęp, przekład i opracowanie J. Naumowicz, Krakow 2002.
 • J. Tofiluk, Hezychazm i jego wpływ na rozwoj duchowości, „Elpis”, 2002, nr 6 (19).
 • J.-Y. Leloup, Hezychazm. Zapomniana tradycja modlitewna, tłum. H. Sobieraj, Krakow 1996.
 • K. Ware, Moc imienia. Modlitwa Jezusowa w duchowości prawosławnej, [w:] E. Behr-Sigel, Miejsce serca. Wprowadzenie w duchowość prawosławną, tłum. A. Kocot, Krakow 2008.
 • Kallistos Ware, Modląc się ciałem: hezychastyczna metoda modlitwy i jej niechrześcijańskie odpowiedniki, [w:] tenże, Tam skarb Twoj, gdzie serce Twoje..., tłum. K. Leśniewski, Lublin 2011.
 • Księga Starcow (Gerontikon), tłum. M. Borkowska, Krakow 1983.
 • Metropolita Sawa (Hrycuniak), Modlitwa Jezusowa, [w:] Prawosławie. Światło ze Wschodu, red. K. Leśniewski, Lublin 2009.
 • P. Florenski, Filar i podpora Prawdy. Proba prawosławnej teodycei w dwunastu listach, tłum. J. Chmielewski, Warszawa 2009.
 • P. Florenski, Imiesławie jako zasada filozoficzna, tłum. T. Obolevitch, [w:] tenże, Sens idealizmu. Metafizyka rodzaju i oblicza oraz inne pisma, Warszawa 2009, s. 129–172.
 • Patrologia cursus completus. Series Graca, ed. J.-P. Minge, Paris 1865.
 • S. Bułgakow, Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego, tłum. H. Paprocki, Warszawa 1992.
 • S. N. Bulgakov, Filosofiya Imeni, Sankt-Peterburg 1999.
 • S. N. Bulgakov, Trudy po troichnosti, Moskva 2001; tenże, Cuda ewangelii, tłum. T. P. Terlikowski, Warszawa 2007.
 • S. Runciman, Teokracja bizantyjska, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Katowice 2008.
 • S. Runciman, Wielki Kościoł w niewoli, tłum. S. Łoś, Warszawa 1973.
 • S. S. Horuzhiy, Isihazm v Vizantii i Rossiy: istoricheskie svyazi, antropologicheskie problemy, [w:] tenże, O starom i novom, Sankt-Peterburg 2000.
 • Sv. Grigoriy Palama, Triady v zashshitu svyashshenno-byezmolvstvuyushshih, per. V. Veniaminov, Moskva 1995.
 • T. Obolevitch, Od onomatodoksji do estetyki. Aleksego Łosiewa koncepcja symbolu, Krakow 2011.
 • W. Gembalik, Ikonoklazm w islamie i jego konsekwencje w kulturze muzułmańskiej, „Nomos”, 2010, nr 69/70.
 • W. Łosski, Teologia dogmatyczna, tłum. H. Paprocki, Białystok 2000; tenże, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, tłum. I. Brzeska, Krakow 2007.
 • Y. Spiteris, Ostatni Ojcowie Kościoła, tłum. B. Widła, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1923eedf-dfd7-40df-8425-5ec07154c049
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.